Remote Jobs at RTB House Open Startup
RSS
API
Global PayrollPost a job

find a remote job
work from anywhere

There have been 3 remote jobs at RTB House tagged Full Stack, dev and Digital Nomad
such as Full Stack Developer, Site Reliability Engineer and Data Scientist

There have been 3 remote jobs at RTB House tagged Full Stack, dev and Digital Nomad
such as Full Stack Developer, Site Reliability Engineer and Data Scientist

Global PayrollPost a job

  Jobs

  People

👉 Hiring remotely? Reach 1,000,000+ remote workers on the 🏆 #1 remote jobs board

Post a job
Hide this

RTB House


Data Scientist

closed

Data Scientist


RTB House


data science

 

data science

 
This job post is closed and the position is probably filled. Please do not apply.
\nChcesz uczestniczy w budowie jednej z najpotniejszych na wiecie platform DSP, przetwarzajcej setki tysicy zapyta na sekund z latency time rzdu kilku ms? Uwielbiasz  programowa, ogromne zbiory danych, algorytmy optymalizacyjne i najnowsze metody machine learning?  We si zdecyduj i... docz do nas! \n\nTwoje zadania:\n\n\n* projektowanie i programowanie modeli matematycznych oraz algorytmów optymalizacyjnych sucych do przewidywania zachowa i preferencji internautów\n\n* analiza danych pod ktem ich przydatnoci do wykorzystania w konkretnych problemach\n\n* dostosowywanie budowanych rozwiza do wymaga produkcyjnego systemu (m.in optymalizacja latency czy zuycia zasobów) oraz koordynowanie procesu wdroenia\n\n* rozwój narzdzi do automatycznego przetwarzania i analizy danych\n\n* przeprowadzanie testów A/B nowych rozwiza\n\n* ciga optymalizacja istniejcych narzdzi i procesów\n\n\n\n\nNasze wymagania:\n\n\n* biego w programowaniu\n\n* bardzo dobra znajomo statystyki i rachunku prawdopodobiestwa\n\n* bardzo dobra znajomo zagadnie zwizanych z machine learningiem i ogólnym procesem konstrukcji i testowania modeli matematycznych czy algorytmów optymalizacyjnych\n\n* umiejtno dobierania najlepszych rodków do osignicia zoonych celów, np. poprzez elastyczne stosowanie jzyków programowania, frameworków, narzdzi itp.\n\n* ch do eksperymentowania i wycigania wniosków\n\n\n\n\nDodatkowymi atutami bd:\n\n\n* znajomo zagadnie zwizanych z sieciami neuronowymi i deep learningiem od strony teoretycznej i wykorzystania w praktyce\n\n* praktyczna znajomo wybranych frameworków takich jak: Torch, Theano, Caffe czy TensorFlow\n\n* dowiadczenie w programowaniu z uyciem GPU (CUDA, OpenCL...)\n\n* znajomo wybranych technologii Big Data takich jak: Hadoop, Crunch, Spark, Google Big Query, Aerospike oraz wszelkich innych najnowszych rozwiza z brany IT\n\n* gboka wiedza na temat sposobu dziaania ww. technologii, nie tylko na poziomie interfejsu czy funkcjonalnoci\n\n* dobre zrozumienie kompleksowych zagadnie IT, dotykajcych m.in. aplikacji high availability, high performance, cloud computing, microservices\n\n\n\n\nW zamian oferujemy:\n\n\n* prac w zrónicowanym zespole pasjonatów\n\n* dostp do najnowoczeniejszych technologii & wykorzystywanie ich w realnych projektach w krótkim czasie wdroeniowym (zobacz: http://stackshare.io/rtb-house i https://github.com/RTBHOUSE)\n\n* moliwo wykorzystania posiadanej wiedzy i kompetencji w praktycznych zastosowaniach – przy optymalizacji algorytmów kupujcych miesicznie miliardy odson reklamowych w modelu RTB obsugujcych setki milionów internautów, bazujc na obszernych zbiorach danych\n\n* moliwo projektowania i wdraania rozwiza w 3 data centers na rónych kontynentach (kilkaset serwerów fizycznych)\n\n* efekty Twojej pracy widoczne od razu w wynikach biznesowych firmy\n\n* wspóprac w modelu B2B z atrakcyjnym wynagrodzeniem\n\n* wyjtkowo elastyczne warunki pracy – pracujesz kiedy chcesz i skd chcesz\n\n* sprzt i oprogramowanie, jakiego potrzebujesz\n\n\n


See more jobs at RTB House

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.

RTB House


Site Reliability Engineer

closed

Site Reliability Engineer


RTB House


sys admin

 

engineer

 

admin

 

sys admin

 

engineer

 

admin

 
This job post is closed and the position is probably filled. Please do not apply.
\nCo robimy?\n\nDobieramy, wyceniamy i personalizujemy reklamy. Milion razy na sekund, z latency poniej 100 ms.\n\nTwoja rola:\n\nDba o to, aby wszystkie nasze usugi cieszyy si dobrym zdrowiem. 24h na dob, 7 dni w tygodniu.\n\nTwoje zadania:\n\n\n* Zapewnienie tego, aby wszystkie nasze usugi byy dostpne 24/7.\n\n* Automatyzacja rutynowych operacji (np. deploy nowych maszyn / skalowanie serwisów).\n\n* Szczegóowy monitoring dziaania wszystkich produkcyjnych systemów.\n\n* Wykrywania (i rozwizywanie!) problemów zanim zd narobi kopotów.\n\n* Minimalizacja czasu trwania i skutków awarii.\n\n* Szybkie i sprawne, ale kontrolowane, przeprowadzanie nietypowych operacji (np. migracje danych, wdroenie nowego rozwizania), bez wpywu na dziaanie produkcyjne systemu, prac developerów itp...\n\n* Poszukiwanie moliwie najlepszych rozwiza i technologii do osignica w.w. celów.\n\n\n\n\nNasze wymagania:\n\n\n* Doskonalesz rozumiesz, jak dziaaj komputery (na kadym poziomie: od sprztu, przez software, a po algorytmik)\n\n* Potrafisz obserwowa, monitorowa i analizowa dziaanie produkcyjnych systemów (oraz wyciga z tego wartociowe wnioski).\n\n* Znasz róne hackerskie narzdzia pozwalajce wnika w bebechy dziaania systemów (zarówno top'a i strace'a, jak i visualvm'a)\n\n* Znasz (a nie tylko "kojarzysz"!) mnóstwo technologii i nie boisz si poznawa nowych.\n\n* Potrafisz szybko zrozumie zasady dziaania wykorzystywanych komponentów (np.: jak dokadnie aerospike ukada dane na dysku?)\n\n* Dobrze odnajdujesz si w rozproszonych (nie tylko w LAN'ie, ale i po wiecie) systemach.\n\n* Doskonale wiesz, jaka jest teoretyczna wydajno sprztu...\n\n* ... i umiesz odpowiedzie na pytanie, dlaczego (jeszcze!) nie obserwujemy jej w praktyce.\n\n* Interesuj Cie zarówno najnisze warstwamy stosu technologicznego (hardware, network, OS...), jak i biznesowa rola poszczegónych komponentów\n\n* Biegle poruszasz si w kodzie systemów, którymi si opiekujesz. Bez problemu umiesz tam co znale, sprawdzi i w razie potrzeby zmodyfikowa.\n\n* Nie tylko potrafisz sprawnie ugasi poar, ale umiesz te zidentyfikowa jego fundamentaln przyczyn oraz zaproponowa sposób zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszoci.\n\n* Biegle programujesz. Bez problemów implementujesz niezbdne kawaki kodu.\n\n\n\n\nDodatkowo:\n\n\n* Kompleksowo ogarniasz tematy, których si podejmujesz.\n\n* Rozumiesz, e od proof-of-concept do production-grade software jest czasem troch do zrobienia.\n\n* Rozwizujesz rzeczywiste problemy zamiast w nieskoczono analizowa kompletnie nieistotne zagadnienia.\n\n\n\n\nOferujemy:\n\n\n* Ciekawy projekt i technologie (http://techblog.rtbhouse.com / http://stackshare.io/rtb-house / https://github.com/RTBHOUSE).\n\n* Stanowic wyzwanie i nieustannie rosnc skal (obecnie: 4 DC'ki / kilkanacie szaf sprztu).\n\n* Wspóprac w ludmi rozumiejcymi technologi (bez PM'ów, analityków i managerów).\n\n* Wyjtkowo elastyczne warunki pracy – pracujesz kiedy chcesz i skd chcesz.\n\n* Wspóprac w modelu B2B z atrakcyjnym wynagrodzeniem.\n\n* Sprzt i oprogramowanie, jakiego potrzebujesz.\n\n\n


See more jobs at RTB House

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.

RTB House


Full Stack Developer

closed

Full Stack Developer


RTB House


full stack

 

dev

 

digital nomad

 

full stack

 

dev

 
This job post is closed and the position is probably filled. Please do not apply.
\nTwoja rola:\n\n\n* Projektowanie i tworzenie wewntrznych i zewntrznych narzdzi oraz aplikacji webowych (w technologii Single Page App + REST API)\n\n* Dbanie o wygod uytkowania tworzonych narzdzi (usability)\n\n* Kompleksowa opieka nad budowanymi systemami (od poprawnego dziaania kodu po stronie przegldarki, po prawidow integracj z back-endem oraz systemami zewntrznymi)\n\n\n\n\n \nTy :\n\n\n* Bardzo dobrze znasz aktualne wersje JavaScript/ES6, HTML i CSS\n\n* Swobodnie posugujesz si przynajmniej jedn z popularnych platform back-endowych (Python/Flask, Node/Express, PHP/Laravel)\n\n* Masz przynajmniej podstawowe dowiadczenie z Linux-em oraz    Bash-em\n\n* Znasz lub chcesz pozna frameworki React, SemanticUI, KendoUI\n\n* Swobodnie posugujesz si SQL-em (PostgreSQL, MySQL)\n\n* Uywasz Gita lub innego systemu wersjonowania kodu\n\n* Orientujesz si w technologicznym wiecie, ledzisz newsy, blogi\n\n* Nie boisz si Big Data (Hadoop, Google Cloud Platform)\n\n* Angaujesz si w powierzone zadania, dbajc o jako tworzonego produktu\n\n* Jeste gotów szybko zdobywa wiedz oraz umiejtnoci\n\n\n\n\n\nMy:\n\n\n* Dziaamy w niewielkich, zwinnych zespoach o duej samodzielnoci i decyzyjnoci\n\n* Oferujemy dostp do najnowszych technologii w tworzonych projektach\n\n* Budujemy software dla siebie, a nie na zlecenie\n\n* Umoliwiamy bardzo elastyczny czas pracy\n\n* Mamy siedzib w nowoczesnym budynku tu obok stacji metra Wierzbno\n\n* Nasza kuchnia wyposaona jest w dobr kaw, herbat, kakao i patki\n\n\n\n\n\n\nNasz profil na stackshare.io:\nhttp://stackshare.io/rtb-house/apps


See more jobs at RTB House

# How do you apply?\n\n This job post is older than 30 days and the position is probably filled. Try applying to jobs posted recently instead.
313ms