Remote Business Intelligence SQL Consultant at Iridium Technology Open Startup
RSS
API
Remote HealthPost a job

find a remote job
work from anywhere

The largest collection of Remote Jobs for Digital Nomads online. Get a remote job you can do anywhere at Remote Companies like Toptal, Zapier and Automattic who embrace the future. There are 43,650+ jobs that allow you to work anywhere and live everywhere.

The largest collection of Remote Jobs for Digital Nomads online. Get a remote job you can do anywhere at Remote Companies like Toptal, Zapier and Automattic who embrace the future. There are 43,650+ jobs that allow you to work anywhere and live everywhere.

Remote HealthPost a job

  Jobs

  People

👉 Hiring for a remote position?

Post a job
on the 🏆 #1 remote jobs board
Remote Health by SafetyWing
Global health insurance for freelancers & remote workers
Remote Health by SafetyWing
Global health insurance for freelancers & remote workers

Iridium Technology


Business Intelligence SQL Consultant

closed

Business Intelligence SQL Consultant


Iridium Technology


consulting

 

consulting

 
This job post is closed and the position is probably filled. Please do not apply.
\nDisclaimer: If you do not speak Czech or Slovak as your native language, please do NOT apply. Thank you.\n\nTL;DR\n\nJsme americká technologická a konzultaní spolenost se sídlem v Nevad v USA.\n\nPoskytujeme své vlastní business-intelligence (BI) ešení nejvtším právnickým kanceláím na svt, kde jej pouívají od advokátních koncipient a po nejvyšší management.\n\nSvé produkty vyvíjíme v USA, na Novém Zélandu a v eské republice.\n\nHledáme nového kolegu s pokroilými zkušenostmi s SQL a dobrou anglitinou, který bude v kontaktu s našimi top konzultanty bhem nasazování a zákaznických úprav pro naši klienty.\n\nNabízíme 100% home-office a proto tato nabídka platí pro celou eskou i Slovenskou republiku!\n\nO nás\n\nNaši zakladatelé mají pes 20 let zkušenosti v právnickém segmentu a zaloili ped 8 lety spolenost Iridium Technology LLC. V dnešní dob máme pes 35 zamstnanc a jsme úspšn po prvním kole vstupu silného investiního partnera do naší spolenosti.\n\nJsme rostoucí firma a se všemi novými kolegy poítáme, e profesn porostou spolen s firmou. Máte tedy vyjímenou šanci ped sebou!\n\nCo t eká?\n\n\n* Budeš v kontaktu s našimi top konzultanty v první ad ve Velké Británii (ale obas také v USA, Kanad a Austrálii)\n\n* Budeš nasazovat a upravovat jedinené dashboardy, které vyvíjejí tví budoucí kolegové v Praze a na Novém Zélandu\n\n* Tvá kadodenní práce bude znamenat hodn kódování v SQL, pipojování na vzdálené servery, komunikace s konzultanty a pokud budeš chtít, tak i pímo s klienty\n\n* Také budeš v úzkém kontaktu s našimi vývojái v Praze a komunikovat s nimi klientské poadavky na vývoj a naopak pebírat informace potebné k upgradm\n\n\n\n\nCo nabízíme?\n\n\n* 100% home office + pípadn vstupenku do co-working officu dle msta kde iješ (nap. Impact Hub má nkolik poboek po R/SR)\n\n* Velmi zajímavý plat (individuální platový rst na základ tvých zkušeností)\n\n* Volno o eských svátcích + 4 týdny dovolené\n\n* Budeš vtšinu asu komunikovat v anglitin s rodilými mluvími -> skvlá monost zdokonalit se v anglitin\n\n\n\n\nCo na oplátku poadujeme?\n\n\n* Vysokoškolské vzdlání v oblastí IT nebo ekonomiky\n\n* Velmi dobrou znalost T-SQL a základní znalost HTML/CSS (pro customizace)\n\n* Schopnost a hlavn ochotu nauit se právnický argon a finanní model našeho systému (budeš ho potebovat!)\n\n* Dobrou anglitinu v psaném projevu – mluvení si zdokonalíš u nás\n\n* Znalost MDX, PowerBI, Aderant Expert, Elite Enterprise výhodou, nikoli nutností\n\n\n\n\nZaujalo t to?\n\n\n* Pošli své CV pes Stack-Overflow\n\n* Neváhej nás kontaktovat – nic tím nemeš zkazit!\n\n\n


See more jobs at Iridium Technology

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.
99ms