Remote Jobs at Nua Solutions Open Startup
RSS
API
Remote HealthPost a job

find a remote job
work from anywhere

Test A
Test B
Test C

There are now 2 Remote Jobs at Nua Solutions tagged Junior, Software Developer and Ruby
such as Junior and Senior Ruby On Rails Developer

Remote HealthPost a job

  Jobs

  People

👉 Hiring remotely? Reach 1,000,000+ remote workers on the 🏆 #1 remote jobs board

Post a job
Hide this

Last 30 days

The first health insurance for remote startups
A fully equipped health insurance that works for all your global employees

Nua Solutions


Senior Ruby On Rails Developer

Senior Ruby On Rails Developer


Nua Solutions


dev

ruby

senior

digital nomad

dev

ruby

senior

digital nomad


👁 2,828 viewed | ✍️ 138 applied (5%)
O firmie\n\nW Nua Soutions dostarczamy oprogramowanie dla lekarzy, klinik oraz szpitali aby wspomóc komunikacj, diagnostyk oraz leczenie online. Nasze rozwizania pozwalaj leczy pacjentów w bezpieczny sposób. \n\nChcielibymy przy pomocy technologii, zoptymalizowa komunikacj na linii pacjent - lekarz. Dziki temu lekarze mogliby pracowa wydajniej, z korzyci dla pacjenta.\n\nNasza firma powikszya si dwukrotnie w cigu ostatnich 3 lat i spodziewamy si dalszego wzrostu w najbliszych latach.\n\nPoszukujemy osób, które s zainteresowane tworzeniem oprogramowania, majcego realny wpyw na ludzkie ycie oraz aktualnie uywanego przez ponad pó miliona osób na wiecie.\n\nNasze wymagania\n\nZdecydowania wikszo naszego zespou pracuje zdalnie i dlatego preferujemy taki model wspópracy. Firma ulokowana jest w Irlandii wymagamy w takim wypadku codziennej dostpnoci pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego (11 a 17 czasu polskiego).\n\nSzukamy osób, które\n\n\n\n\n* Maj conajmniej 5 lat komercyjnego dowiadczenia w Ruby on Rails\n\n* Posiadaj bardzo dobr wiedz z zakresu HTML / CSS oraz Javascript\n\n* Potrafi pisa zaawansowane oraz wydajne zapytania SQL\n\n* Maj wicej ni bazow wiedz z systemu Linux\n\n* S tzw. “full-stack” programistami - potrafi dostarczy rozwizanie z ma pomoc innych programistów\n\n* Znaj koncepcje i uywaj programowania obiektowego\n\n* Rozumiej, i automatyczne testy s bardzo istotne i takie pisz\n\n* Potrafi doskonale komunikowa si w jzyku angielskim\n\n* Bd dostpne pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego\n\n\n\n\n\nBonus jeli posiadasz dowiadczenie w której z poniszych technologii\n\n\n\n\n* Azure\n\n* Dowiadczenie w DevOps - np. Ansible\n\n* Turbolinks\n\n\n\n\n\nTwoje obowizki\n\n\n\n\n* Wspópraca z Product Ownerem, dostarczajc nowe funkcjonalnoci\n\n* Naprawy bdów w aktualnych aplikacjach\n\n* Pisanie testów\n\n* Manualne testowanie dostarczonych funkcjonalnoci na serwerach przed-produkcyjnych\n\n\n

See more jobs at Nua Solutions

Apply for this Job

👉 Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Posts that link to pages with "how to work online" are also scams. Don't use them or pay for them. Also always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.

Previously

Nua Solutions

 

Junior

Junior  


Nua Solutions


junior

junior


👁 3,221 viewed | ✍️ 436 applied (14%)
\nKey responsibilities:\n\n\n\n\n\n* \nworking under a lead developer implementing new features\n\n\n* \nfixing bugs\n\n\n* \nwriting tests and executing them on CI\n\n\n* \ntesting features manually on staging environments\n\n\n\n\n\n\n\n\nWe’re looking for candidates that have:\n\n\n* \n2 years of Commercial Ruby on Rails experience (exceptional candidates with over 1 year can apply)\n\n\n* \nHave experience with HTML / CSS and Javascript\n\n\n* \nHave an understanding of SQL and knows basics of Linux\n\n\n* \nCan apply the basics of Object Oriented Programming in their code\n\n\n* \nAre a self-starter and have a constantly learning mentality\n\n\n* \nUnderstands the importance of testing and can write automated tests\n\n\n* \nHas excellent spoken and written English\n\n\n* \nCommunicates clearly\n\n\n* \nBe able to work monday to friday within our core office hours of 10:00 to 16:00 IST\n\n\n\n\n\nThe following experience is desired but not required\n\n\n* \nTurbolinks\n\n\n* \nCloud based software like Azure/AWS\n\n\n* \nDevops experience (eg Ansible)\n\n\n\n

See more jobs at Nua Solutions

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.
Apply for this Job

👉 Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Posts that link to pages with "how to work online" are also scams. Don't use them or pay for them. Also always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.

FeedbackIf you find a bug, or have feedback, write it here. Please no job applications in here, click Apply instead! Thanks for the message! We will get back to you soon.
Send feedback