Remote Jobs at Nua Solutions Open Startup
RSS
API
Remote HealthPost a job

find a remote job
work from anywhere

There have been 3 remote jobs at Nua Solutions tagged Junior, Software Developer and Ruby
such as Junior, Senior Ruby On Rails Developer and Senior Ruby On Rails Developer

Remote HealthPost a job

  Jobs

  People

👉 Hiring remotely? Reach 1,000,000+ remote workers on the 🏆 #1 remote jobs board

Post a job
Hide this

The first health insurance for remote startups
A fully equipped health insurance that works for all your global employees
The first health insurance for remote startups
A fully equipped health insurance that works for all your global employees

Nua Solutions


Senior Ruby On Rails Developer

Senior Ruby On Rails Developer


Nua Solutions


dev

 

ruby

 

senior

 

digital nomad

 

dev

 

ruby

 

senior

 

ruby

 
This job post is closed and the position is probably filled. Please do not apply.
O firmie\n\nW Nua Soutions dostarczamy oprogramowanie dla lekarzy, klinik oraz szpitali aby wspomóc komunikacj, diagnostyk oraz leczenie online. Nasze rozwizania pozwalaj leczy pacjentów w bezpieczny sposób. \n\nChcielibymy przy pomocy technologii, zoptymalizowa komunikacj na linii pacjent - lekarz. Dziki temu lekarze mogliby pracowa wydajniej, z korzyci dla pacjenta.\n\nNasza firma powikszya si dwukrotnie w cigu ostatnich 3 lat i spodziewamy si dalszego wzrostu w najbliszych latach.\n\nPoszukujemy osób, które s zainteresowane tworzeniem oprogramowania, majcego realny wpyw na ludzkie ycie oraz aktualnie uywanego przez ponad pó miliona osób na wiecie.\n\nNasze wymagania\n\nZdecydowania wikszo naszego zespou pracuje zdalnie i dlatego preferujemy taki model wspópracy. Firma ulokowana jest w Irlandii wymagamy w takim wypadku codziennej dostpnoci pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego (11 a 17 czasu polskiego).\n\nSzukamy osób, które\n\n\n\n\n* Maj conajmniej 5 lat komercyjnego dowiadczenia w Ruby on Rails\n\n* Posiadaj bardzo dobr wiedz z zakresu HTML / CSS oraz Javascript\n\n* Potrafi pisa zaawansowane oraz wydajne zapytania SQL\n\n* Maj wicej ni bazow wiedz z systemu Linux\n\n* S tzw. “full-stack” programistami - potrafi dostarczy rozwizanie z ma pomoc innych programistów\n\n* Znaj koncepcje i uywaj programowania obiektowego\n\n* Rozumiej, i automatyczne testy s bardzo istotne i takie pisz\n\n* Potrafi doskonale komunikowa si w jzyku angielskim\n\n* Bd dostpne pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego\n\n\n\n\n\nBonus jeli posiadasz dowiadczenie w której z poniszych technologii\n\n\n\n\n* Azure\n\n* Dowiadczenie w DevOps - np. Ansible\n\n* Turbolinks\n\n\n\n\n\nTwoje obowizki\n\n\n\n\n* Wspópraca z Product Ownerem, dostarczajc nowe funkcjonalnoci\n\n* Naprawy bdów w aktualnych aplikacjach\n\n* Pisanie testów\n\n* Manualne testowanie dostarczonych funkcjonalnoci na serwerach przed-produkcyjnych\n\n\n


See more jobs at Nua Solutions

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.

Nua Solutions

 

Junior

Junior  


Nua Solutions


junior

 

junior

 
This job post is closed and the position is probably filled. Please do not apply.
\nKey responsibilities:\n\n\n\n\n\n* \nworking under a lead developer implementing new features\n\n\n* \nfixing bugs\n\n\n* \nwriting tests and executing them on CI\n\n\n* \ntesting features manually on staging environments\n\n\n\n\n\n\n\n\nWe’re looking for candidates that have:\n\n\n* \n2 years of Commercial Ruby on Rails experience (exceptional candidates with over 1 year can apply)\n\n\n* \nHave experience with HTML / CSS and Javascript\n\n\n* \nHave an understanding of SQL and knows basics of Linux\n\n\n* \nCan apply the basics of Object Oriented Programming in their code\n\n\n* \nAre a self-starter and have a constantly learning mentality\n\n\n* \nUnderstands the importance of testing and can write automated tests\n\n\n* \nHas excellent spoken and written English\n\n\n* \nCommunicates clearly\n\n\n* \nBe able to work monday to friday within our core office hours of 10:00 to 16:00 IST\n\n\n\n\n\nThe following experience is desired but not required\n\n\n* \nTurbolinks\n\n\n* \nCloud based software like Azure/AWS\n\n\n* \nDevops experience (eg Ansible)\n\n\n\n


See more jobs at Nua Solutions

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.
FeedbackIf you find a bug, or have feedback, write it here. Please no job applications in here, click Apply instead! If you want to advertise, we do not do CPA/aff/perf ads ever.Thanks for the message! We will get back to you soon.

[Spam check] What is the name of Elon Musk's company going to Mars?

Send feedback