📈 Open Startup
RSS
API
Post a Job

get a remote job
you can do anywhere

There are now 7 Remote Jobs at Iridium Technology tagged Consulting, Software Developer and Digital Nomad
such as Business Intelligence Developer Consultant, JavaScript Angular and JavaScript Angular

There are now 7 Remote Jobs at Iridium Technology tagged Consulting, Software Developer and Digital Nomad
such as Business Intelligence Developer Consultant, JavaScript Angular and JavaScript Angular

  Jobs

  People

👉 Hiring remotely? Reach 1,000,000+ remote workers on the 🏆 #1 remote jobs board

Post a Job - $299

This month


Iridium Technology

Business Intelligence Developer Consultant


Iridium Technology


consulting

dev

digital nomad

consulting

dev

digital nomad

14d

Apply


Stats (beta): 👁 2,399 views,✍️ 41 applied (2%)
{linebreak}We currently have a development team in Toronto and we are looking to expand.  The "remote" aspect is that we currently have employees working from home offices and meeting up in work-spaces in Toronto several times per week.  This position is only open to Canadians living in Toronto.{linebreak}{linebreak}T-SQL is one of our core technologies, and is a required skill. If you are not solid on T-SQL, please do not apply.  Our programming test for all applicants is based on T-SQL through SSMS.{linebreak}{linebreak}The position of BI Consultant/Developer requires candidates with very strong development skills. This is a client-facing role, so excellent communication skills are also a must. We are looking for applicants who are entrepreneurial, incredibly bright, organized, focused, creative problem solvers, able to work independently, extremely hard-working, and who embrace the home office-based lifestyle.{linebreak}{linebreak}Salary{linebreak}{linebreak}Salary is set depending on your experience. If you can pass our application process we will be able to agree on a salary that works for you. {linebreak}{linebreak}Job Responsibilities{linebreak}{linebreak}The role encompasses a combination of consulting and development duties, including: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Client-facing resource: work directly with our law firm clients to implement and support Iridium BI products {linebreak}{linebreak}* Report/dashboard design and development {linebreak}{linebreak}* Manage client product implementations and projects to successful outcomes {linebreak}{linebreak}* Requirements gathering, both for development projects and consulting/implementation projects {linebreak}{linebreak}* Design, code, deploy, and test client-specific customizations and enhancements {linebreak}{linebreak}* Design, code, deploy, and test Iridium BI product features and enhancements {linebreak}{linebreak}* Development of software tools for internal use {linebreak}{linebreak}* Technical investigations {linebreak}{linebreak}* Client support/training  {linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Required Skills{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or similar {linebreak}{linebreak}* Strong development skills and experience. Our technologies are SQL Server (relational database, T-SQL, SSAS, SSRS), HTML5, Angular JS, C# and others. While we prefer experience with these technologies, we will consider developers that are familiar with other technologies - our thinking is that hard-core coders can learn any technology stack. {linebreak}{linebreak}* Excellent written/oral communications skills {linebreak}{linebreak}* We develop software for law firms. Experience in Legal IT (ADERANT, Elite Enterprise, Elite 3E) is a big plus, but is not required {linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Iridium Technology

Apply for this Job

👉 Please reference you found the job on Remote OK as thank you to us, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.

This year


Iridium Technology

Business Intelligence SQL Consultant


Iridium Technology


consulting

consulting

4mo

Apply


Stats (beta): 👁 138 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Disclaimer: If you do not speak Czech or Slovak as your native language, please do NOT apply. Thank you.{linebreak}{linebreak}TL;DR{linebreak}{linebreak}Jsme americká technologická a konzultaní spolenost se sídlem v Nevad v USA.{linebreak}{linebreak}Poskytujeme své vlastní business-intelligence (BI) ešení nejvtším právnickým kanceláím na svt, kde jej pouívají od advokátních koncipient a po nejvyšší management.{linebreak}{linebreak}Své produkty vyvíjíme v USA, na Novém Zélandu a v eské republice.{linebreak}{linebreak}Hledáme nového kolegu s pokroilými zkušenostmi s SQL a dobrou anglitinou, který bude v kontaktu s našimi top konzultanty bhem nasazování a zákaznických úprav pro naši klienty.{linebreak}{linebreak}Nabízíme 100% home-office a proto tato nabídka platí pro celou eskou i Slovenskou republiku!{linebreak}{linebreak}O nás{linebreak}{linebreak}Naši zakladatelé mají pes 20 let zkušenosti v právnickém segmentu a zaloili ped 8 lety spolenost Iridium Technology LLC. V dnešní dob máme pes 35 zamstnanc a jsme úspšn po prvním kole vstupu silného investiního partnera do naší spolenosti.{linebreak}{linebreak}Jsme rostoucí firma a se všemi novými kolegy poítáme, e profesn porostou spolen s firmou. Máte tedy vyjímenou šanci ped sebou!{linebreak}{linebreak}Co t eká?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Budeš v kontaktu s našimi top konzultanty v první ad ve Velké Británii (ale obas také v USA, Kanad a Austrálii){linebreak}{linebreak}* Budeš nasazovat a upravovat jedinené dashboardy, které vyvíjejí tví budoucí kolegové v Praze a na Novém Zélandu{linebreak}{linebreak}* Tvá kadodenní práce bude znamenat hodn kódování v SQL, pipojování na vzdálené servery, komunikace s konzultanty a pokud budeš chtít, tak i pímo s klienty{linebreak}{linebreak}* Také budeš v úzkém kontaktu s našimi vývojái v Praze a komunikovat s nimi klientské poadavky na vývoj a naopak pebírat informace potebné k upgradm{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Co nabízíme?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 100% home office + pípadn vstupenku do co-working officu dle msta kde iješ (nap. Impact Hub má nkolik poboek po R/SR){linebreak}{linebreak}* Velmi zajímavý plat (individuální platový rst na základ tvých zkušeností){linebreak}{linebreak}* Volno o eských svátcích + 4 týdny dovolené{linebreak}{linebreak}* Budeš vtšinu asu komunikovat v anglitin s rodilými mluvími -> skvlá monost zdokonalit se v anglitin{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Co na oplátku poadujeme?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Vysokoškolské vzdlání v oblastí IT nebo ekonomiky{linebreak}{linebreak}* Velmi dobrou znalost T-SQL a základní znalost HTML/CSS (pro customizace){linebreak}{linebreak}* Schopnost a hlavn ochotu nauit se právnický argon a finanní model našeho systému (budeš ho potebovat!){linebreak}{linebreak}* Dobrou anglitinu v psaném projevu – mluvení si zdokonalíš u nás{linebreak}{linebreak}* Znalost MDX, PowerBI, Aderant Expert, Elite Enterprise výhodou, nikoli nutností{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Zaujalo t to?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Pošli své CV pes Stack-Overflow{linebreak}{linebreak}* Neváhej nás kontaktovat – nic tím nemeš zkazit!{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Iridium Technology

Apply for this Job

👉 Please reference you found the job on Remote OK as thank you to us, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Iridium Technology

Business Intelligence Developer Consultant


Iridium Technology


consulting

dev

digital nomad

consulting

dev

digital nomad

9mo

Apply


Stats (beta): 👁 0 views,✍️ 0 applied (nan%)
{linebreak}Job description{linebreak}{linebreak}We currently have a development team in Prague and we are looking to expand.  The "remote" aspect is that we currently have employees working from home offices and meeting up occasionally in Prague.  This position is only open to people living in Czech and Slovak Republic.{linebreak}{linebreak}T-SQL is one of our core technologies, and is a required skill. If you are not solid on T-SQL, please do not apply.  Our programming test for all applicants is based on T-SQL through SSMS.{linebreak}{linebreak}The position of BI Consultant/Developer requires candidates with very strong development skills. You will be in touch with our British team, so good English is a must. We are looking for applicants who are entrepreneurial, incredibly bright, organized, focused, creative problem solvers, able to work independently, extremely hard-working, and who embrace the home office-based lifestyle.{linebreak}{linebreak}Salary{linebreak}{linebreak}Salary is set depending on your experience. If you can pass our application process we will be able to agree on a salary that works for you. {linebreak}{linebreak}Job Responsibilities{linebreak}{linebreak}The role encompasses a combination of consulting and development duties, including: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* You will be in close touch with our top consultants (mainly in UK) to help implement, customize and support Iridium BI products {linebreak}{linebreak}* Report/dashboard design and development {linebreak}{linebreak}* Manage client product implementations and projects to successful outcomes {linebreak}{linebreak}* You will also be in touch with our development team located in Prague, Czech Republic{linebreak}{linebreak}* Design, code, deploy, and test client-specific customizations and enhancements {linebreak}{linebreak}* Design, code, deploy, and test Iridium BI product features and enhancements {linebreak}{linebreak}* Development of software tools for internal use {linebreak}{linebreak}* Technical investigations {linebreak}{linebreak}* Client support{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Required Skills{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or similar {linebreak}{linebreak}* Strong development skills and experience. Our technologies are SQL Server (relational database, T-SQL, SSAS, SSRS), HTML5, Angular JS, C# and others. While we prefer experience with these technologies, we will consider developers that are familiar with other technologies - our thinking is that hard-core coders can learn any technology stack. {linebreak}{linebreak}* Good written/oral English {linebreak}{linebreak}* We develop software for law firms. Experience in Legal IT (ADERANT, Elite Enterprise, Elite 3E) is a big plus, but is not required{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Life at Iridium Technology{linebreak}{linebreak}About Iridium Technology{linebreak}{linebreak}Does this get you excited? {linebreak}Living in Czech or Slovak Republic, getting a great salary, flexible hours, and our friendly vacation policy.  And more importantly, no commute and no parking problems, because a lot of your time will be spent working out of your home office!{linebreak}{linebreak}Note that if you don't want to work from a home office, we will cover the cost of membership in a co-working environment (such as Impact Hub).{linebreak}{linebreak}Work Environment{linebreak}{linebreak}Iridium provides a great environment for developers to learn new technologies and show off their skills.  First of all, this is a company that is run by developers. 25 out of our 30 employees have degrees in Computer Science or IT.  We love to code, design architectures, streamline processes, and are relentlessly striving for constant improvement.  We have modern/relevant technology stack, and we are moving aggressively into implementing the Microsoft Azure BI/AI capabilities.  Each developer is assigned to a team with 4-5 members, and collaborative programming and collaborative problem-solving are highly encouraged. You will constantly be challenged to learn new technologies and extend your knowledge of Iridium’s products.  We offer a very agile and empowered environment – if you have a great idea, speak up and present it to the team. If the team loves your idea, then we will look for you to implement it. {linebreak}{linebreak}Iridium is an 8-year old company that thinks it is still a startup.  What is nice is that we have the startup attitude, but also offer stable and long-term employment with a company that has positive cash flow and is not concerned about running out of money.  We offer the start-up mindset, but without the fear that we will close our doors next month. {linebreak}{linebreak}If you are looking for a relaxing job where you can work 8-5 Monday through Friday, then this is not the job for you. The Iridium work experience is fast-paced and high intensity. You will be a member of a team of extremely talented and highly skilled technical employees. We all bring our “whatever it takes attitude” to solving both technical and client issues. You will be empowered to showcase your technical skills and grit on a daily basis. You will be given massive responsibility and be expected to independently manage yourself. We can promise overtime, late nights, and even some weekend work. But we can also promise a great sense of achievement, and a supportive team environment that makes it all worthwhile. Are you a hard-charger? If so, you will fit right in and you will love working here.

See more jobs at Iridium Technology

Apply for this Job

👉 Please reference you found the job on Remote OK as thank you to us, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Iridium Technology

JavaScript Angular


Iridium Technology


javascript

angularjs

angularjs

javascript

angularjs

angularjs

1yr

Apply


Stats (beta): 👁 400 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}What are you going to do?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You will develop in AngularJS / Angular 5 / TypeScript web based responsible applications{linebreak}{linebreak}* You will be in close touch with your colleagues building the back-end for you{linebreak}{linebreak}* You will learn and master how to use Visual Studio and Microsoft's "git" called TFS{linebreak}{linebreak}* You will do a lot of coding and you will enjoy it!{linebreak}{linebreak}* By time, you will be involved in designing of features, decision making{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}What do we offer:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Work from home 100% of time; or from a rented office - or any combination, it's up to you{linebreak}{linebreak}* Great salary, superb laptop{linebreak}{linebreak}* Be surrounded by skilled colleagues{linebreak}{linebreak}* Learn a bunch of new stuff!{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}What do we require:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* High school or university degree in computer science (Bc.){linebreak}{linebreak}* Strong development skills{linebreak}{linebreak}* Good knowledge of web technologies (HTML5, CSS, JavaScript){linebreak}{linebreak}* Knowledge of Angular or ReactJS is a plus - but not required{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Iridium Technology

Apply for this Job

👉 Please reference you found the job on Remote OK as thank you to us, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.