Remote Site Reliability Engineer at RTB House Open Startup
RSS
API
Remote HealthPost a job

find a remote job
work from anywhere

The largest collection of Remote Jobs for Digital Nomads online. Get a remote job you can do anywhere at Remote Companies like Toptal, Zapier and Automattic who embrace the future. There are 43,000+ jobs that allow you to work anywhere and live everywhere.

The largest collection of Remote Jobs for Digital Nomads online. Get a remote job you can do anywhere at Remote Companies like Toptal, Zapier and Automattic who embrace the future. There are 43,000+ jobs that allow you to work anywhere and live everywhere.

Remote HealthPost a job

  Jobs

  People

👉 Hiring for a remote position?

Post a job
on the 🏆 #1 remote jobs board
The first health insurance for remote startups
A fully equipped health insurance that works for all your global employees
The first health insurance for remote startups
A fully equipped health insurance that works for all your global employees

RTB House


Site Reliability Engineer

Site Reliability Engineer


RTB House


sys admin

 

engineer

 

admin

 

sys admin

 

engineer

 

admin

 
This job post is closed and the position is probably filled. Please do not apply.
\nCo robimy?\n\nDobieramy, wyceniamy i personalizujemy reklamy. Milion razy na sekund, z latency poniej 100 ms.\n\nTwoja rola:\n\nDba o to, aby wszystkie nasze usugi cieszyy si dobrym zdrowiem. 24h na dob, 7 dni w tygodniu.\n\nTwoje zadania:\n\n\n* Zapewnienie tego, aby wszystkie nasze usugi byy dostpne 24/7.\n\n* Automatyzacja rutynowych operacji (np. deploy nowych maszyn / skalowanie serwisów).\n\n* Szczegóowy monitoring dziaania wszystkich produkcyjnych systemów.\n\n* Wykrywania (i rozwizywanie!) problemów zanim zd narobi kopotów.\n\n* Minimalizacja czasu trwania i skutków awarii.\n\n* Szybkie i sprawne, ale kontrolowane, przeprowadzanie nietypowych operacji (np. migracje danych, wdroenie nowego rozwizania), bez wpywu na dziaanie produkcyjne systemu, prac developerów itp...\n\n* Poszukiwanie moliwie najlepszych rozwiza i technologii do osignica w.w. celów.\n\n\n\n\nNasze wymagania:\n\n\n* Doskonalesz rozumiesz, jak dziaaj komputery (na kadym poziomie: od sprztu, przez software, a po algorytmik)\n\n* Potrafisz obserwowa, monitorowa i analizowa dziaanie produkcyjnych systemów (oraz wyciga z tego wartociowe wnioski).\n\n* Znasz róne hackerskie narzdzia pozwalajce wnika w bebechy dziaania systemów (zarówno top'a i strace'a, jak i visualvm'a)\n\n* Znasz (a nie tylko "kojarzysz"!) mnóstwo technologii i nie boisz si poznawa nowych.\n\n* Potrafisz szybko zrozumie zasady dziaania wykorzystywanych komponentów (np.: jak dokadnie aerospike ukada dane na dysku?)\n\n* Dobrze odnajdujesz si w rozproszonych (nie tylko w LAN'ie, ale i po wiecie) systemach.\n\n* Doskonale wiesz, jaka jest teoretyczna wydajno sprztu...\n\n* ... i umiesz odpowiedzie na pytanie, dlaczego (jeszcze!) nie obserwujemy jej w praktyce.\n\n* Interesuj Cie zarówno najnisze warstwamy stosu technologicznego (hardware, network, OS...), jak i biznesowa rola poszczegónych komponentów\n\n* Biegle poruszasz si w kodzie systemów, którymi si opiekujesz. Bez problemu umiesz tam co znale, sprawdzi i w razie potrzeby zmodyfikowa.\n\n* Nie tylko potrafisz sprawnie ugasi poar, ale umiesz te zidentyfikowa jego fundamentaln przyczyn oraz zaproponowa sposób zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszoci.\n\n* Biegle programujesz. Bez problemów implementujesz niezbdne kawaki kodu.\n\n\n\n\nDodatkowo:\n\n\n* Kompleksowo ogarniasz tematy, których si podejmujesz.\n\n* Rozumiesz, e od proof-of-concept do production-grade software jest czasem troch do zrobienia.\n\n* Rozwizujesz rzeczywiste problemy zamiast w nieskoczono analizowa kompletnie nieistotne zagadnienia.\n\n\n\n\nOferujemy:\n\n\n* Ciekawy projekt i technologie (http://techblog.rtbhouse.com / http://stackshare.io/rtb-house / https://github.com/RTBHOUSE).\n\n* Stanowic wyzwanie i nieustannie rosnc skal (obecnie: 4 DC'ki / kilkanacie szaf sprztu).\n\n* Wspóprac w ludmi rozumiejcymi technologi (bez PM'ów, analityków i managerów).\n\n* Wyjtkowo elastyczne warunki pracy – pracujesz kiedy chcesz i skd chcesz.\n\n* Wspóprac w modelu B2B z atrakcyjnym wynagrodzeniem.\n\n* Sprzt i oprogramowanie, jakiego potrzebujesz.\n\n\n


See more jobs at RTB House

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.
FeedbackIf you find a bug, or have feedback, write it here. Please no job applications in here, click Apply instead! If you want to advertise, we do not do CPA/aff/perf ads ever.Thanks for the message! We will get back to you soon.

[Spam check] What is the name of Elon Musk's company going to Mars?

Send feedback