πŸ“ˆ Open Startup
RSS
API
Post a Job

get a remote job
you can do anywhere

201 Remote Net Jobs at companies like Colony Networks, Achievement Network and Private Business Network last posted 6 months ago

201 Remote Net Jobs at companies like Colony Networks, Achievement Network and Private Business Network last posted 6 months ago

Get a  email of all new remote Net jobs

Subscribe
×

  Jobs

  People

πŸ‘‰ Hiring for a remote Net position?

Post a Job - $299
on the πŸ† #1 remote jobs board

This month


Achievement Network

* * UX Research Lead


Achievement Network


design

edu

exec

digital nomad

design

edu

exec

digital nomad

25d

Apply

{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}As User Experience (UX) Research Lead, you will work collaboratively with Product Managers, Engineers, and stakeholders across ANet’s National and Regional teams to craft an exceptional end user experience that maximizes the impact of our technology in service to educators and students. This is both a strategic and tactical role with the opportunity to partner with leaders across ANet to identify research needs and influence product and design decisions. This role reports to the Vice President of Product.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Establish ANet’s product research and UX practice in pursuit of maximizing the impact, effectiveness, and ease of use of our educator and student-facing tools{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Guide product research throughout the product life-cycle from early stage generative research, through iterative UI testing and post-launch measurement{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Deliver actionable and relevant product research insights (via user interviews, usability studies, focus groups, surveys, etc.) aligned to both strategic and tactical product and designs decisions{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Manage the information architecture, user interface, and interaction flow of our educator and student-facing products{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Create low and high-fidelity wireframes and mockups to facilitate product discovery research and development{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* In partnership with Product Managers, develop user personae, customer journey maps, conceptual diagrams, wireframes, and prototypes in support of our product roadmap{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Build strong empathy and advocate passionately for our end users, ensuring that the product experience is aligned to user needs and expectations{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Continually iterate and evolve the way we design for and learn from our customers{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily. You are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values, and our work towards becoming an anti-racist organization{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You’ve got about 5 years of hands-on experience and a track record of success with user experience design, information architecture, and product research for digital products{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You know how to champion a UX research function and act as a customer advocate; you’ve translated research into actionable insights and recommendations that have had a significant impact on the customer experience{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have exceptional project management skills and are able to effectively manage multiple complex projects with competing deadlines while working cross-team and synthesizing feedback and input from product management, engineering, and marketing functions{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You know how to weave key insights into a compelling narrative; your presentation and persuasion skills have led to success in building buy-in from leaders - whether in a formal presentation or via ad-hoc discussions - for bold ideas{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have expertise creating prototypes at various levels of fidelity to articulate and test user flows using modern tools (e.g., InVision, Keynote, etc), interaction and visual design documents, user stories, conceptual models, annotated wireframes, storyboards, creative briefs—and more{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You can demonstrate fluency in best practices for web-based and mobile information architecture and responsive design, as well as deep and broad knowledge of usability principles and techniques{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You’re always willing to roll up your sleeves and do what is necessary to meet team goals and effectively deliver in a fast-paced, dynamic environment{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a strong portfolio of UX/UI design work demonstrating your experience working on digital projects from concept to launch{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak} Ideal candidates may also demonstrate the following preferred qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You bring prior experience in K-12 education or Ed Tech{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have studied UX research, digital design, graphic design, and/or human-computer interaction{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have working knowledge of human-centered design principles (e.g. Design Thinking) and agile/lean software development{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a proven ability in a variety of design tools such as InDesign, Sketch, Adobe XD, Photoshop, Illustrator, and prototyping tools (Invision, Axure, Framer, etc.){linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHAT WE OFFER{linebreak}{linebreak}ANet offers highly competitive compensation based on prior experience and qualifications as well as comprehensive benefits in order to best support our people. Benefits we offer include: health, dental and vision insurance where ANet pays 80% of the cost of these benefits for employees and their families/domestic partner; 3 weeks of vacation (4 weeks after two years with ANet); 10 paid holidays with paid days off between the Christmas and New Year’s holidays; a paid floating holiday; paid sick & personal days; paid parental leave; retirement plan options; commuter benefits; tuition reimbursement;  flexible spending accounts; short and long-term disability coverage; and basic life and personal accident insurance.{linebreak}{linebreak}HOW TO APPLY{linebreak}{linebreak}We are now accepting applications for this position, which will be reviewed on a rolling basis.  To apply, please click on the “Apply” button.  You will then be prompted to complete a brief application and upload a resume and thoughtful cover letter in which you outline why you are interested in working for ANet and how your skills and experience meet the qualifications of the position.{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

* * Senior Software Engineer

Achievement Network


dev

edu

senior

engineer

dev

edu

senior

engineer

25d

Apply

{linebreak}Senior Software Engineer{linebreak}{linebreak}Location: Flexible (Eastern Time Zone/Boston preferred){linebreak}{linebreak}Position is available: Immediately{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}We are seeking a full-time Senior Software Engineer to join our Engineering Team and help build products that support Achievement Network’s (ANet) mission. The ideal candidate will be passionate about cutting-edge development and best practices.Reporting to the Director of Engineering, this person will play a key role in crafting and implementing our technology vision for the organization.  {linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully collaborating with and mentoring other developers remotely. Occasional travel to ANet’s National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Play a leadership role in designing and implementing sustainable code for substantial features and/or sections of code{linebreak}{linebreak}* Implement ANet’s next generation of technology products that support data-driven educational practices and help to close the achievement gap in the underserved communities we partner with{linebreak}{linebreak}* Create, monitor and deliver against the product road map and corresponding release cycles (as negotiated with the Product Management Team){linebreak}{linebreak}* Provide strategic leadership in setting goals and measuring progress in RESTful server-side APIs and/or agile, componentized client-side code{linebreak}{linebreak}* Keep abreast of new technologies and propose adoption as appropriate{linebreak}{linebreak}* Mentor and support the development of junior developers as appropriate{linebreak}{linebreak}* Actively embrace and model best practices such as code reviews, unit testing, and planning/scoping/vetting larger features{linebreak}{linebreak}* Proactively look for ways to build our team through individual contributions which help us improve code quality, team culture, and team velocity{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You bring direct experience in the implementation of consumer-facing web applications using Angular{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have experience in, and have knowledge of:{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Web development frameworks{linebreak}{linebreak}* Java and/or Go programming language{linebreak}{linebreak}* JavaScript and JavaScript frameworks such as AngularJS{linebreak}{linebreak}* Scrum or other Agile development processes{linebreak}{linebreak}* RESTful Web Services{linebreak}{linebreak}* Scalable web application development{linebreak}{linebreak}* Software-as-a-service (SaaS) and Service-oriented architecture (SOA){linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are a team player who motivates and educates colleagues; you enjoy working in a highly collaborative and agile culture{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are skilled in working closely with business partners to build technology solutions that meet the usability and functional needs of both internal and external users{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You operate comfortably among a highly independent staff with diverse backgrounds{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You bring an innovative approach to analyze, evaluate and solve problems{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily and are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values {linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Ideal candidates may also demonstrate the following preferred qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 4+ years of software development experience{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* A Bachelor's degree in Computer Science or related degree{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO WE ARE{linebreak}{linebreak}Achievement Network (ANet) is a nonprofit dedicated to educational equity. We help schools boost student learning with great teaching that’s grounded in standards, informed by data, and built on the successful practices of educators around the country. Founded in 2005, ANet now serves over 700 schools educating over 230,000 students across the country. Our support has consistently helped our partner schools—both district and charter—achieve breakthrough results for their students.{linebreak}{linebreak}ANet has received multiple awards and recognitions, most recently receiving the highest ratings (Tier 1) on our math and ELA formative assessments from the  Louisiana Department of Education, the only organization to receive such high marks.  We were also named to The NonProfit Time’s “Best Nonprofits to Work For” and in the 2018-19 school year will be launching the Breakthrough Results Fund, a four-year collaboration to prove what’s possible in instructional improvement.{linebreak}{linebreak}ANet is a dynamic, values driven, team-oriented organization that is committed to the growth and development of all staff members. Individuals who join ANet have the opportunity to join an exceptional team of colleagues committed to helping schools drive excellent teaching and learning by investing in each other and learning together.{linebreak}{linebreak}WHAT WE OFFER{linebreak}{linebreak}ANet offers highly competitive compensation based on prior experience and qualifications as well as comprehensive benefits in order to best support our people. Benefits we offer include: health, dental and vision insurance where ANet pays 80% of the cost of these benefits for employees and their families/domestic partner; 3 weeks of vacation (4 weeks after two years with ANet); 10 paid holidays with paid days off between the Christmas and New Year’s holidays; a paid floating holiday; paid sick & personal days; paid parental leave; retirement plan options; commuter benefits; tuition reimbursement;  flexible spending accounts; short and long-term disability coverage; and basic life and personal accident insurance.{linebreak}{linebreak}HOW TO APPLY{linebreak}{linebreak}To apply, please click on the blue “Apply” button.  You will then be prompted to complete a brief application and upload a resume and thoughtful cover letter in which you outline why you are interested in working for ANet and how your skills and experience meet the qualifications of the position.{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

* * Principal Software Engineer

Achievement Network


dev

edu

engineer

digital nomad

dev

edu

engineer

digital nomad

25d

Apply

{linebreak}Principal Software Engineer{linebreak}{linebreak}Location: Flexible (Boston/Eastern Time Zone preferred){linebreak}{linebreak}Position is available: Immediately{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}We are seeking a full-time Principal Software Engineer to join our Engineering Teamand help build products that support Achievement Network’s (ANet’s) mission. The ideal candidate will be passionate about cutting-edge development technologies and best practices, excited by technical challenges, and motivated to deliver software that impacts educational success. Reporting to the VP of Engineering, this person will play a key role in crafting and implementing a technology vision for the organization.  {linebreak}{linebreak} ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully collaborating with and mentoring other developers remotely. Monthly travel to ANet’s National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Partner with talented engineers to lead and define our next generation infrastructure and  application architectures, including strategies to migrate existing applications to modern UI frameworks and micro-services{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Drive, design, and implement  system infrastructure solutions, including a shared application shell and integrations with performance profiling, debugging, automated testing, and build systems{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Collaborate with peers to quickly develop and deliver updated user-facing applications that are fast,  elegant, and easy-to-use{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Keep abreast of new technologies and propose adoption as appropriate{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Actively embrace best software development practices and set the bar for high quality code{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Mentor and support the development of other engineers, providing them with coaching and learning opportunities to help them grow{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Proactively look for ways to help  improve team culture and velocity{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Help deliver ANet’s next generation of technology products that support data-driven educational practices and help to close the achievement gap in the underserved communities we partner with{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have direct experience architecting, implementing, delivering, and supporting high quality, enterprise-scale web applications using{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Modern web development frameworks, including Angular and/or React with Redux to manage application state{linebreak}{linebreak}* Software-as-a-service (SaaS) and microservice-based software architectures written in Java and/or Go{linebreak}{linebreak}* Performance optimization techniques{linebreak}{linebreak}* Access control patterns{linebreak}{linebreak}* You have hands-on experience developing and optimizing system infrastructure to support{linebreak}{linebreak}* High availability, scalability, performance, and reliability requirements{linebreak}{linebreak}* Automated unit, functional, and end-to-end regression test suites{linebreak}{linebreak}* Continuous integration and delivery tools, preferably with dependency-based builds{linebreak}{linebreak}* You have prior leadership experience{linebreak}{linebreak}* Defining and adopting best software development practices and patterns across teams{linebreak}{linebreak}* Performing software design and code reviews for developers across teams{linebreak}{linebreak}* Mentoring new hires and junior engineers{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are a team player who motivates and educates colleagues; you enjoy working in a highly collaborative culture{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are skilled in working closely with business partners to build technology solutions that meet the usability and functional needs of internal and external users{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You operate comfortably among a highly independent staff with diverse backgrounds{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You bring an innovative approach to analyze, evaluate and solve problems{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily and are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Ideal candidates may also demonstrate the following preferred qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 10+ years of software development experience{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO WE ARE{linebreak}{linebreak}Every student deserves opportunities in life, and every educator committed to providing those opportunities, deserves support. Those beliefs drive us to work alongside schools to support great teaching so that we can work towards guaranteeing that all students are receiving high quality instruction. We partner with over 900 schools - both district and charter - in underserved communities around the country, thus impacting more than 330,000 students. Third-party evaluations confirm that when schools have the right basic conditions in place and partner with ANet, they achieve 6-8 months of additional learning over a two-year period compared to schools not partnering with ANet.{linebreak}{linebreak}At ANet we are committed to living out our core values, both across our organization and with our partner schools. We acknowledge that systemic inequities impact student access to opportunities and that in order to ensure educational equity for all students, we must center on the experiences of those from marginalized communities to guide our work. We work to deepen our understanding of how race, class, power and privilege influence the education system as well as influence our own perspectives. To do so,  we provide ongoing learning opportunities through org-wide professional development, affinity groups, working groups, and resource sharing.{linebreak}{linebreak}Individuals who join ANet have the opportunity to be part of a dynamic, values driven, and team-oriented organization that is committed to having impact in schools by investing in each other and learning together. We were named as The NonProfit Time’s “Best Nonprofits to Work For” and work tirelessly to foster a working environment where the unique perspectives, backgrounds, and identities of our staff members are valued.{linebreak}{linebreak}WHAT WE OFFER{linebreak}{linebreak}ANet offers highly competitive compensation based on prior experience and qualifications as well as comprehensive benefits in order to best support our people. Benefits we offer include: health, dental and vision insurance where ANet pays 80% of the cost of these benefits for employees and their families/domestic partner; 3 weeks of vacation (4 weeks after two years with ANet); 10 paid holidays with paid days off between the Christmas and New Year’s holidays; a paid floating holiday; paid sick & personal days; paid parental leave; retirement plan options; commuter benefits; tuition reimbursement;  flexible spending accounts; short and long-term disability coverage; and basic life and personal accident insurance.{linebreak}{linebreak}HOW TO APPLY{linebreak}{linebreak}We are now accepting applications for this position, which will be reviewed on a rolling basis.  To apply, please click on the blue “Apply” button.  You will then be prompted to complete a brief application and upload a resume and thoughtful cover letter in which you outline why you are interested in working for ANet and how your skills and experience meet the qualifications of the position.{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.

Last 30 days


Stats (beta): πŸ‘ 4,057 views,✍️ 0 applied (0%)
Colony Networks is a fast growing software as a service (SaaS) company providing value-added software solutions to mobile network operators and IoT hardware vendors that extend the performance and security of wireless data networks. We have customers today in Canada and the United States and are on track to expand globally. {linebreak}{linebreak}A role at Colony will accelerate your career where you will learn, grow, and make an impact.{linebreak}{linebreak}Colony Networks is seeking an experienced Full-Stack Software Developer, with more than 3 years of complex web application development experience, who can easily switch between the front-end and back-end. You bring your wealth of experience and technical expertise to build and ship high-quality software in an agile fashion.{linebreak}{linebreak}Who You Are…{linebreak}{linebreak}You’re comfortable working closely with designers and stakeholders to build both awesome UI/UX components and systems, as well as backend microservices and APIs that can process millions of request per day. You have experience liaising and collaborating with business stakeholders to determine requirements and specifications. You live in the cloud and have hands-on experience using public cloud providers such as GCP / AWS / Azure{linebreak}{linebreak}You have a proven track record of taking ownership of projects, development processes, and best practices, for the overall benefit of the team and organization. You want to join us in using exciting new technologies to build the next generation of Colony products. {linebreak}{linebreak}You are super smart and have a Bachelor's Degree in Computer Science or Engineering, or have equivalent work experience.{linebreak}{linebreak}Colony is based in Vancouver BC, but also open to remote candidates in Canada if you have at least 1-year experience working remotely for a company and have a proactive style of communication.{linebreak} {linebreak}You’re Great At..{linebreak}{linebreak}- Building high-volume, highly available, and distributed server applications, hence you have a portfolio of web apps you’ve played a key role in shipping{linebreak}- Applying appropriate design patterns given a problem{linebreak}- Delivering quality code using Python for backend applications{linebreak}- Working with both Relational and NoSQL databases: Postgres/Elasticsearch/Redis{linebreak}- Javascript and UI development, ideally with React JS{linebreak}- Working with REST APIs (bonus if you’ve worked with Twilio & Facebook APIs){linebreak}- Building, running, and maintaining cloud applications in the cloud, bonus for Google Cloud Platform (GCP) {linebreak}- Containers and complementary technologies (Docker, Kubernetes){linebreak}- Working with automated CI/CD pipelines {linebreak}- Maintaining automated test suites and ensuring quality in your code{linebreak}- Working in a Linux environment{linebreak}- Communicating your ideas to managers and peers{linebreak} {linebreak}Bonus Points …{linebreak}{linebreak}- Knowledge of Dataproc / Spark, Pub/Sub{linebreak}- Serverless & Google Cloud Functions{linebreak}- Interest in hackathon{linebreak}- PHP and/or Java coding experience{linebreak}- Machine Learning{linebreak}- Passion for wireless networks, IoT, Wi-Fi & security{linebreak}- Drive to succeed in a fast pace and continuously evolving environment{linebreak}- You have open source contributions or personal projects you’ve shipped successfully {linebreak}{linebreak}# Requirements{linebreak}Skills: Python, Javascript, SQL, Cloud Computing, Redis, PostgreSQL, REST APIs, Docker, React.js, Kubernetes, Serverless, Kong, Eleasticsearch

See more jobs at Colony Networks

# How do you apply? Send your resume to [email protected]
Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Senior Software Engineer  


Achievement Network


dev

senior

engineer

digital nomad

dev

senior

engineer

digital nomad

2mo

Apply

{linebreak}Senior Software Engineer{linebreak}{linebreak}Location: Flexible (Boston preferred){linebreak}{linebreak}Position is available: Immediately{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}We are seeking a full-time Senior Software Engineer to join our Engineering Team and help build products that support Achievement Network's (ANet) mission. The ideal candidate will be passionate about cutting-edge development and best practices. Reporting to the Director of Engineering, this person will play a key role in crafting and implementing our technology vision for the organization.{linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully collaborating with and mentoring other developers remotely. Occasional travel to ANet's National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU'LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Play a leadership role in designing and implementing sustainable code for substantial features and/or sections of code{linebreak}{linebreak}* Implement ANet's next generation of technology products that support data-driven educational practices and help to close the achievement gap in the underserved communities we partner with{linebreak}{linebreak}* Create, monitor and deliver against the product road map and corresponding release cycles (as negotiated with the Product Management Team){linebreak}{linebreak}* Provide strategic leadership in setting goals and measuring progress in RESTful server-side APIs and/or agile, componentized client-side code{linebreak}{linebreak}* Keep abreast of new technologies and propose adoption as appropriate{linebreak}{linebreak}* Mentor and support the development of junior developers as appropriate{linebreak}{linebreak}* Actively embrace and model best practices such as code reviews, unit testing, and planning/scoping/vetting larger features{linebreak}{linebreak}* Proactively look for ways to build our team through individual contributions which help us improve code quality, team culture, and team velocity{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You bring direct experience in the implementation of consumer-facing web applications using Angular{linebreak}{linebreak}* You have experience in, and have knowledge of:{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}o Web development frameworks{linebreak}{linebreak}o Java and/or Go programming language{linebreak}{linebreak}o JavaScript and JavaScript frameworks such as AngularJS{linebreak}{linebreak}o Scrum or other Agile development processes{linebreak}{linebreak}o RESTful Web Services{linebreak}{linebreak}o Scalable web application development{linebreak}{linebreak}o Software-as-a-service (SaaS) and Service-oriented architecture (SOA){linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are a team player who motivates and educates colleagues; you enjoy working in a highly collaborative and agile culture{linebreak}{linebreak}* You are skilled in working closely with business partners to build technology solutions that meet the usability and functional needs of both internal and external users{linebreak}{linebreak}* You operate comfortably among a highly independent staff with diverse backgrounds{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Ideal candidates may also demonstrate the following preferred qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 4+ years of software development experience{linebreak}{linebreak}* A Bachelor's degree in Computer Science or related degree{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO WE ARE{linebreak}{linebreak}Achievement Network (ANet) is a nonprofit dedicated to educational equity. We help schools boost student learning with great teaching that's grounded in standards, informed by data, and built on the successful practices of educators around the country. Founded in 2005, ANet now serves over 700 schools educating over 230,000 students across the country. Our support has consistently helped our partner schools—both district and charter—achieve breakthrough results for their students.{linebreak}{linebreak}{linebreak}HOW TO APPLY{linebreak}{linebreak}To apply, please click on the blue “Apply” button. You will then be prompted to complete a brief application and upload a resume and thoughtful cover letter in which you outline why you are interested in working for ANet and how your skills and experience meet the qualifications of the position.{linebreak}{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions. {linebreak}PI109894139

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.

Private Business Network is an enterprise VPN and cyber security solution being developed by the makers of Private Internet Access (PIA), one of the world's leading consumer VPN services. We are building a next-generation cyber security product for SMBs that want the ease-of-use of a consumer VPN (On/Off), but need centralized management, powerful web filtering, and end-to-end encrypted audit logging. The product is currently in internal beta and launching later this summer.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Your challenge, should you choose to accept it, is to lead the development of the backend VPN infrastructure, custom VPN client/server framework, and cross-platform VPN clients. It is full-stack in the truest sense, with roughly a 75% backend and 25% frontend split, although not in the sense of a traditional web app. The frontend consists of VPN clients using webview technologies (custom, not Electron). Knowledge of Win32 and macOS Cocoa will be helpful in making the apps feel at home on these platforms.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}In addition, there are plenty of opportunities to work on various different parts of the product, including end-to-end encrypted audit logging, cryptographic key management, single-sign on (SSO), device management (MDM), configuration management, and more.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Our infrastructure is managed with Packer, Terraform, and Docker and we use both AWS and bare metal hosting providers. We're strong believers in a "less is more" philosophy and still use Makefiles and shell scripts with a sprinkle of Python in our build process.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}We are a fully-remote company, although sometimes our team members like to be in the same part of the world, it is by no means a requirement. Currently, we are just a handful of people, but we want to cultivate a transparent and friendly culture where everybody feels like they are connected and part of a team that is building something awesome!{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Compensation Salary DOE ($120,000 - $150,000 USD) | Health/Dental/Vision paid 100% for U.S. Employees | Flexible Vacation Time | Employer paid STD, LTD, and Life/AD&D | Additional perks if on-site in Denver, CO office, such as lunch/snack and transportation benefits. {linebreak}{linebreak}# Requirements{linebreak}* Cross-platform (native or hybrid) app development experience (macOS, Windows, Linux){linebreak}{linebreak}* Familiar with network protocol design, C10K problem, and Go garbage collector highly desired{linebreak}{linebreak}* Secure systems design experience is a nice to have (cryptography, AWS KMS, Secrets Manager, etc.){linebreak}{linebreak}* Experience containerizing applications using Docker (e.g., Kubernetes concepts desired!){linebreak}{linebreak}* Familiarity with Curve25519, ECDH, secret sharing, WireGuard, osquery, MDM, etc. are a huge plus! {linebreak}{linebreak}#Salary{linebreak}$120,000 - $150,000{linebreak}

See more jobs at Private Business Network

# How do you apply? Please email [email protected] with "Private Business Network Application" in the subject line and include your current resume, links to shipping apps or code you are most proud of. Thanks for looking!
Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


komoot

Remote location but need to be in the respective country (France/ Italy/ Spain/ Netherlands/ DACH) verified

Community Manager ( France/ Italy/ Spain/ Netherlands/ DACH Road Cycling)  


komoot

Remote location but need to be in the respective country (France/ Italy/ Spain/ Netherlands/ DACH) verified

community management

pr

cycling

community development

community management

pr

cycling

community development

Remote location but need to be in the respective country (France/ Italy/ Spain/ Netherlands/ DACH)2mo

Apply

**Millions of people experience real-life adventures with our apps. We help people all over the world discover the best hiking and biking routes, empowering our users to explore more of the great outdoors. And we’re good at it: Google and Apple have listed us as one of their Apps of the Year numerous timesβ€”and, with more than 7 million users and 50,000 five-star reviews - komoot is on its way to become one of the most popular cycling and hiking apps. **{linebreak}{linebreak}**Join our team to build and grow our community of cyclists, mountain bikers and hikers in one of the following markets: France, Italy, Spain, Netherlands & Belgium or DACH (road cycling).**{linebreak}{linebreak}{linebreak}# Responsibilities{linebreak} **What will you do**{linebreak}* Build a strong community of like-minded cyclists (in DACH region the focus is on road cycling) and outdoor enthusiasts.{linebreak}* Attend events and plan ride outs and meetups to grow our community.{linebreak}* Support our influencer campaigns, approach potential influencers, convince them to become komoot users and turn them into brand ambassadors.{linebreak}* Support our PR team to plan media campaigns and event schedules.{linebreak}* Uncover the most exciting people and their adventures for our blog and social media.{linebreak}* Team up with our support team to assist users when they run into technical problems.{linebreak}{linebreak}**Why you’ll love it**{linebreak}* You’ll work with a community of enthusiastic mountain bikers, hikers, and cyclists.{linebreak}* Enjoy the freedom to work wherever in France/ Spain/ Italy/ Netherlands or DACH region you want, be it from your home, on the beach or in the mountains.{linebreak}* You’ll work in a fast-paced startup with strongly motivated and talented co-workers.{linebreak}* You’ll enjoy the freedom to organize yourself the way you want and work with most modern tools that you'll love.{linebreak}* You’ll join us for team gatherings in locations like Morocco, Mallorca or the Bavarian Alps several times a year.{linebreak} {linebreak}{linebreak}# Requirements{linebreak}**You will be successful in this position if you**{linebreak}* Have 2+ years of experience as a community manager.{linebreak}* Are located in France/ Spain/ Italy/ Netherlands or DACH region and are connected to the cycling community.{linebreak}* Are outgoing and enjoy interacting with people.{linebreak}* You speak French/ Spanish/ Italian/ Dutch or German region on a native level{linebreak}* Have strong written and verbal communication skills in English.{linebreak}* Are digitally savvy and know how to leverage tools.{linebreak}* Are self-motivated and extremely organized with a high attention to detail.{linebreak}{linebreak}**Sounds like you?**{linebreak}* Then send us the following:{linebreak}* A resume highlighting your relevant experience.{linebreak}* A little note on why are you interested in working at komoot.{linebreak}* Examples of your work: Tell us a bit about community management projects you’ve worked on in the past.{linebreak}* Share your Twitter, Instagram, blog or your website with us so we can get a feel for your interests.{linebreak}* A link to your komoot profile showing your favorite outdoor spot.{linebreak} {linebreak}{linebreak}#Location{linebreak}- Remote location but need to be in the respective country (France/ Italy/ Spain/ Netherlands/ DACH)

See more jobs at komoot

# How do you apply? Please click the apply button which will direct you to our career page. There please select the role you wish to apply for:{linebreak}- Community Manager France{linebreak}- Community Manager Spain{linebreak}- Community Manager Netherlands& Belgium{linebreak}- Community Manager Italy{linebreak}- Community Manager DACH Road{linebreak}{linebreak}We are looking forward to your application!
Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.

This year


USA TODAY NETWORK

CI CD Infrastructure Developer


USA TODAY NETWORK


dev

digital nomad

dev

digital nomad

4mo

Apply

{linebreak}Position Summary {linebreak}{linebreak}The Quality Engineering team thrives in an environment where collaboration and openness are valued. Our focus is being the voice of quality from the engagement of product owners, developers, and designers to build better software by improving speed, efficiency, and collaboration during the development lifecycle. {linebreak}{linebreak}{linebreak}As a CI/CD Infrastructure Developer, you’ll help us build continuous integration and delivery infrastructure for 100+ news properties around the country, including USA Today. In this role, you will be responsible for implementing tools in the CI/CD space and helping onboard internal software development teams to effectively use the tools and create automated CI/CD pipelines. You will be responsible for installing, configuring and managing the standardize common pipeline and providing development expertise to internal software development teams on restructuring their applications to fit into a continuous delivery model.{linebreak}{linebreak}{linebreak}The ideal candidate is excited to solve complex problems and learn new things every week. This team is responsible for vetting and selecting new CI/CD technologies, as well as maintaining and optimizing existing platforms and solutions.{linebreak}{linebreak}{linebreak}Main Responsibilities{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Identify and drive opportunities to improve CI/CD cloud infrastructure{linebreak}{linebreak}* Create and maintain deployment pipelines by working with software development teams to automate the build, testing, and deployments using Platform Engineering tools{linebreak}{linebreak}* Building and deploying immutable infrastructure and components{linebreak}{linebreak}* Working in both containerized as well as non-containerized environments{linebreak}{linebreak}* Bring a passion for staying on top of tech trends, experiment with and learn new technologies{linebreak}{linebreak}* You'll build, and maintain key shared CI/CD infrastructure technologies listed below.{linebreak}{linebreak}* Expect to know or to learn Go. Using it to build and maintain tools that make our process more efficient, simpler, and faster.{linebreak}{linebreak}* You'll develop monitors and build alerts around error conditions and performance. You'll seek root causes should problems arise.{linebreak}{linebreak}* Works with minimal supervision{linebreak}{linebreak}* Utilizes resources efficiently to resolve complex issues{linebreak}{linebreak}* Works with leadership to identify and revise approaches{linebreak}{linebreak}* Able to work on multiple projects and prioritize accordingly{linebreak}{linebreak}* A professional curiosity that leads the team member to learn more and try new approaches or technology{linebreak}{linebreak}* Works hand in hand with the development team.{linebreak}{linebreak}* Develop flow charts, mind mapping, layouts, and documentation to identify requirements and solutions.{linebreak}{linebreak}* Troubleshoot and debug application failures.{linebreak}{linebreak}* Participate in on-call rotation.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Tools and Technologies at Gannett | USA TODAY NETWORK {linebreak}{linebreak}Tools and Technologies: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Scripting with Golang, Groovy, and Ruby{linebreak}{linebreak}* Cloud Services Amazon Web Services, Google Cloud Platform, and Scalr{linebreak}{linebreak}* Chef, Docker, Kubernetes{linebreak}{linebreak}* Terraform{linebreak}{linebreak}* HashiCorp Vault{linebreak}{linebreak}* Continuous Integration and Delivery with Jenkins and Concourse{linebreak}{linebreak}* Artifact Repo Management with Artifactory{linebreak}{linebreak}* Log Management with New Relic{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Position Breakdown: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* 80% Development{linebreak}{linebreak}* 10% Documentation/Presentation{linebreak}{linebreak}* 10% Training{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Required Skills: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Bachelor’s degree or equivalent experience.{linebreak}{linebreak}* 2+ years experience leading and managing a project.{linebreak}{linebreak}* 2+ years of experience with deploying to AWS Cloud, Google Cloud Platform, and other clouds.{linebreak}{linebreak}* 2+ years experience with continuous integration tools such as Jenkins, TeamCity, Drone, Concourse, etc.{linebreak}{linebreak}* 2+ years experience in Linux systems administration{linebreak}{linebreak}* Expertise in at least one scripting/programming language.{linebreak}{linebreak}* Experience with server management and deploying applications.{linebreak}{linebreak}* Have used source control (github/gitlab) to manage code.{linebreak}{linebreak}* Experience with deploying and scaling stateless web applications to the cloud.{linebreak}{linebreak}* Proficiency in configuration management.{linebreak}{linebreak}* Experience with Kubernetes.{linebreak}{linebreak}* Experience with Docker.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}#Product

See more jobs at USA TODAY NETWORK

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


USA TODAY NETWORK

Platform Developer


USA TODAY NETWORK


dev

digital nomad

dev

digital nomad

5mo

Apply

{linebreak}The Developer Solutions team is responsible for engineering and delivering cutting-edge tools to aid developers in leveraging Gannett’s cloud platform and tools. These services support 20+ development teams, 110 news brands, and more than 110 million unique monthly visitors.{linebreak}{linebreak}{linebreak}The Developer will play a key role in developing programmatic infrastructure for and maintaining some of our largest pieces of platform infrastructure, including our CDN provider and API gateway. The Developer will also work to develop and maintain APIs that simplify and standardize usage of platform tooling. You will be exposed to large scale, fault tolerant and highly available architectures on which you will be expected to develop subject matter expertise over time. Golang, Terraform, Kubernetes, and Docker are a few of the technologies you will use to deliver these services.{linebreak}{linebreak}If you have a passion for programmatic and reliable infrastructure development or rapid API development, you would probably fit in well here. We believe in automation, learning, challenging and bettering our peers, and owning the full stack of what we develop.{linebreak}{linebreak}Responsibilities: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Improve our CDN delivery{linebreak}{linebreak}* Deal directly with our CDN vendor.{linebreak}{linebreak}* Write VCL and Terraform code to deploy updates to our largest applications protected by our CDN.{linebreak}{linebreak}* Work on improving the deploy and testing pipeline around our CDN.{linebreak}{linebreak}* Service customers in interacting and learning how to add updates to our CDN service code.{linebreak}{linebreak}* Manage and provide self-service administration of API gateway (Apigee):{linebreak}{linebreak}* Deal directly with our API gateway vendor.{linebreak}{linebreak}* Work on creating and improving self-service.{linebreak}{linebreak}* Work on developing and improving CI around our proxy creation and maintenance.{linebreak}{linebreak}* Develop backend APIs in Golang to simplify and automate using the cloud platform at Gannett:{linebreak}{linebreak}* Work in a full-stack environment to deploy, monitor, and maintain these APIs.{linebreak}{linebreak}* Interact with internal customers to gather feedback about APIs.{linebreak}{linebreak}* Be vocal about new ideas and features that could improve these APIs.{linebreak}{linebreak}* Improve and help establish best practice around our application and infrastructure monitoring.{linebreak}{linebreak}* Execute code reviews, challenge assumptions and mentor others on the team.{linebreak}{linebreak}* Participate in planning for two-week sprints.{linebreak}{linebreak}* Participate in tool optimization and cost reduction analysis.{linebreak}{linebreak}* Assist in improving our onboarding structure and documentation.{linebreak}{linebreak}* Contribute to open source as needed.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Day-to-day Breakdown: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* 35% - CDN Support/Development{linebreak}{linebreak}* 35% - API and Pipeline Development{linebreak}{linebreak}* 15% - API Gateway Support/Management{linebreak}{linebreak}* 10% - Customer support{linebreak}{linebreak}* 5% - New Technology Evaluation{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}It would be a plus if you have experience with any of the following technologies, or a desire to learn them: {linebreak}{linebreak}Technology: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Kubernetes{linebreak}{linebreak}* DataStore{linebreak}{linebreak}* GCP{linebreak}{linebreak}* AWS{linebreak}{linebreak}* Golang, Ruby, NodeJS, Python, or a similar language{linebreak}{linebreak}* Various levels of testing code applications{linebreak}{linebreak}* Varnish{linebreak}{linebreak}* Solid understanding of RESTful API design{linebreak}{linebreak}* Internet Protocol basics{linebreak}{linebreak}* Some understanding of HTTP and HTTP/2{linebreak}{linebreak}* Fastly{linebreak}{linebreak}* Terraform{linebreak}{linebreak}* Docker{linebreak}{linebreak}* NewRelic{linebreak}{linebreak}* Apigee{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Minimum Qualifications: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Experience dealing with and configuring a CDN or strong interest in CDN development{linebreak}{linebreak}* Experience working with Apigee or strong interest in API gateway management{linebreak}{linebreak}* Experience developing REST APIs, SDKs and CLI toolsets{linebreak}{linebreak}* Self-Starter that can operate in a remote-friendly environment{linebreak}{linebreak}* Experience with Agile (Scrum) and test-driven development, continuous integration and version control (GIT){linebreak}{linebreak}* Experience deploying to Cloud compute or container hosting{linebreak}{linebreak}* Bachelors Degree in Computer Science or 2+ years writing code, hosting infrastructure, or automating pipelines in a production environment{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}#Product

See more jobs at USA TODAY NETWORK

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


CenturyLink

Lead Network Engineer With Saltstack


CenturyLink


exec

engineer

exec

engineer

5mo

Apply

{linebreak}Job Summary:{linebreak}{linebreak}We are looking for an engineer with solid knowledge of Linux development/administration and practical experience with SaltStack to join a fast-paced, leading-edge configuration management team.  Our experienced team of software developers and engineers do the server/application management and orchestration for one of the largest Content Delivery Networks (CDNs), supporting the biggest video, gaming and internet companies in the world.  Our team builds software to image, manage, repair and upgrade the thousands of servers that make up the world-wide CenturyLink CDN network.{linebreak}{linebreak}Job Description:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Design, Implement and Maintain enterprise level, high-availability Configuration Management & Orchestration applications, in a Linux environment{linebreak}{linebreak}* Build, and maintain efficient, reusable, reliable code in an Agile (CA/Rally) environment.{linebreak}{linebreak}* Support large-scale deployments, across a world-wide network.{linebreak}{linebreak}* Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the applications{linebreak}{linebreak}* Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems{linebreak}{linebreak}* Help maintain code quality, organization, and automatization{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 4+ years Professional Software Development{linebreak}{linebreak}* 1+ years Professional SaltStack Development, in a Linux CentOS environment{linebreak}{linebreak}* Relevant Enterprise experience with the fundamental design and implementation principles behind scalable, high-availability applications{linebreak}{linebreak}* Solid understanding of object-oriented programming{linebreak}{linebreak}* Practical experience with Test Frameworks and Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) processes.{linebreak}{linebreak}* Familiarity with concepts of MVC, Mocking, ORM, and RESTful{linebreak}{linebreak}* Familiarity with GitLab{linebreak}{linebreak}* Familiarity with development aiding tools such as Capistrano, Bower, Bundler, Rake, etc.{linebreak}{linebreak}* Experience as a Sysadmin, and with Ruby, Python and other scripting a plus{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at CenturyLink

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Crealiity Network Development

Vienna, Austria

Full Stack Developer for Human Potential Network Needed


Crealiity Network Development

Vienna, Austria

meteor js

javascript

full stack

dev

meteor js

javascript

full stack

dev

Vienna, Austria6mo

Apply

{linebreak}We built the first and only peer to peer network for human potentials.{linebreak} {linebreak}{linebreak}#Location{linebreak}- Vienna, Austria

See more jobs at Crealiity Network Development

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Principal Front End Engineer


Achievement Network


front end

engineer

front end

engineer

8mo

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 256 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}We are seeking a full-time Principal Front End Engineer to join our Engineering Team and help build products that support Achievement Network’s (ANet’s) mission. The ideal candidate will be passionate about cutting-edge front end development technologies and best practices, excited by technical challenges, and motivated to deliver software that impacts educational success. Reporting to the Director of Engineering, this person will play a key role in crafting and implementing a front-end technology vision for the organization.  {linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully collaborating with and mentoring other developers remotely. Occasional travel to ANet’s National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}        Partner with talented engineers to lead and define our next generation front-end infrastructure and  application architecture, including a strategy to migrate existing products to Angular 6{linebreak}{linebreak}        Drive, design, and implement front-end infrastructure solutions, such as a shared application shell and integrations with performance profiling, debugging, automated testing, and build systems{linebreak}{linebreak}        Collaborate with peers to quickly develop and deliver updated user-facing applications that are fast,  elegant, and easy-to-use{linebreak}{linebreak}        Keep abreast of new technologies and propose adoption as appropriate{linebreak}{linebreak}        Actively embrace best software development practices and set the bar for high quality code{linebreak}{linebreak}        Mentor and support the development of other engineers, providing them with coaching and learning opportunities to help them grow{linebreak}{linebreak}        Proactively look for ways to help  improve team culture and velocity{linebreak}{linebreak}        Help deliver ANet’s next generation of technology products that support data-driven educational practices and help to close the achievement gap in the underserved communities we partner with{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}        You have hands-on experience developing and optimizing front-end infrastructure to support{linebreak}{linebreak}o         Automated regression test suites{linebreak}{linebreak}o         Continuous integration and delivery tools, preferably with dependency-based builds{linebreak}{linebreak}o         A shared CSS framework and style guide{linebreak}{linebreak}        You have direct experience designing and implementing high quality web applications using{linebreak}{linebreak}o         Web development frameworks, including Angular, Redux, CSS, and JavaScript{linebreak}{linebreak}o         Performance optimization techniques{linebreak}{linebreak}o         Access control patterns{linebreak}{linebreak}o         Software-as-a-service (SaaS) and microservice-based software architectures{linebreak}{linebreak}        You are a team player who motivates and educates colleagues; you enjoy working in a highly collaborative culture{linebreak}{linebreak}        You are skilled in working closely with business partners to build technology solutions that meet the usability and functional needs of internal and external users{linebreak}{linebreak}        You operate comfortably among a highly independent staff with diverse backgrounds{linebreak}{linebreak}        You bring an innovative approach to analyze, evaluate and solve problems{linebreak}{linebreak}        You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels{linebreak}{linebreak}        You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily and are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values{linebreak}{linebreak}Ideal candidates may also demonstrate the following preferred qualifications:{linebreak}{linebreak}         Usability and visual design assessment experience{linebreak}{linebreak}         Basic proficiency using Java and/or Go{linebreak}{linebreak}         10+ years of software development experience{linebreak}{linebreak}         A Bachelor's degree in Computer Science or related degree{linebreak}{linebreak}HOW TO APPLY{linebreak}{linebreak}We are now accepting applications for this position, which will be reviewed on a rolling basis.  To apply, please click on the blue “Apply” button.  You will then be prompted to complete a brief application and upload a resume and thoughtful cover letter in which you outline why you are interested in working for ANet and how your skills and experience meet the qualifications of the position.{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Engineering Manager


Achievement Network


exec

engineer

exec

engineer

9mo

Apply

{linebreak}Location: Flexible (Boston or East Coast preferred){linebreak}{linebreak}Position is available: Immediately{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}Reporting to the VP of Engineering, you will play a key role in crafting and implementing our technology vision for the organization.  The ideal candidate will be passionate about both coding and management, and will be highly motivated by projects that simplify, modularize, and improve existing features and systems which are critical to the function of the organization. This position will leverage technical experience, attention to detail, and a strong sense of process to manage engineers, and technical projects to success.{linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully collaborating with and mentoring other developers remotely. Occasional travel to ANet’s National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Build, develop, and retain a high-performing and highly engaged team of engineers{linebreak}{linebreak}* Work with members of the Product and Engineering teams  to plan projects,  measure progress, and ensure work  is completed in a timely way.{linebreak}{linebreak}* Help scope solutions to meet both timing and  business requirement need{linebreak}{linebreak}* Assist with release strategy; coordinate with other teams to deliver cross-team projects{linebreak}{linebreak}* Identify, perform cost/benefit analysis, and advocate for promising areas of technical debt to address{linebreak}{linebreak}* Identify bottlenecks or roadblocks to success of engineers and resolve yourself or raise to leadership team{linebreak}{linebreak}* Actively  contribute to our codebase through technical tasks commensurate with experience & technical interests{linebreak}{linebreak}* Embrace and model best practices including code reviews, regression testing, and CI/CD..{linebreak}{linebreak}* Keep abreast of new technologies and propose adoption as appropriate.{linebreak}{linebreak}* Champion ANet’s core values{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have direct experience with the following management skills:{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* o         Managing Software Engineers{linebreak}{linebreak}* o         Agile and Waterfall development processes{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have recent hands-on experience developing software using:{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Cloud-based infrastructure on AWS, including continuous integration and deployment{linebreak}{linebreak}* RESTful Web Services{linebreak}{linebreak}* Cloud-based data services, preferably with both SQL and NoSQL{linebreak}{linebreak}* Java (preferred), Angular, and/or Go programming language{linebreak}{linebreak}* Docker, database design, build & release processes & tool management{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have an active interest in developing as a manager as well as continuing to code{linebreak}{linebreak}* You are skilled in working closely with stakeholders to manage and design technology projects that meet the usability and functional needs of both internal and external users.{linebreak}{linebreak}* You are a team player who motivates and educates colleagues; you enjoy working in a highly collaborative culture.{linebreak}{linebreak}* You operate comfortably among a highly independent staff with diverse backgrounds.{linebreak}{linebreak}* You bring an innovative approach to analyze, evaluate and solve problems.{linebreak}{linebreak}* You are a skilled communicator{linebreak}{linebreak}* You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels.{linebreak}{linebreak}* You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily and are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Preferred Qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a Bachelor’s Degree in Computer Science, Math, Engineering or related degree{linebreak}{linebreak}* For candidates interested in working remotely, you bring demonstrated experience and previous success working remotely{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Software Engineer


Achievement Network


dev

engineer

digital nomad

dev

engineer

digital nomad

9mo

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 434 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Location: Flexible (Boston preferred){linebreak}{linebreak}Position is available: Immediately{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}Reporting to the Director of Engineering, you will play a key role in implementing our technology vision for the organization.  The ideal candidate will be passionate about cutting-edge development and best practices and able to work across the stack. We are looking for a flexible and adaptable engineer with enthusiasm for learning and growing their skills.{linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully collaborating on complex projects withother developers remotely. Occasional travel to ANet’s National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Implement ANet’s next generation of technology products that support data-driven educational practices and help to close the achievement gap in the underserved communities we partner with.{linebreak}{linebreak}* Create, monitor and deliver against the product road map and corresponding release cycles (as negotiated with the Product Management Team).{linebreak}{linebreak}* Help manage, improve, and automate our deployment frameworks.{linebreak}{linebreak}* Keep abreast of new technologies and propose adoption as appropriate.{linebreak}{linebreak}* Actively embrace and model best practices such as code reviews, unit testing, and planning/scoping/vetting larger features.{linebreak}{linebreak}* Commensurate with experience, provide strategic leadership in setting goals and measuring progress in RESTful server-side APIs and/or agile, componentized client-side code.{linebreak}{linebreak}* Commensurate with experience, proactively look for ways to build our team through individual contributions which help us improve code quality, team culture, and team velocity.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have direct experience in many of the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Scrum or other Agile development processes{linebreak}{linebreak}* Cloud-based infrastructure on AWS, including continuous integration and deployment{linebreak}{linebreak}* RESTful Web Services{linebreak}{linebreak}* Cloud-based data services, preferably with both SQL and NoSQL{linebreak}{linebreak}* Java, Angular, and/or Go programming language{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are a team player who motivates and educates colleagues; you enjoy working in a highly collaborative and agile culture.{linebreak}{linebreak}* You are skilled in working closely with business partners to build technology solutions that meet the usability and functional needs of both internal and external users.{linebreak}{linebreak}* You operate comfortably among a highly independent staff with diverse backgrounds.{linebreak}{linebreak}* You bring an innovative approach to analyze, evaluate and solve problems.{linebreak}{linebreak}* You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels.{linebreak}{linebreak}* You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily and are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Preferred Qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a Bachelor’s Degree in Computer Science, Math, Engineering or related degree{linebreak}{linebreak}* For candidates interested in working remotely, you bring demonstrated experience and previous success working remotely{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Senior Software Engineer


Achievement Network


dev

senior

engineer

digital nomad

dev

senior

engineer

digital nomad

9mo

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 330 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Senior Software Engineer{linebreak}{linebreak}Location: Flexible (Boston preferred){linebreak}{linebreak}Position is available: Immediately{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}We are seeking a full-time Senior Software Engineer to join our Engineering Team and help build products that support Achievement Network’s (ANet) mission. The ideal candidate will be passionate about cutting-edge development and best practices. Reporting to the Director of Engineering, this person will play a key role in crafting and implementing our technology vision for the organization.  {linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully collaborating with and mentoring other developers remotely. Occasional travel to ANet’s National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Play a leadership role in designing and implementing sustainable code for substantial features and/or sections of code{linebreak}{linebreak}* Implement ANet’s next generation of technology products that support data-driven educational practices and help to close the achievement gap in the underserved communities we partner with{linebreak}{linebreak}* Create, monitor and deliver against the product road map and corresponding release cycles (as negotiated with the Product Management Team){linebreak}{linebreak}* Provide strategic leadership in setting goals and measuring progress in RESTful server-side APIs and/or agile, componentized client-side code{linebreak}{linebreak}* Keep abreast of new technologies and propose adoption as appropriate{linebreak}{linebreak}* Mentor and support the development of junior developers as appropriate{linebreak}{linebreak}* Actively embrace and model best practices such as code reviews, unit testing, and planning/scoping/vetting larger features{linebreak}{linebreak}* Proactively look for ways to build our team through individual contributions which help us improve code quality, team culture, and team velocity{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You bring direct experience in the implementation of consumer-facing web applications using Angular{linebreak}{linebreak}* You have experience in, and have knowledge of:{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Web development frameworks{linebreak}{linebreak}* Java and/or Go programming language{linebreak}{linebreak}* JavaScript and JavaScript frameworks such as AngularJS{linebreak}{linebreak}* Scrum or other Agile development processes{linebreak}{linebreak}* RESTful Web Services{linebreak}{linebreak}* Scalable web application development{linebreak}{linebreak}* Software-as-a-service (SaaS) and Service-oriented architecture (SOA){linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are a team player who motivates and educates colleagues; you enjoy working in a highly collaborative and agile culture{linebreak}{linebreak}* You are skilled in working closely with business partners to build technology solutions that meet the usability and functional needs of both internal and external users{linebreak}{linebreak}* You operate comfortably among a highly independent staff with diverse backgrounds{linebreak}{linebreak}* You bring an innovative approach to analyze, evaluate and solve problems{linebreak}{linebreak}* You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels{linebreak}{linebreak}* You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily and are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Preferred Qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 4+ years of software development experience{linebreak}{linebreak}* A Bachelor's degree in Computer Science or related degree{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


SUSE

Senior Network Software Engineer


SUSE


dev

senior

engineer

digital nomad

dev

senior

engineer

digital nomad

9mo

Apply

{linebreak}Job Location: Virtual office, Europe, UK{linebreak}{linebreak}Do you want to work on the most active Open Source projects?{linebreak}{linebreak}We design, develop and maintain SUSE's Enterprise Cloud product, based on OpenStack. Our engineers work closely with upstream projects all over the world, to create our enterprise grade private cloud computing solution. We're seeking powerful, motivated and agile people to integrate the bits and pieces and to contribute to the community. We love to learn, share our knowledge and to give our customers the best experience.{linebreak}{linebreak}As a Senior Network Software Engineer in the SUSE Research & Development, you work on a software architecture level, creating solutions for other engineers to work with. You are a role model in software design and implementation, but also in communication and in the interaction with the Product Management, the customer facing organizations like Support and Presales, and  various open source communities that we interact with.{linebreak}{linebreak}Core responsibilities: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Design, develop and maintain projects related to our SUSE OpenStack Cloud product with focus on networking. Specifically OpenStack Neutron, Octavia and LbaaS.{linebreak}{linebreak}* Work with Product Management and Architects to understand customer requirements and break it down to stories in the backlog. Listen first, adapt and ensure customer success.{linebreak}{linebreak}* Code solutions for customers needs in an effective and smart way.{linebreak}{linebreak}* Review code written by internal team members, as well as externally by Open Source contributors.{linebreak}{linebreak}* Contribute to architectural concepts and work with Architects, Product Owners, engineers and the Product Management Office on the implementation.{linebreak}{linebreak}* Represent SUSE in conferences and meetings, work upstream with and contribute code to Open Source projects such as OpenStack and the underlying networking technologies.{linebreak}{linebreak}* Assist in Proof of Concepts, work jointly with the Presales team on use-cases and solutions.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Required skills:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Great experience in software development, specifically on Linux systems.{linebreak}{linebreak}* Good understanding of OpenStack, preferably in the Networking Services of OpenStack.{linebreak}{linebreak}* Good communication skills and a strong will to interact with other engineers, managers and external partners.{linebreak}{linebreak}* Great debugging and profiling skills, also in situations with customers.{linebreak}{linebreak}* Ability to quickly learn new technologies and work independently with minimal supervision in an agile (SCRUM) environment{linebreak}{linebreak}* Strong communication ability through presentations, interpersonal, verbal, and written skills (emails, IRC) in English{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Solid experience with SDN solutions.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Ability to easily cross cultural and organizational boundaries.{linebreak}{linebreak}* Be an “easy to work with” person.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Desired skills: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Experience with configuration management systems (such as ansible, salt, ...){linebreak}{linebreak}* Experience with container technologies.{linebreak}{linebreak}* Experience with Ansible.{linebreak}{linebreak}* Experience with RPM packaging.{linebreak}{linebreak}* Experience with Continuous Integration and TDD.{linebreak}{linebreak}* Experience working with international distributed teams.{linebreak}{linebreak}* Experience working with technology partners on joint solutions.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Why work with us: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* We are a tightly knitted global team that is passionate about Cloud technologies.{linebreak}{linebreak}* We do upstream first and true Open Source development.{linebreak}{linebreak}* We enjoy being successful as a team and consequently foster the SCRUM values focus, courage, openness, commitment and respect.{linebreak}{linebreak}* Flexible working hours.{linebreak}{linebreak}* Regular events to build up relationships and friendship within and across teams. These range from informal meet and drink sessions to themed multi-day events in off-site locations.{linebreak}{linebreak}* Regular hackathons and workshops on company, department, and team levels.{linebreak}{linebreak}* Opportunities for travel to conferences around the world.{linebreak}{linebreak}* Be part of the global Open Source community.{linebreak}{linebreak}* Work from home or any of the SUSE sites.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Don't forget point us to your publicly available code from previous activities in your application!

See more jobs at SUSE

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


HERE North America

Principal Network Engineer


HERE North America


engineer

engineer

9mo

Apply

{linebreak}{linebreak}Ever shared your location on social media? Ever tracked your online orders? You might be using HERE Technologies every single day without even realizing it. You can find us everywhere: in vehicles, smartphones, drones or third-party apps. We believe that with the right people, we will continue to be a game-changer in the technology industry and improve the daily lives of people around the world. {linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}Find out more by clicking the video below or go HERE{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}The Principal Network Engineer - Backbone is responsible for designing, deploying, securing, and providing escalation support of the HERE wide area network and infrastructure within Global Network Services (GNS). The position will report to the respective Senior Network Manager. {linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}The candidate will work on a team focusing on designing, building, deploying, and operating highly available, robust, resilient, and supportable solutions to support IT, corporate, and consumer services. {linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}Design and Deploy{linebreak}{linebreak} {linebreak}* Maintain and optimize HERE's global MPLS backbone network{linebreak}* Provision connectivity to partners, third parties, and cloud providers{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Develop architecture and designs and translate into service requirements{linebreak}* Qualification of hardware and software{linebreak}* Define and implement configuration standards across the network and platforms{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}Operate and Monitor{linebreak}{linebreak} {linebreak}* Create and maintain high quality documentation{linebreak}* Troubleshoot issues and document root cause / update NOC runbooks{linebreak}* Establish and report on benchmarks for WAN availability, performance and capacity{linebreak}* Collect, analyze, and make recommendations on technical issues in own area of responsibility{linebreak}* Provide training and act as a leader / mentor within one's own responsibility area.{linebreak}* Participate in an on-call rotation{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak} {linebreak}* Bachelor's Degree in Network Engineering or equivalent practical experience{linebreak}* 10+ years' experience in Network Engineering and/or Operations with a background designing and supporting high availability 24x7x365 environments{linebreak}* Ability to work independently and as part of a group{linebreak}* Understanding of cultural differences; willing and able to work as part of a global team{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Excellent communication and documentation skills{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Hands-on experience with MPLS backbone networks running OSPF, ISIS, RSVP, LDP, and BGP{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}Desirable Skills{linebreak}{linebreak} {linebreak}* Juniper Junos OS and/or Cisco IOS/IOS-XE/IOS-XR{linebreak}* Service Provider peering and circuit provisioning{linebreak}* DDoS design and deployment{linebreak}* Quality of Service (QoS) technologies{linebreak}* Firewall technologies{linebreak}* Load balancing technologies{linebreak}* Remote Access (SSL, IPSEC){linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}Make HERE your destination, we are just getting started. Apply now!{linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}Equal Opportunity Employer: Race/Color/Sex/Sexual Orientation/Gender Identity/Religion/National Origin/Disability/Vets.{linebreak}{linebreak} {linebreak}{linebreak}#LI-AL1

See more jobs at HERE North America

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Trinity Mobile Networks

iOS Software Engineer


Trinity Mobile Networks


ios

dev

engineer

digital nomad

ios

dev

engineer

digital nomad

10mo

Apply

Full Time: iOS Software Engineer at Trinity Mobile Networks in Remote

See more jobs at Trinity Mobile Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


USA TODAY NETWORK

Principal Data Engineer


USA TODAY NETWORK


engineer

engineer

10mo

Apply

{linebreak}The API Services team is responsible for engineering and delivering cutting-edge services to aide in content delivery to end customers. These services support 110 news brands, and more than 110 million unique monthly visitors.{linebreak}{linebreak}The Principal Data Engineer will play a key role in architecting, developing and maintaining the data architecture for Gannett's new Content Platform that supports the content production & delivery systems that are consumed by both our network of 3000 journalists & our customer facing products. You will be expected to design & consume large scale, fault tolerant and highly available architectures. A large part of your role will be forward looking, with an emphasis on optimizing content structures & relationships.If you have a passion for rapid development, automation, learning, challenging and bettering your peers, with a strong desire to operate in a full stack environment, you'd probably fit in well here.{linebreak}{linebreak}Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Collaborate with stakeholders & developers to identify data needs & ideal implementation.{linebreak}{linebreak}* Contribute to the architecture and vision of Gannett's content data pipeline.{linebreak}{linebreak}* Track record of evolving complex data environments.{linebreak}{linebreak}* Continuously evaluate data usage patterns and identify areas of improvement.{linebreak}{linebreak}* Interface closely with data scientists and engineering to ensure reliability and scalability of data environment.{linebreak}{linebreak}* Drive future state technologies, designs and ideas across the organization.{linebreak}{linebreak}* Provide planning for two-week sprints.{linebreak}{linebreak}* Provide day to day operational support for our applications.{linebreak}{linebreak}* Improve and establish best practice around our application and infrastructure monitoring.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Automate everything:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Containerizing applications with Docker{linebreak}{linebreak}* Scripting new solutions/APIs/services to reduce toil{linebreak}{linebreak}* Research new tools to optimize cost, deployment speed and resource usage{linebreak}{linebreak}* Assist in improving our onboarding structure and documentation.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Responsibility Breakdown:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 30% - Data architecture design / review{linebreak}{linebreak}* 20% - Mentoring{linebreak}{linebreak}* 15% - Application Support{linebreak}{linebreak}* 15% - Planning / Documentation{linebreak}{linebreak}* 10% - Design applications / recommendations / poc{linebreak}{linebreak}* 10% - New Technology Evaluation{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Technologies:{linebreak}{linebreak}Systems:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Linux{linebreak}{linebreak}* Couchbase{linebreak}{linebreak}* Elastic Search{linebreak}{linebreak}* Solr{linebreak}{linebreak}* Neo4j{linebreak}{linebreak}* Other NoSQL Databases{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Exciting things you get to do:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Engineering high-performant applications with an emphasis on concurrency{linebreak}{linebreak}* Agile{linebreak}{linebreak}* Amazon Web Services, Google Compute Engine{linebreak}{linebreak}* Google DataStore, Spanner, DynamoDB{linebreak}{linebreak}* Docker, Kubernetes{linebreak}{linebreak}* Database testing{linebreak}{linebreak}* GraphQL{linebreak}{linebreak}* Fastly{linebreak}{linebreak}* Terraform{linebreak}{linebreak}* Monitoring with NewRelic{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Minimum Qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Deep experience in ETL design, schema design and dimensional data modeling.{linebreak}{linebreak}* Ability to match business requirements to technical ETL design and data infrastructure needs.{linebreak}{linebreak}* Experience using search technologies like Elasticsearch and Solr and designing the integration of search with a persistent data store.{linebreak}{linebreak}* Deep understanding of data normalization methodologies.{linebreak}{linebreak}* Deep understanding of both Relational and NoSQL databases.{linebreak}{linebreak}* Experience with data solutions like Hadoop, Teradata, Oracle.{linebreak}{linebreak}* Proven expertise with query languages such as SQL, T-SQL, NRQL, solr querying.{linebreak}{linebreak}* Self-Starter that can operate in a remote-friendly environment.{linebreak}{linebreak}* Experience with Agile (Scrum) and test driven development, continuous integration and version control (GIT).{linebreak}{linebreak}* Experience deploying to Cloud compute or container hosting.{linebreak}{linebreak}* Experience working with data modeling tools.{linebreak}{linebreak}* Basic understanding of REST APIs, SDKs and CLI toolsets.{linebreak}{linebreak}* Understanding of web technologies.{linebreak}{linebreak}* Experience with Data in a media industry is a plus.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at USA TODAY NETWORK

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Techfino

US-only

Junior Netsuite Technical Consultant


Techfino

US-only

consulting

junior

consulting

junior

US-only10mo

Apply

{linebreak}Job Description{linebreak}{linebreak}Techfino LLC, a growing North American business and technology consulting firm and NetSuite Partner, is offering an exciting opportunity for a Junior NetSuite Technical Consultant interested in expanding their knowledge and expertise. At Techfino, we help our clients to grow their business by improving operational efficiency and reducing IT costs using cloud-based technology.  We provide customization, support, and implementation services for industry leading cloud solutions such as NetSuite and Amazon Web Services (AWS).{linebreak}{linebreak}We are seeking a bright JavaScript developer who will work closely with management to develop their scripting expertise and learn the standards of SuiteScript to best serve our clients. You will be expected to prioritize needs, resolve conflicts, and develop high quality solutions. You will interface directly with clients and be given additional responsibility as you progress in your career. Tons of opportunity for career advancement, on the job training, and exposure to all aspects of business.{linebreak}{linebreak}This is a full-time position offering the flexibility to work from home, with some travel required based on project and client needs. Candidate must be a citizen of either the United States or Canada.{linebreak}{linebreak}{linebreak}Skills & Requirements{linebreak}{linebreak}Necessary Qualifications{linebreak}{linebreak}{linebreak}* A Bachelor’s degree in computer science or related field.{linebreak}{linebreak}* 1 year of experience writing and maintaining web applications, both front-end (HTML/CSS/JavaScript) and back-end (server-side).{linebreak}{linebreak}* 2 years of experience building web applications using HTML 5/CSS 3/JavaScript. We require a candidate with strong JavaScript knowledge.{linebreak}{linebreak}* Knowledge of object oriented programming and various software architectures and API standards.{linebreak}{linebreak}* Excellent writing and communication skills. A strong command of the English language and the ability to communicate clearly and effectively are critical.{linebreak}{linebreak}* Ability to work and travel in the United States{linebreak}{linebreak}* Travel may be required up to 80% based on the needs/request of the client.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Key Personal Characteristics{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Must be passionate about coding and a self-starter requiring minimum supervision.{linebreak}{linebreak}* Excellent ability to interface with clients.{linebreak}{linebreak}* Exemplary problem-solving and requirement-gathering skills.{linebreak}{linebreak}* Looking for a well-rounded professional, not "just a developer" - our developer's interface with business professionals and may be exposed to other aspects of our business.{linebreak}{linebreak}* Takes ownership and responsibility for one’s own work and professional career development.{linebreak}{linebreak}* Willingness to learn and apply company’s best practices and coding standards.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Nice to Have{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Experience with NetSuite and SuiteScript{linebreak}{linebreak}* NetSuite certification{linebreak}{linebreak}* Prior ERP experience or an interest in solving business problems{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Compensation and Benefits for US Only{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Salary & Bonus Based on Experience{linebreak}{linebreak}* Health, Vision and Dental Benefits Available{linebreak}{linebreak}* Excellent Company Retirement Plan (401(k) + 4% match){linebreak}{linebreak}* Career Development Assistance (Mentor Program){linebreak}{linebreak}* Paid Time Off for 18 days per year{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}About Techfino LLC{linebreak}{linebreak}At Techfino we empower businesses to succeed by providing the highest operational excellence, technical superiority, and passion for our work. By combining this passion, team spirit, and hard work with NetSuite’s flexible platform, we make business, technology, and people’s needs a reality.{linebreak}{linebreak}Techfino is a specialized consultancy and development group with proven experience designing, building, and maintaining NetSuite applications. Our highly skilled team of experts leverages best practices to gather and understand core business requirements and to implement NetSuite ERP, CRM, and e-commerce solutions for our clients. {linebreak}{linebreak}#Location{linebreak}- US-only

See more jobs at Techfino

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


NOKIA

C Developer FOR 5G Mobile Network


NOKIA


dev

c plus plus

mobile

digital nomad

dev

c plus plus

mobile

digital nomad

12mo

Apply

{linebreak}What about the job ?{linebreak}{linebreak}You join Research and Development 5G Software team, responsible for developing software functionalities for the Nokia 5G base stations, ready to be delivered to customers all over the world.{linebreak}{linebreak}Development Mission:{linebreak}You contribute to the development of software functionalities in base station product as well as in Nokia 5G Mobile Simulator used by all Nokia R&D development teams in the world. You are involved in the complete development cycle (specifications, code reviews, testing).{linebreak}{linebreak}In general, in 5G positions, our days are composed of{linebreak}{linebreak}20% specification and innovation{linebreak}{linebreak}40% development{linebreak}{linebreak}30% interface with internal customers{linebreak}{linebreak}10% up to us to build it together{linebreak}{linebreak}100% FUN!{linebreak}{linebreak} More than 50 open positions!!!{linebreak}{linebreak}What about you ?{linebreak}{linebreak}Engineering diploma bac+5 (M/F), either in telecommunications or programming domain, you have 0 to 5 years’ experience in software development, in telecommunications domain or in embedded systems domain: C++, object oriented and latest C++ standards.{linebreak}{linebreak}Knowledge on Agile methodology, wireless technology (2G, 3G, 4G), scripts (Shell, Python) would be an added value{linebreak}{linebreak}You are keen on communication and international team work{linebreak}{linebreak}You are interested in new technologies and are eager to share your creativity{linebreak}{linebreak}You speak English and French fluently.

See more jobs at NOKIA

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


The Tor Project

Project Manager for Tor Network Projects


The Tor Project


exec

exec

12mo

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 318 views,✍️ 0 applied (0%)
Full Time: Project Manager for Tor Network Projects at The Tor Project, Inc. (Recruiting) in Seattle, WA or Remote

See more jobs at The Tor Project

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


PeerStream

C Go Software Engineer Networking


PeerStream


golang

dev

c plus plus

engineer

golang

dev

c plus plus

engineer

1yr
NYC, United States - PeerStream, Inc. is looking for a passionate and experienced C++ and/or Go developer to help develop, build and deploy a distributed fault-tolerant P2P platform. Though not required, this role is ideal for developers familiar with crypto protocols, blockchain ...

See more jobs at PeerStream

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Jack Henry & Associates .Β

Senior Network Engineer


Jack Henry & Associates .Β


senior

engineer

senior

engineer

1yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 413 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Are you a Systems Support Engineer with a passion for the Cloud base Solutions?  The Gladiator Network Service team is looking for a System Engineer to join our hosted solutions group as a team lead. Gladiator is known for providing all of its Jack Henry branded clients with top tier network, system and cloud technologies as well as an excellent customer experience.  We are looking for individuals who are self-motivated and love to work closely with our clients and develop strong relationships with their team members. This position is going to be filled out of Springfield, MO and or Remote and would have up to 5% travel to attend additional training and or a conference.{linebreak}{linebreak}We are looking for individuals who are self-motivated and love to work closely with our clients and develop strong relationships with their team members. You will work with a team of 10 Engineers that bring various levels of expertise. You will need to be able to provide technical mentorship to ensure team collaboration and the ability to enhance over all team technical aptitude. The technical environment you will support is Windows Server based: utilize VMware / Cloud Solutions / Network Storage and Backup Solutions. Additional experience in providing technical troubleshooting supporting on MS Exchange and or Office 365 is highly preferred.   You will provide technical troubleshooting support to all external Jack Henry customers remotely; utilizing VPN and or Cloud based technologies.  You must possess excellent verbal and written communication skills as you will provide solutions to our customers via email and or phone.  If you are interested in this position, please apply on or before June 20, 2018.{linebreak}{linebreak}MINIMUM QUALIFICATIONS{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Must have a minimum of 7 years of experience within a systems administrator or systems engineering role.{linebreak}{linebreak}* Must have experience managing and supporting VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI).  {linebreak}{linebreak}* Must have experience working in a Microsoft Windows Server 2008 or higher environment.{linebreak}{linebreak}* Must have experience in network or cloud engineering. {linebreak}{linebreak}* Must have experience operating within a VMware environment. {linebreak}{linebreak}* Must have experience managing NAS / SAN storage environments.{linebreak}{linebreak}* Must have experience as a team lead.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}PREFERRED SKILLS{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Bachelor’s degree preferred.{linebreak}{linebreak}* Experience working with Cloud based solutions is preferred.{linebreak}{linebreak}* Experience in configuration, implementation and support with any of the following that are listed: End User Computing Technologies that include Virtual Desktop Infrastructure (VDI), VMware Horizon View or Citrix XenDesktop or any other Remote Presentation technologies{linebreak}{linebreak}* Backup products such as: AppAssure & Rapid Recovery – is preferred.{linebreak}{linebreak}* Experience working with Microsoft Exchange & or Office 365 environments is preferred.{linebreak}{linebreak}* Applicable technical certification(s) preferred (MCSE, MCITP, VMWARE VCP{linebreak}{linebreak}* Dell EqualLogic SAN experience is preferred.{linebreak}{linebreak}* Dell Server experience is preferred.{linebreak}{linebreak}* iSCSI storage network experience is preferred{linebreak}{linebreak}* Operations experience within a Manage Service Support Product model is preferred.{linebreak}{linebreak}* Preferred experience within JHA banking software & support.{linebreak}{linebreak}* Experience in configuration, implementation and support with ESX/ESXi host servers is preferred.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}ESSENTIAL FUNCTIONS{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Provide support all server operating system on new or existing devices.{linebreak}{linebreak}* Provide technical support for virtual environments; storage and back solutions.{linebreak}{linebreak}* Provides phone support to employees or customers relative to server/ system technology.{linebreak}{linebreak}* Provide support to the following solutions: SAN storage, DR sites, Windows Servers, Virtual Environments such as: VWware & RDS.  {linebreak}{linebreak}* Perform troubleshooting, resolution and problem analysis. {linebreak}{linebreak}* Assists and mentors less experienced peers.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Equal Employment Opportunity{linebreak}{linebreak}Applicants for U.S. based positions with Jack Henry & Associates must be legally authorized to work in the United States. Verification of employment eligibility will be required at the time of hire. Visa sponsorship is not available for this position.{linebreak}{linebreak}Jack Henry & Associates, Inc. is an Equal Employment Opportunity/Affirmative Action Employer and maintains a Drug-Free Workplace.{linebreak}{linebreak}Females, minorities, veterans, and individuals with disabilities are encouraged to apply.

See more jobs at Jack Henry & Associates .Β

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Vice President Product


Achievement Network


product manager

non tech

exec

product manager

non tech

exec

1yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,355 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}ANet works alongside leadership teams in schools and systems to deliver equitable instruction, and the VP, Product is responsible for designing and executing on a product technology strategy that best supports our instructional products.  Our suite of products and services include school and system coaching, professional learning and standards-based assessments and resources.  ANet has several platforms that enable equitable instruction which the VP will support including:{linebreak}{linebreak}         MyANet is a teacher- and leader-facing web application that provides interim assessment data reports, standards-based resources, and a portal to support online test administration. {linebreak}{linebreak}         Our Assessment Delivery System enables students to take online assessments and quizzes. {linebreak}{linebreak}         Our Quiz Tool is built to enable teachers to create short-cycle assessments. {linebreak}{linebreak}         Internal applications include an Assessment Development Tool used by our internal content team and a Roster Tool used by our Operations team to support assessment administration and data reporting. {linebreak}{linebreak}         We also leverage Tableau and a data warehouse to support additional reporting products.{linebreak}{linebreak}{linebreak}The VP will oversee the creation and execution of a long-term product technology roadmap, manage research into new technology-enabled product offerings, recommend technology strategy that maximizes resources and impact and meets the needs of partners, and lead relationships with technology building block vendors.   Reporting to the Chief Program Officer, the VP will ensure that our approach to product technology strategy is sound, coherent and mission-aligned and will manage a Product Management team to support these endeavors.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}Develop and lead a clear vision and strategy for the future direction of ANet’s product technology{linebreak}{linebreak}        In close coordination with the Product Steering Committee, set the product technology vision in support of our overall vision for our instructional content products (assessments, reports, resources, etc){linebreak}{linebreak}        Design and manage the research process and roadmap decisions that enable our technology to deliver strong instructional products that support teaching and learning in schools{linebreak}{linebreak}        Set strategic direction of our technology including identifying when to use third-party vendors, integrate with other technologies and/or adopt new technical frameworks{linebreak}{linebreak}        Seek out innovative solutions that deliver on needs of our product and service offerings{linebreak}{linebreak}        Ensure back end and user technological coherence and efficiency within our many products{linebreak}{linebreak}        Develop philosophy and approach to requirement prioritization and lead team to strategic conclusions{linebreak}{linebreak}        Keep up to date on the shifts in the EdTech competitive landscape to ensure ANet is leveraging the best technologies possible to reach our mission{linebreak}{linebreak}{linebreak}Manage a Product Management Team to:{linebreak}{linebreak}        Collaborate with stakeholders and/or users to shape the strategy and execution of product technology{linebreak}{linebreak}        Execute on the roadmap including facilitating conversations with stakeholders and delivering actionable requirements to  engineers{linebreak}{linebreak}        Ensure clear and agreed upon acceptance criteria and test cases are in place{linebreak}{linebreak}        Decide, simplify and manage use of our internal tools for information collection, sharing and progress monitoring relative to product building{linebreak}{linebreak}        Decide the sequence to build technology that maximizes resources and outcomes{linebreak}{linebreak}        Actively monitor progress and elevate opportunities and risks for broader decision making{linebreak}{linebreak}        Ensure we have coherent and accurate internal documentation of project plan with dependencies, roadmap, features and backlog{linebreak}{linebreak}        Manage process of backlog grooming{linebreak}{linebreak}        In collaboration with engineering leadership, recommend allocation of  engineering resources given knowledge of priorities, capacity and requirements{linebreak}{linebreak}        Obsess over great user experience and ensure technology is intuitive and impactful for students, teachers and leaders{linebreak}{linebreak}        Support communication, training and marketing of our products to network teams and users{linebreak}{linebreak}{linebreak}Build, develop, and retain a high-performing and highly engaged team{linebreak}{linebreak}        Manage a skilled and diverse team with a positive, inclusive culture that brings out each team member’s strengths and that aligns to ANet’s mission and core values{linebreak}{linebreak}        Develop team members to continuously improve by providing high impact feedback and coaching; manage towards excellence in their roles while being committed to their long-term development{linebreak}{linebreak}        Ensure that cross-team communication, structures and coordination are smooth, efficient and values aligned{linebreak}{linebreak}        Manage a team budget and resource allocation to balance limited resources with maximum impact{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}        You have previously designed and led product strategy within the education or EdTech spaces, ideally for teacher- or leader-facing products, and managed teams around product management and product development{linebreak}{linebreak}        Your exceptional judgment and strategic thinking, particularly around resource tradeoffs, has helped you define products, design product roadmaps and deliver organizational value through product development in the past{linebreak}{linebreak}        You are an exceptional communicator who can translate technology, product, and service needs to business owners and technologists (e.g. “you speak both languages”){linebreak}{linebreak}        You have a proven track record of building and managing great teams with success in developing a strategic vision and leading your team towards outcomes while fostering a positive, inclusive team culture{linebreak}{linebreak}        You have been the lead on complex, cross-functional, and collaborative projects with aggressive timelines{linebreak}{linebreak}        You are knowledgeable about online assessment creation and delivery technology, platforms, and best practices{linebreak}{linebreak}        You understand software development life-cycles and best practices and bring experience leveraging usage data to inform UI design and prioritization and experience with Agile Product Management{linebreak}{linebreak}        You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily. You are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values.{linebreak}{linebreak}        You have a passionate commitment to and a sense of urgency for the support of schools, along with a belief that all students can achieve at high levels.{linebreak}{linebreak}WHAT WE OFFER{linebreak}{linebreak}ANet offers highly competitive compensation based on prior experience and qualifications as well as comprehensive benefits in order to best support our people. Benefits we offer include: health, dental and vision insurance where ANet pays 80% of the cost of these benefits for employees and their families/domestic partner; 3 weeks of vacation (4 weeks after two years with ANet); 10 paid holidays with paid days off between the Christmas and New Year’s holidays; a paid floating holiday; paid sick & personal days; paid parental leave; retirement plan options; commuter benefits; tuition reimbursement;  flexible spending accounts; short and long-term disability coverage; and basic life and personal accident insurance.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Secucloud

Senior Haskell Software Developer Genius For Network Security Solutions


Secucloud


infosec

dev

haskell

senior

infosec

dev

haskell

senior

1yr

Apply

{linebreak}Senior Software Developer for Network Security and Cloud Infrastructures - to start immediately.{linebreak}{linebreak}TL;DR: Develop scalable network security products for the mass markt, worldwide!{linebreak}{linebreak}01 - Your tasks:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Development of our cloud based network security technologies{linebreak}{linebreak}* Optimization of our existing solutions{linebreak}{linebreak}* Documentation and knowledge sharing, e.g. internal code talks{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}02 - Your skills:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Programming in Haskell{linebreak}{linebreak}* Strong experience with/in{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Development of scaleable networks{linebreak}{linebreak}* Web technologies and networks, especially network security technologies{linebreak}{linebreak}* Cloud service providers{linebreak}{linebreak}* Very good English skills verbal and written{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Beneficial: Erlang, JavaScript, Python or C++{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}03 - Your benefits:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Full-time permanent position with flexible working hours{linebreak}{linebreak}* Room for individual initiative and engagement as part of dynamic and international collaborative teams{linebreak}{linebreak}* Comfortable and enjoyable working environment in city centre{linebreak}{linebreak}* Flat hierarchies and short decision-making channels{linebreak}{linebreak}* Competitive salary and tons of corporate benefits i.e. disability insurance for free, beverages, daily fresh smoothies, regularly company events, personal fitness coach, massages and many other Secucloud benefits.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}04 - FAQ:{linebreak}{linebreak}* What do you really do daily?{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Grab you coffee / Smoothie / Tee, etc.{linebreak}{linebreak}* Update/Synch with Dev team and prioritize tasks{linebreak}{linebreak}* Challenge yourself by developing features with new technologies{linebreak}{linebreak}* Challenge your colleagues by reviewing and optimizing their code{linebreak}{linebreak}* Try to proof your QA mates wrong{linebreak}{linebreak}* Go home when you've left your fingerprint on the product and be happy to have done a real contribution. Not only providing estimations.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* How to improve your career?{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* learn from our network and security expertise{linebreak}{linebreak}* specialize and do brownbag sessions{linebreak}{linebreak}* get market observations, break them down technically and come up with innovative products for the new world{linebreak}{linebreak}* teach and manage younger hackers if you enjoy{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Secucloud

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Trinity Mobile Networks

Android Developer


Trinity Mobile Networks


dev

android

digital nomad

dev

android

digital nomad

1yr

Apply

{linebreak}Trinity Mobile Networks is seeking an Android Developer with a strong technical background, excellent team skills, and relevant experience in the field. A successful candidate will be dedicated to ensuring our Android SDKs and Applications continue to perform well on many types of devices. In addition, candidates will have an interest in optimization, testing, and expansion of our feature set. Our products and their reach are rapidly growing, so a successful candidate should be flexible, innovative, and dedicated.{linebreak}{linebreak}Exemplary engineering candidates are experienced and willing to work within Android's VPN/networking APIs. They would be familiar with socket programming, networking and connectivity APIs. The candidate should also be well-versed in the core Android APIs related to application lifecycle, background services, and UI.{linebreak}{linebreak}This role requires experience with building / testing / maintaining Android applications.{linebreak}{linebreak}Preference will be given to candidates based in, or willing to relocate to, the US Northeast, D.C. area, or Denver. Posted salary could vary depending on experience and location. When applying, please indicate your experience, its relevance to this position, and your interest in Trinity Mobile Networks.

See more jobs at Trinity Mobile Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Alliance Reservations Network

Software Engineer


Alliance Reservations Network


dev

engineer

digital nomad

dev

engineer

digital nomad

1yr

Apply

{linebreak}Agencies please do not apply, we are not interested.{linebreak}{linebreak}Are you ready to work from home with a flexible schedule with a team of similarly motivated self starters?   Have direct responsibility to make an immediate difference?  See your code in action in days, not months or years? Work on interesting problems across a wide range of technologies and platforms and perhaps introduce some of your own?  Our 20 year old travel technology company with over a billion reservations to our credit needs an experienced travel industry software engineer/developer. Duties include developing, collaborating, and working closely with others on our web-based business software to meet the needs of our closely coordinated business unit, as directed by project management.{linebreak}{linebreak}Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Serve as a developer implementing enterprise web applications using API driven .NET technologies (C# / JavaScript / Sql Server ) to deliver products to the travel industry as part of ongoing business initiatives{linebreak}{linebreak}* Enhance and support existing large, mission-critical .NET applications that support core functions of the business as needed{linebreak}{linebreak}* Assist in uncovering and implementing ways to improve the level of customer service, quality, and efficiency of the company{linebreak}{linebreak}* Actively participate in architectural discussions{linebreak}{linebreak}* Develop new features and make modifications to existing features{linebreak}{linebreak}* Test and debug applications to ensure client needs are met{linebreak}{linebreak}* Various other duties as assigned{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Skills & Requirements{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Strong demonstrable programming skills are essential{linebreak}{linebreak}* 4+ years of experience as a Software Analyst/Developer{linebreak}{linebreak}* Experience with agile development processes{linebreak}{linebreak}* A solid understanding of .NET and API based web technologies.  ASP.NET MVC, JavaScript, and jQuery{linebreak}{linebreak}* Linux skills are a bonus{linebreak}{linebreak}* Significant Microsoft SQL Server experience is required, you must know SQL{linebreak}{linebreak}* Good written and verbal communication skills are a must{linebreak}{linebreak}* Must be a motivated self starter adept at working remotely{linebreak}{linebreak}* Must be able to thrive in a geographically disperse environment{linebreak}{linebreak}* Excellent critical thinking and problem solving skills{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Alliance Reservations Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Bitfusion

Senior Networked Systems Engineer


Bitfusion


senior

engineer

senior

engineer

1yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 363 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We are looking for an extremely talented systems programmer with excellent C/C++ skills, deep algorithms and data structures knowledge, and strong familiarity with Linux operating system internals and driver development.  The ideal candidate has at least some experience with networking internals, protocols, and distributed systems.{linebreak}{linebreak}You should have a BS, MS, or PhD in Computer Science, Computer Engineering or equivalent. Strong communication skills are essential. Strong problem solving skills and out of the box thinking are a must. Experience with Linux Kernel development (esp. network subsystem), DPDK (or other zero copy networking approaches), and distributed systems is highly desired. Must work well in a fast paced team of talented, motivated, and coworkers. Working closely without our core engineering team in Austin, TX is highly preferred, though remote work may be possible depending on qualifications.{linebreak}{linebreak}Must Haves{linebreak}* Excellent understanding of algorithms and data structures theory with practical application{linebreak}* Good experience in C/C++, multi-threaded software development, distributed systems{linebreak}* Strong understanding of optimization, memory management, concurrency and multithreading{linebreak}* Experience with development on Linux and related tools: gcc, gdb, git{linebreak}* Should be able to pick up any new programming language quickly{linebreak}{linebreak}Nice to Haves{linebreak}* Experience with CUDA or OpenCL programming{linebreak}* Experience working on LLVM{linebreak}* Familiarity with one or more performance profilers such as: VTune, XPerf, gprof, etc.{linebreak}* Knowledge of GPU and CPU architectures{linebreak}* Knowledge of at least one scripting language (Python, Perl, Ruby, Shell scripting){linebreak}* Experience with software performance analysis, optimization and low-level programming{linebreak}{linebreak}Relocation is available, remote positions available depending on experience.{linebreak}{linebreak}We are an equal opportunity employer.

See more jobs at Bitfusion

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Sapien

San Francisco, CA verified

Meteor Developer for Social Network Dapp


Sapien

San Francisco, CA verified

meteor js

full time

dev

javascript

meteor js

full time

dev

javascript

San Francisco, CA1yr

Apply

{linebreak}Responsibilities:Β {linebreak}β€’ Test Driven Development/Unit TestingΒ {linebreak}β€’ Leverage Agile development methodologies to iteratively deliver strategic technical solutions{linebreak}β€’ Collaborate with a remote team to establish goals and deliverables {linebreak}{linebreak}#Location{linebreak}- San Francisco, CA

See more jobs at Sapien

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


USA TODAY NETWORK

Senior Developer With USA Today Network


USA TODAY NETWORK


dev

senior

digital nomad

dev

senior

digital nomad

1yr

Apply

{linebreak}Gannett Co., Inc. (NYSE: GCI) is an innovative, digitally focused media and marketing solutions company committed to strengthening communities across our network. With an unmatched local-to-national reach, Gannett touches the lives of more than 110 million people monthly with our Pulitzer-Prize winning content, consumer experiences and benefits, and advertiser products and services. Gannett brands include USA TODAY NETWORK with the iconic USA TODAY and more than 100 local media brands, digital marketing services companies ReachLocal and SweetIQ, and U.K. media company Newsquest. To connect with us, visit www.gannett.com .{linebreak}{linebreak}{linebreak}Position Summary{linebreak}{linebreak}Gannett is seeking a Senior Software Developer to join our Presto CMS team focused on new initiatives for Gannett’s media outlets. The Presto CMS Development team implements a world-class enterprise content management system across Gannett Digital and is the foundation upon which all Gannett content is created.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Technologies and Disciplines{linebreak}{linebreak}{linebreak}The Gannett Platform is a polyglot environment utilizing a number of technologies:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Stack: Javascript, Express, Angular, Node JS, Restify{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Data: REST API's interacting with Couchbase, Solr, RabbitMQ{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}CI: Jenkins and Team City We use GitHub for source control with a GitHub Flow code review and merge protocol. We aim for comprehensive unit and integration test coverage (using Mocha), and follow Agile process methods, with defined sprints.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Responsibilities {linebreak}{linebreak}As a Senior Developer, you will have the following responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Analyze design, and coordinate the development of a world-class content management system and downstream APIs including hands on implementation, testing, review, and documentation{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Work with stakeholders during the requirement gathering and acceptance testing process{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Troubleshoot operations issues as required{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Integrate internal as well as third-party web services and components{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Consistently follow and continue to help improve our processes including source. control, deployment and issue tracking{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Document solutions to institutionalize knowledge for the development, operational, support, and end user communities{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Minimum Qualifications {linebreak}{linebreak}A Senior Developer is expected to work effectively as an autonomous member of our team. As such we are looking for:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Minimum 5 years web development and integration experience{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Experience with Client and server based Javascript, Node JS, Angular.js, Restify, Rest APIs, NoSQL Databases, Messaging Queue Systems{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Demonstrated professional development experience developing and consuming APIs and web services{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Experience with data driven systems with a solid understanding of database structures, queries and search{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Experience debugging and analyzing issues in a complex, service orientated environment{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Practical knowledge of software development methodologies{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Bachelor’s degree expected in a technical discipline, but compensating experience may be considered.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Additional Considerations{linebreak}{linebreak}We'd be delighted if you also had experience with any of the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}JIRA and Confluence{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Build automation{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Automated test tools{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Developing and deploying applications hosted in AWS or similar cloud environments{linebreak}{linebreak}{linebreak}* {linebreak}{linebreak}Working with and developing for media related web sites{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}We are a drug free, EEO employer committed to a diverse workforce. We will consider all qualified candidates regardless of race, color, national origin, sex, age, marital status, personal appearance, sexual orientation, family responsibilities, disability, education, political affiliation or veteran status.

See more jobs at USA TODAY NETWORK

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


USA TODAY NETWORK

Devsecops With USA Today Network Opportunity


USA TODAY NETWORK


1yr

Apply

{linebreak}USA TODAY NETWORK is one of the top 20 digital companies in the country, sharing the list with Google, Facebook, and Amazon. We reach over 100 million unique visitors a month, which is more than Buzzfeed, Yahoo News, and Huffington Post, and have local brands present in 110 U.S. markets. We have a loyal following based on a combination of trusted, fact-checked journalism, innovative products, a deep commitment to our local communities, and our constantly iterating our products to be on the leading edge of media and technology.{linebreak}{linebreak}Explore the possibilities as an Application Security Engineer{linebreak}{linebreak}Position Summary{linebreak}{linebreak}Gannett is seeking talented engineers to join a rapidly growing cyber-security team. The team is responsible for implementing innovative security solutions on cutting-edge cloud technology. This role will work with various teams in securing dozens of Gannett's applications already in the cloud, plus creating security solutions to enable the migration of hundreds more. They will be using a myriad of custom internal and open source tools in a hybrid cloud running thousands of servers, and will have the opportunity to evaluate new processes and shape the policies of new environments.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Technologies and Disciplines{linebreak}{linebreak}Amazon Web Services, Google Compute Engine, Microsoft Azure, OpenStack Continuous delivery and build servers such as Jenkins, TeamCity or Drone Automation using Python Ruby or Golang, plus extensive use of Chef and Docker{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}System Environments{linebreak}{linebreak}Linux (CentOS/RHEL) and Windows Server Stateless servers and containers, such as Docker and Kubernetes Nginx and Apache Webservers MSSQL/MySQL/Postgres databases Couchbase, MongoDB and other NoSQL databases{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Position Responsibilities{linebreak}{linebreak}Security automation development (enabling to move faster, more securely) Application security testing (existing applications and on-boarding of new applications) Automation of existing security toolsets Cyber security evangelization and champion of automation Responding to security incidents{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Skills & Requirements{linebreak}{linebreak}Desired Skills and Experience{linebreak}{linebreak}Application vulnerability scanning and pen testing Secure coding practices Application security testing practices (S/DAST, IAST, RASP) Web Application Firewalls, IDS/IPS, SQL injection and XSS Security tools: Nessus, Saint, Wireshark, Netcat, Metasploit, Burp Suite, OWASP ZAP Security standards: OWASP Top 10, SANS Top 25, CIS, NIST, CVE Best practices across cloud platforms Cloud+, CCSK, AWS CSA, Security+, Bachelors Degree in Computer Science or equivalent{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Minimum Qualifications{linebreak}{linebreak}Work history applying security to cloud automation or implementation 3+ years experience in Linux systems administration or cybersecurity Experience deploying to AWS or other clouds Experience with Chef and Docker or other configuration management tools Familiarity with the OWASP Top 10, and common attack vectors{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Additional Considerations{linebreak}{linebreak}Automation experience using Python or Bash (plus source control such as git) Knowledge of Ruby Experience using a opensource tools like clair, security monkey {linebreak}{linebreak} We are a drug free, EEO employer committed to a diverse workforce. We will consider all qualified candidates regardless of race, color, national origin, sex, age, marital status, personal appearance, sexual orientation, family responsibilities, disability, education, political affiliation or veteran status.

See more jobs at USA TODAY NETWORK

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Veterinary Information Network

Senior Full Stack Asp.net C# Web Forms MVC SQL Server Developer


Veterinary Information Network


full stack

dev

web dev

dot net

full stack

dev

web dev

dot net

1yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,743 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}What We Are Looking For/What You Will Be Doing{linebreak}{linebreak}We are looking for a senior full-stack Microsoft developer who is interested in becoming a full-time remote employee with occasional visits to our home office in Davis, California. If you are hired, you will be spending the first week onsite in Davis, California to become acclimated with our processes, get your laptop, and meet the people you will be working with. We don’t have a set requirement for periodic onsite visits, and this can be discussed during the hiring process.{linebreak}{linebreak}The development team consists of local developers and remote developers. Many of our consultants and representatives (Veterinarians or Veterinary Technicians) are remote as well, and you will be collaborating with them daily.{linebreak}{linebreak}We are primarily an ASP.NET/C# Web Forms shop, with some legacy Perl and ASP code, but we are slowly making the transition to ASP.NET/C# MVC and Angular when it makes sense to do so (i.e. expect to be coding in Web Forms initially with the opportunity to work with MVC in the future).{linebreak}{linebreak}Some of the tools that we use are Visual Studio 2017, Microsoft TFS/Git 2017, SQL Server 2008 (a major upgrade is in the works), Slack, Zoom, and Redgate’s SQL Prompt and SQL Source Control.{linebreak}{linebreak}It is important to note that VIN is mostly a flat development organization. You will have a development manager, but expect to be interacting with our fearless leader, Paul, one of the co-founders of VIN.{linebreak}{linebreak}This can’t be stressed enough: you will need to have excellent communication skills (both verbal and written), be self-motivated, and have a high-speed and reliable internet connection. You are the type of person that follows up on requests, doesn’t let things slip through the cracks, you have a knack for attention to detail and, above all, is a team player.{linebreak}{linebreak}Requirements{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a minimum of a BS in Computer Science or related field.{linebreak}{linebreak}* Previous full-time remote work experience would be nice to have.{linebreak}{linebreak}* 12+ years of software development experience with the Microsoft technology stack.{linebreak}{linebreak}* 10+ years of ASP.NET/C# Web Forms experience.{linebreak}{linebreak}* 5+ years of ASP.NET/C# MVC experience.{linebreak}{linebreak}* 5+ years of experience as a full-stack web developer.{linebreak}{linebreak}* 5+ years of experience with Microsoft SQL Server, T/SQL, Stored Procedures and familiarity with using SQL Profiler for troubleshooting performance issues.{linebreak}{linebreak}* 5+ years of jQuery and JavaScript experience.{linebreak}{linebreak}* 5+ years of experience with HTML, CSS and creating responsive web pages.{linebreak}{linebreak}* 2+ years of WebApi/C# experience.{linebreak}{linebreak}* 2+ years of Angular experience.{linebreak}{linebreak}* Bootstrap 3 experience.{linebreak}{linebreak}* Nice to haves: Perl, ASP experience (yes, we have plenty of legacy code).{linebreak}{linebreak}* Excellent verbal and written communication skills in English.{linebreak}{linebreak}* A team player who also works well without supervision.{linebreak}{linebreak}* Expertise with OOP and design patterns (Dependency Injection, Gang of Four, Domain Driven Design, SOLID principles, etc.).{linebreak}{linebreak}* Proficiency with Git and Git workflows.{linebreak}{linebreak}* Experience working in an Agile development environment.{linebreak}{linebreak}* Strong attention to detail.{linebreak}{linebreak}* You must be legally authorized to work in the United States.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Hiring Process{linebreak}{linebreak}We don’t want to waste your time, which is why we would like for you to understand our hiring process. You will be notified after each stage if you will be moving forward in the hiring process.{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Complete an online survey where we can sort out things like salary requirements, how you would react in certain situations, etc..{linebreak}{linebreak}* Complete a coding exercise (this is a significant time commitment).{linebreak}{linebreak}* Complete a brief phone interview with the dev leads (approximately 15-30 minutes long).{linebreak}{linebreak}* Complete a brief phone interview with Paul (our leader and co-founder of VIN) and Cris (our dev manager) (approximately 15-30 minutes long).{linebreak}{linebreak}* Complete a phone/video interview with the dev team (up to 60 minutes long).{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Current Benefits{linebreak}{linebreak}{linebreak}* A competitive salary.{linebreak}{linebreak}* Access to Pluralsight to further your technical prowess.{linebreak}{linebreak}* VIN pays 100% of employee-only company sponsored health insurance premiums, including medical, dental, and vision.{linebreak}{linebreak}* Currently, through a third-party administrator, VIN reimburses 100% of VIN sponsored employee-only medical deductible-only expenses – and up to 75% of VIN sponsored dependent medical deductible-only expenses.{linebreak}{linebreak}* 401k eligibility begins on the 91st day of full-time employment: there is a dollar for dollar match, of VIN earnings, up to 6% per pay period (e.g., if the employee contributes 1%, the match is 1%).{linebreak}{linebreak}* PTO accrues from date of hire, but is not eligible to be used until the 91st day of full-time employment. Sick time accrues at 2.33 hours per pay period, and vacation time accrues at 3.33 hours per pay period, and increases based on tenure.{linebreak}{linebreak}* 9 paid holidays (you are not eligible for holiday pay within the first two weeks of employment) and 1 paid personal day per year (the personal day does not affect your accrued time, and is gifted at your one-year anniversary). This is in addition to your PTO accrual!{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}What You Need To Do{linebreak}{linebreak}This part is important, please follow these instructions or we will not be able to move you forward in the hiring process.{linebreak}{linebreak}Please respond with a copy of your resume and a cover letter. Be creative and tell us why you would be the perfect candidate for this position. If we like what we see, you will be receiving an email survey to kick things off.{linebreak}{linebreak}If you are a consulting agency, please do not submit your candidates to us, they will be ignored.{linebreak}{linebreak}Thank you for your interest in Veterinary Information Network!

See more jobs at Veterinary Information Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Veterinary Information Network

Senior DevOps Engineer


Veterinary Information Network


devops

senior

engineer

devops

devops

senior

engineer

devops

1yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 369 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}What We Are Looking For/What You Will Be Doing{linebreak}{linebreak}We are looking for a senior DevOps Engineer who is interested in becoming a full-time remote employee with occasional visits to our home office in Davis, California. If you are hired, you will be spending the first week onsite in Davis, California to become acclimated with our processes, get your laptop, and meet the people you will be working with. We don’t have a set requirement for periodic onsite visits, and this can be discussed during the hiring process.{linebreak}{linebreak}The development team consists of local developers and remote developers. Many of our consultants and representatives (Veterinarians or Veterinary Technicians) are remote as well, and you will be collaborating with them daily.{linebreak}{linebreak}We are primarily an ASP.NET/C# Web Forms shop, with some legacy Perl and ASP code, but we are slowly making the transition to ASP.NET/C# MVC and Angular when it makes sense to do so.{linebreak}{linebreak}Some of the tools that we use are Visual Studio 2017, Microsoft TFS/Git 2017, SQL Server 2008 (a major upgrade is in the works), Slack, Zoom, and Redgate’s SQL Prompt and SQL Source Control.{linebreak}{linebreak}It is important to note that VIN is mostly a flat development organization. You will have a development manager, but expect to be interacting with our fearless leader, Paul, one of the co-founders of VIN.{linebreak}{linebreak}We have a strong and growing software development team, and we’re looking for a senior DevOps Engineer to join us and take us to the next level. In this role, you’ll work collaboratively with the rest of our technology team to help automate and streamline our operations and processes; build and maintain tools for testing, deployment, monitoring and operations; and troubleshoot and resolve issues in our test, staging, and production environments.{linebreak}{linebreak}You will be the pioneer of DevOps at Veterinary Information Network (you will be our first DevOps hire!). You will be telling us what we are doing right and what we are doing wrong from a DevOps perspective. As the sole member of our DevOps team it will be your responsibility to:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Provide DevOps thought and leadership to all IT team members.{linebreak}{linebreak}* Practice continuous improvement, including giving and receiving constructive feedback.{linebreak}{linebreak}* Grow a continuous delivery pipeline enabling frequent and seamless production deployments.{linebreak}{linebreak}* Implement automated testing.{linebreak}{linebreak}* Integrate best-of-breed logging, monitoring, and metrics frameworks.{linebreak}{linebreak}* Promote a pervasive DevOps culture in the organization through tools, processes, and advocacy.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}This can’t be stressed enough: you will need to have excellent communication skills (both verbal and written), be self-motivated, and have a high-speed and reliable internet connection. You are the type of person that follows up on requests, doesn’t let things slip through the cracks, you have a knack for attention to detail and, above all, is a team player.{linebreak}{linebreak}Requirements{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a minimum of a BS in Computer Science or related field.{linebreak}{linebreak}* Previous full-time remote work experience would be nice to have.{linebreak}{linebreak}* 10+ years work experience, most of that in a DevOps role.{linebreak}{linebreak}* You have a deep understanding of continuous delivery and methodologies.{linebreak}{linebreak}* Extremely focused on automation and standards based solutions.{linebreak}{linebreak}* You enjoy designing, managing and maintaining tools to automate engineering operations.{linebreak}{linebreak}* Scripting skills to automate everything.{linebreak}{linebreak}* Experience with ASP.NET/C# Web Forms & MVC.{linebreak}{linebreak}* Deep experience with the Microsoft Technology stack.{linebreak}{linebreak}* A team player who also works well without supervision.{linebreak}{linebreak}* Proficiency with Team Foundation Server.{linebreak}{linebreak}* Proficiency with Git and Git workflows.{linebreak}{linebreak}* Experience working in an Agile development environment.{linebreak}{linebreak}* Strong attention to detail.{linebreak}{linebreak}* You must be legally authorized to work in the United States.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Hiring Process{linebreak}{linebreak}We don’t want to waste your time, which is why we would like for you to understand our hiring process. You will be notified after each stage if you will be moving forward in the hiring process.{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Complete an online survey where we can sort out things like salary requirements, how you would react in certain situations, etc..{linebreak}{linebreak}* Complete a brief phone interview with the dev leads (approximately 15-30 minutes long).{linebreak}{linebreak}* Complete a brief phone interview with Paul (our leader and co-founder of VIN) and Cris (our dev manager) (approximately 15-30 minutes long).{linebreak}{linebreak}* Complete a phone/video interview with the dev team (up to 60 minutes long).{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Current Benefits{linebreak}{linebreak}{linebreak}* A competitive salary.{linebreak}{linebreak}* Access to Pluralsight to further your technical prowess.{linebreak}{linebreak}* VIN pays 100% of employee-only company sponsored health insurance premiums, including medical, dental, and vision.{linebreak}{linebreak}* Currently, through a third-party administrator, VIN reimburses 100% of VIN sponsored employee-only medical deductible-only expenses – and up to 75% of VIN sponsored dependent medical deductible-only expenses.{linebreak}{linebreak}* 401k eligibility begins on the 91st day of full-time employment: there is a dollar for dollar match, of VIN earnings, up to 6% per pay period (e.g., if the employee contributes 1%, the match is 1%).{linebreak}{linebreak}* PTO accrues from date of hire, but is not eligible to be used until the 91st day of full-time employment. Sick time accrues at 2.33 hours per pay period, and vacation time accrues at 3.33 hours per pay period, and increases based on tenure.{linebreak}{linebreak}* 9 paid holidays (you are not eligible for holiday pay within the first two weeks of employment) and 1 paid personal day per year (the personal day does not affect your accrued time, and is gifted at your one-year anniversary). This is in addition to your PTO accrual!{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}What You Need To Do{linebreak}{linebreak}This part is important, please follow these instructions or we will not be able to move you forward in the hiring process.{linebreak}{linebreak}Please respond with a copy of your resume and a cover letter. Be creative and tell us why you would be the perfect candidate for this position. If we like what we see, you will be receiving an email survey to kick things off.{linebreak}{linebreak}If you are a consulting agency, please do not submit your candidates to us, they will be ignored.{linebreak}{linebreak}Thank you for your interest in Veterinary Information Network!

See more jobs at Veterinary Information Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


POA Network

Rust Developer


POA Network


dev

digital nomad

dev

digital nomad

1yr

Apply

{linebreak}POA Network is the first Ethereum-based public network with Proof of Authority consensus, reached by independent validators. We are building a public network for smart contracts that combines speed, security, and cost efficiency.{linebreak}We strive to develop the fastest, lightest, and safest core technology in fintech and Rust is at the very heart of our technology stack.{linebreak}{linebreak}Open Source is critical to our work and its a two-way street. It only works if a critical mass of users is contributing back. Most of our work is open source and it also helps us elevating our team members' open source involvement profiles.{linebreak}{linebreak}As a part of this job, you will be maintaining and creating blockchain software. This includes dealing with P2P networking, consensus algorithms, cryptography, databases, and decentralized applications. It's definitely challenging but it's also equally rewarding.{linebreak}{linebreak}Benefits{linebreak}{linebreak}- Compensation in crypto (ETH, BTC,etc ) or fiat (USD, etc){linebreak}- WeWork membership in your location

See more jobs at POA Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Varen Technologies

Self Starter Rapid Prototyping Dod Network Software Developers  


Varen Technologies


dev

digital nomad

dev

digital nomad

1yr

Apply

{linebreak}Varen Technologies is looking for high performer, self-starter software engineers that have exceptional development skills with the desire to keep up with language advancements. The ideal candidate has working experience with modern development languages, can code without depending on third-party libraries and is up to date with the latest advancements, to participate in a team that will be tasked to identify and solve challenging problems to developing for/within DoD networks.{linebreak}{linebreak}The most successful candidates will:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Meet deadlines or exceed client’s requirements on time {linebreak}{linebreak}* Thrive in fast paced/high stress environments{linebreak}{linebreak}* Excel with evolving requirements{linebreak}{linebreak}* Produce Project Plans, Road maps, Level of Efforts, Rough Order of Magnitude, etc.{linebreak}{linebreak}* Cultivate a team of junior developers{linebreak}{linebreak}* Encourage out of the box ideas while ensuring final proposed solution is achievable{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Perks & Considerations{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Choose your laptop; spec out the machine you want to perform the job. Machine is yours after a year. (no more than $2K){linebreak}{linebreak}* Primary place of performance will be at Varen Technologies Headquarters in Columbia MD with potential for teleworking on case by case basis{linebreak}{linebreak}* Unclassified work but will maintain and/or submit for security clearance{linebreak}{linebreak}* Ability to use online resources for development{linebreak}{linebreak}* Kitchen with complementary drinks and snacks{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Skills & Requirements{linebreak}{linebreak}US Citizenship Required{linebreak}{linebreak}(and Ability to gain Security Clearance)

See more jobs at Varen Technologies

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Trinity Mobile Networks

Senior Software Engineer Network Strategy


Trinity Mobile Networks


dev

exec

senior

engineer

dev

exec

senior

engineer

1yr

Apply

{linebreak}Overview{linebreak}{linebreak}Trinity Mobile Networks is seeking a Network Engineer with a passion for network protocol design and implementation. A successful candidate will have a strong technical background excellent team skills, and relevant experience in the field. They will provide valuable input to the network architecture and software components of our products and will work closely with the team to improve all areas of the design and implementation. Our products and their reach are rapidly growing, so a successful candidate should be flexible, innovative, and dedicated.{linebreak}{linebreak}Responsibilities{linebreak}{linebreak}- Work in C/C++ improving the product, testing and analysis tools.{linebreak}{linebreak}- Design and optimize Layer 2-4 network protocols for the platform{linebreak}{linebreak}- Collaborate with the team on new ideas to advance the platform{linebreak}{linebreak}Skills & Requirements{linebreak}{linebreak}• Strong background in network protocol use and design{linebreak}{linebreak}• Experience with network optimization and debugging{linebreak}{linebreak}• Software design practices that emphasize simplicity and heavy testing{linebreak}{linebreak}Preferred Experience{linebreak}{linebreak}• Experience writing software using multi-path routing, MPTCP, SCTP, VPNs, and other similar technologies{linebreak}{linebreak}• Experience building tools and software for the common telecom stack (LTE, CDMA, GSM, RADIUS){linebreak}{linebreak}• Experience with low-level networking on smartphones or other embedded platforms{linebreak}{linebreak}Preference will be given to candidates based in, or willing to relocate to, the US Northeast, especially New York, Connecticut, and Massachusetts, or Denver. Candidates with prior remote experience will be considered for remote work. Posted salary could vary depending on experience and location.{linebreak}{linebreak}When applying, please indicate your experience, its relevance to this position, and your interest in Trinity Mobile Networks.

See more jobs at Trinity Mobile Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Director Engineering


Achievement Network


exec

engineer

exec

engineer

1yr

Apply

{linebreak}Director, Engineering{linebreak}{linebreak}Location: Flexible (Boston preferred){linebreak}{linebreak}Position is available: Immediately{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}Reporting to the Vice President, Technology, the Director, Engineering is responsible for managing members of the Engineering Team who create the software products and tools that best support our mission. They will partner closely with various internal teams while managing the team responsible for building the capabilities and features for a web application (myANet) that provides access to data reports and instructional materials that teachers and school leaders use to help shape excellent instruction for students. The Director, Engineering  will oversee the development of our software solutions, creating the capabilities and enhancements that are needed to support our work by leveraging a combination of custom software applications and integration of 3rd party services into our technical platform.  {linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working with appropriate experience and a history of successfully mentoring other developers remotely. Occasional travel to ANet’s National Office in Boston will be necessary, so proximity to the New England area and eastern time zone is preferable. {linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Build, develop, and retain a high-performing and highly engaged team of engineers{linebreak}{linebreak}* Lead the development of our software applications and tools{linebreak}{linebreak}* Manage software deployments (DevOps), manage our AWS environment{linebreak}{linebreak}* Represent Engineering in strategic product discussions, helping to scope solutions to meet both timing needs as well as business requirements{linebreak}{linebreak}* Build relationships and collaborate with cross-functional peers, ensuring strong communication and coordination {linebreak}{linebreak}* Work with the Vice President of Technology to manage our Engineering budget, allocate resources, and to ensure the team is delivering high quality products on-time and within budget{linebreak}{linebreak}* Improve our technical infrastructure; Obsesses about technical debt{linebreak}{linebreak}* Work with VP, Product Management on overall software development processes{linebreak}{linebreak}* Lead the team in executing the development sprints{linebreak}{linebreak}* Champion ANet’s core values{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE AND WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}In order to be successful in this role, candidates must demonstrate the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have a track record of building and managing successful Agile engineering teams and are energized by developing and coaching others to do their best work{linebreak}{linebreak}* You have direct experience in a combination of the following:{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Scrum or other Agile development processes{linebreak}{linebreak}* Cloud-based infrastructure on AWS, including continuous integration and deployment{linebreak}{linebreak}* RESTful Web Services{linebreak}{linebreak}* Cloud-based data services, preferably with both SQL and NoSQL{linebreak}{linebreak}* Java, Angular, and/or Go programming language{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You know what it takes to develop and release large, high-quality software applications and have demonstrated exceptional judgment regarding resource tradeoffs{linebreak}{linebreak}* You are adept at project and time management, with experience leading long-term projects alongside changing priorities in both project and product requirements{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You are an exceptional communicator, both written and verbal, and are skilled in communicating with audiences that have varying levels of technical expertise{linebreak}{linebreak}* You believe in ANet’s mission and share our passion for increasing opportunities for children in underserved communities while operating with a sense of urgency in the support of schools{linebreak}{linebreak}* You are committed to living out ANet’s Core Values daily and are open to examining personal archetypes and bias while discussing topics related to race, class, and privilege, all of which relate to our Advance Equity and People Matter values.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Ideal candidates may also demonstrate the following preferred qualifications:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have prior software development experience in an education, EdTech, and/or nonprofit setting{linebreak}{linebreak}* You bring exposure to building products or services for the education market, ideally for teachers {linebreak}{linebreak}* You have a Bachelor’s Degree in Computer Science, Math, Engineering or related degree {linebreak}{linebreak}* For candidates interested in working remotely, you bring demonstrated experience and previous success working remotely{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHAT WE OFFER{linebreak}{linebreak}ANet offers highly competitive compensation based on prior experience and qualifications as well as comprehensive benefits in order to best support our people. Benefits we offer include: health, dental and vision insurance where ANet pays 80% of the cost of these benefits for employees and their families/domestic partner; 3 weeks of vacation (4 weeks after two years with ANet); 10 paid holidays with paid days off between the Christmas and New Year’s holidays; a paid floating holiday; paid sick & personal days; paid parental leave; retirement plan options; commuter benefits; tuition reimbursement;  flexible spending accounts; short and long-term disability coverage; and basic life and personal accident insurance.{linebreak}{linebreak}HOW TO APPLY{linebreak}{linebreak}We are accepting applications for this position immediately.  To apply, please visit our Job Board (http://www.achievementnetwork.org/careers/). After clicking on the title associated with this role, you will be prompted to create an application and upload a resume and thoughtful cover letter. In your cover letter, please outline why you are interested in working for ANet and how your skills and experience meet the qualifications of the position. Applications will be reviewed on a rolling and urgent basis.{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Trinity Mobile Networks

Professional Services DevOps Engineer


Trinity Mobile Networks


devops

engineer

devops

devops

engineer

devops

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 396 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Trinity Mobile Networks is seeking a Professional Services/DevOps Engineer to aid our customers in the installation, evaluation, adoption, and upkeep of our product, Jumpnet. A successful candidate will have a strong technical background and excellent communication skills. The candidate also must be willing to travel to customer locations. In addition to the customer facing side of the role, the engineer will be involved in packaging and testing the product delivered to our customers. They will assist in the design configuration of software deployment and communication and provide valuable input to system architecture. In addition, the candidate will assist in maintaining the servers and machines running our software, as well as setting up new ones. Our products and their reach are rapidly growing, so a successful candidate should be flexible, innovative, and dedicated.{linebreak}{linebreak}Responsibilities{linebreak}{linebreak}* Advise and assist customers with the installation, integration, and scaling of our platform (may require periods of intensive on-call availability and/or travel){linebreak}{linebreak}* Share on-call responsibilities{linebreak}{linebreak}* Aid in maintaining and developing Trinity's internal infrastructure for collaboration, development, testing, and monitoring{linebreak}{linebreak}* Support the development team with customer feedback, automation, tooling, and documentation{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}(3)–(4) will be shared with the rest of the infrastructure team.{linebreak}{linebreak}Skills & Requirements{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Extensive experience in Linux systems administration, in traditional datacenters as well as public and private clouds{linebreak}{linebreak}* Experience with virtualization platforms, especially OpenStack{linebreak}{linebreak}* Familiarity with IP networking and troubleshooting, especially in virtualized environments{linebreak}{linebreak}* Proficiency in Python and Bourne-compatible shell-scripting{linebreak}{linebreak}* Experience in CI/CD automation such as GitLab CI and Jenkins{linebreak}{linebreak}* Experience with tools for configuration management (e.g., Salt, Ansible) and orchestration (Terraform, Heat){linebreak}{linebreak}* Strong communication skills for work with customers{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Preferred Experience{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Hands-on experience with OpenStack environments using Open vSwitch–, VLAN–, and VXLAN–based tenant networking{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Significant familiarity with IP switching and routing, including dual-stacked IPv4–IPv6 networks, BGP, etc.{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Experience reviewing and producing technical documentation and diagrams{linebreak}{linebreak}* Past work in an ISP, NSP/datacenter, and/or telecommunications context{linebreak}{linebreak}* Experience in a customer facing position{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Preference will be given to candidates based in, or willing to relocate to, the US Northeast, especially New York, Connecticut, and Massachusetts, or Denver. Candidates with prior remote experience will be considered for remote work. Posted salary could vary depending on experience and location.{linebreak}{linebreak}When applying, please indicate your experience, its relevance to this position, and your interest in Trinity Mobile Networks.

See more jobs at Trinity Mobile Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Trinity Mobile Networks

Senior DevOps Engineer


Trinity Mobile Networks


devops

senior

engineer

devops

devops

senior

engineer

devops

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 370 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Trinity Mobile Networks is seeking a Senior DevOps Engineer to join our core team. A successful candidate will design configuration of software deployment and communication and provide valuable input to system architecture. In addition, the candidate will be responsible for maintaining the servers and machines running our software, as well as setting up new ones. Our products and their reach are rapidly growing, so a successful candidate should be flexible, innovative, and dedicated. A successful candidate will play an integral role in shaping the company product and practices, and ultimately be responsible for packaging the product delivered to our customers.{linebreak}{linebreak}Responsibilities{linebreak}{linebreak}* Maintain and develop Trinity's internal infrastructure for collaboration, development, testing, and monitoring{linebreak}{linebreak}* Support the development team with automation, tooling, and documentation{linebreak}{linebreak}* Share on-call responsibilities{linebreak}{linebreak}* Advise and assist customers with the installation, integration, and scaling of our platform{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Skills & Requirements{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Extensive experience in Linux systems administration, in traditional datacenters as well as public and private clouds{linebreak}{linebreak}* Proficiency in Python and Bourne-compatible shell-scripting{linebreak}{linebreak}* Experience in CI/CD automation such as GitLab CI and Jenkins{linebreak}{linebreak}* Familiarity with virtualization platforms such as OpenStack, VMware, and Xen{linebreak}{linebreak}* Experience with tools for configuration management (e.g., Salt, Ansible) and orchestration (Terraform, Heat){linebreak}{linebreak}* Familiarity with IP networking, especially in virtualized environments{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Preferred Experience{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Experience administering distributed datastores (e.g., Cassandra) and service-discovery facilities (e.g., Consul){linebreak}{linebreak}* Proficiency in one or more of C, C++, and Java{linebreak}{linebreak}* Hands-on experience with OpenStack environments using Open vSwitch–, VLAN–, and VXLAN–based tenant networking{linebreak}{linebreak}* Deep knowledge of IP switching and routing, including custom protocols, dual-stacking, and IPv6 transitional techniques{linebreak}{linebreak}* Experience with routing protocols and techniques such as BGP, VRRP, and anycasting{linebreak}{linebreak}* Experience reviewing and producing technical documentation and diagrams{linebreak}{linebreak}* Past work in an ISP, NSP/datacenter, and/or telecommunications context{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Preference will be given to candidates based in, or willing to relocate to, the US Northeast, especially New York, Connecticut, and Massachusetts. Candidates with prior remote experience will be considered for remote work. Posted salary could vary depending on experience and location.

See more jobs at Trinity Mobile Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


USA TODAY NETWORK

Senior Full Stack Rail Developer


USA TODAY NETWORK


full stack

dev

senior

digital nomad

full stack

dev

senior

digital nomad

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 461 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Buying stuff is easy. Buying the right thing is hard. That’s where we can help. Reviewed.com, a part of the USA TODAY Network, brings consumers the most scientific and trustworthy reviews available, written by our team of experts. We believe that tough, objective reviews are the best way to analyze products. We provide readers with insightful, practical, and entertaining stories that help them make informed decisions.{linebreak}{linebreak}Reviewed is looking for a talented developer to join us as we extend our unique homegrown publishing platform and work to scale with our quickly growing user base. We have gone beyond traditional publishing platforms to build a dynamic application to help consumers find the best purchasing options on the products we recommend. The right candidate will help to make this platform better. {linebreak}{linebreak}The ideal candidate is a self-starter with knowledge of database design and hosting infrastructure, who also is interested in good front-end UI and Javascript applications, and who loves to build useful software. Experience leading a team is a bonus. {linebreak}{linebreak}We are looking for candidates preferably in the Boston, MA or Pittsburgh, PA area but would consider someone remote. {linebreak}{linebreak}What is needed {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Proven expertise with Ruby on Rails development, developing well-tested and organized applications {linebreak}{linebreak}* Experience developing JavaScript-driven applications, especially in Angular.js, using single-page-architecture or similar backed by a server-side data model {linebreak}{linebreak}* Excited about optimization, performance and scaling to deliver great content to millions of users {linebreak}{linebreak}* Interest in crafting an excellent user experience, both for the reader and for the publishing teams {linebreak}{linebreak}* Excellent communication skills. We communicate constantly via chat and video about ideas, issues, and to help each other out {linebreak}{linebreak}* A desire to be part of a small team where your opinions, ideas and creativity are valued {linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Technical skills required {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Real-world web development with Rails and/or Node.js, C#, Java, Python, etc. {linebreak}{linebreak}* PostgreSQL, ElasticSearch, noSQL {linebreak}{linebreak}* Test-driven development using Rspec, Minitest or similar {linebreak}{linebreak}* Familiarity with Javascript frameworks (Angular.js, or Ember, React) and jQuery {linebreak}{linebreak}* Real-world web development with Bootstrap, HTML, CSS / SASS, and JavaScript / CoffeeScript {linebreak}{linebreak}* Working knowledge of Go and Node.js, or ability to learn {linebreak}{linebreak}* Basic git usage and git-flow workflow {linebreak}{linebreak}* Deployment and management of applications on Heroku and AWS-based infrastructure {linebreak}{linebreak}* Service-oriented architectures and API design and integrations {linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at USA TODAY NETWORK

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Altran Netherlands

Systems Engineer Voor Integrale Civiele Infraprojecten


Altran Netherlands


engineer

engineer

2yr

Apply

{linebreak}Wat ga je doen?{linebreak}Je komt te werken in het team civiel binnen Altran, een nieuwe competence unit binnen de Nederlandse organisatie. We combineren onze opgedane kennis in de infra markt met onze ambities in Civiel. Hierdoor ontstaat een unieke combinatie met onbegrensde mogelijkheden. We kunnen IT-systemen verbinden met de mogelijkheden van Civiel (bijvoorbeeld; virtualisatie en simulatie en predictive maintenance).{linebreak}Samen met onze partners werken wij aan integrale infrastructurele projecten. Wij zijn betrokken bij alle grote projecten. Hierbij kun je denken aan projecten als; A4 Delft Schiedam, Avenue2, 2e Coentunnel, Modernisering Objectbediening Zeeland, Rijn Land Route, Renovatie IJtunnel en de ZuidasDok.{linebreak}Om deze ambities verder vorm te geven zijn we op zoek naar een Systems Engineer die met ons mee wil bouwen.{linebreak}{linebreak}Als Systems Engineer ben je betrokken bij het ontwerp en de realisatie van integrale civiele infraprojecten, zoals bruggen, viaducten, sluizen en tunnels. Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen van V&V plannen en opzet SE systematiek en methodiek voor de projecten waar je bij betrokken bent. Jij bent diegene die de organisatie bewust en betrokken maakt en houdt op het gebied van systems engineering.{linebreak}Daarnaast bouw je mee aan een enthousiaste groep van system engineers. Je denkt graag mee in welke innovaties wij toe kunnen passen binnen de infra. Tot slot ben je mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie en aanpak van Altran op systems engineering en heb je de kans om jezelf te verbreden.{linebreak}Wat verwachten we van jou?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Relevante systeem engineering ervaring in de infra{linebreak}{linebreak}* Beheersing van Nederlandse taal (zowel modeling als geschrift) is een vereiste{linebreak}{linebreak}* Risico’s inzichtelijk en beheersbaar kunnen maken (Risman){linebreak}{linebreak}* Ontwerpen van complexe technische systemen conform de richtlijnen van INCOSE{linebreak}{linebreak}* Testen, verifiëren en valideren van de systemen{linebreak}{linebreak}* Kennis van relatics is een pre{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Wat bieden wij?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Een vast contract met marktconform salaris{linebreak}{linebreak}* Uitstekende bonusregeling{linebreak}{linebreak}* Een lease auto, laptop en telefoon{linebreak}{linebreak}* Uitgebreide trainingsmogelijkheden{linebreak}{linebreak}* Ontwikkelmogelijkheden{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Meer weten en solliciteren?{linebreak}{linebreak}Solliciteer via onderstaande button of neem contact op met Judith van der Mey via [email protected] 

See more jobs at Altran Netherlands

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Fastly

Senior Director Network Strategy


Fastly


exec

senior

exec

senior

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 302 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}SUMMARY{linebreak}{linebreak}Come join our team responsible for building out 50 POPs and 20 Terabits per Second of global network capacity!{linebreak}{linebreak}Fastly is looking for a Director of Network Strategy to join our Infrastructure Team. This role is responsible for strategy development, deployments, and team leadership for Fastly’s infrastructure acquisition and capacity planning team. This role drives our global build out plan, including forecasts, budgets, procurement of colocation, connectivity, and managed services that power our global edge cloud.{linebreak}{linebreak}You will be required to recruit, hire, and retain a top notch, globally distributed team of infrastructure acquisition managers and capacity planners. The acquisition team is required to source infrastructure globally, review contracts for business, legal, and compliance, and execute deployment plans. You will be expected to develop, iterate, and execute on Fastly’s global strategy to deliver customer content efficiently and at low costs to Fastly. The team is also responsible for project management of our deployments, so the ability to get your hands dirty with some field work alongside your team is also possible. It is expected that you participate in industry forums such as NANOG, RIPE, APRICOT, LACNOG, GPF, EPF, and APF because you will own key strategic relationships with partner networks.{linebreak}{linebreak}The capacity planning team is responsible for producing forecasts and reports on deployment requirements and quality of experience. Our edge cloud is deployed over 43 global points of presence (POPs) on 6x continents, and we only expect the count of deployments to grow. Therefore, driving a team to make deployment decisions based upon metrics that tie back to business goals is a key aspect of the job. The ability to use forecasts to create budgets is a required skill. Additionally, not all locations we want to deploy to are easy to do business in, so a creative mindset that finds “win-win-wins” with partners is required.{linebreak}{linebreak}Candidates must have a background in network engineering and a strong aptitude for business concepts. You must be able to identify and leverage worldwide Internet interconnection trends to Fastly’s strategic advantage. You must be able to align these trends to capacity plans, business plans, and a profit and loss statement. You and your team are expected to deliver cost efficiencies to the bottom line. Candidates should be extremely organized, detail oriented, and process driven individuals. Candidates must be able to work independently and cross functionally.{linebreak}{linebreak}RESPONSIBILITIES{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Recruits, retains, and manages a globally distributed infrastructure acquisition and capacity planning team.{linebreak}{linebreak}* Develops and iterates on network deployment strategies to bring Fastly customer content to end users in performant and efficient manners using a metrics driven process.{linebreak}{linebreak}* Engages with key partners (colocation, IP transit, interconnection, and suppliers) at a strategic level to develop and realize long term plans.{linebreak}{linebreak}* Works with business functions (finance, legal, and compliance) to ensure objectives on budget, risk, and compliance are adhered to and met.{linebreak}{linebreak}* Designs metrics to capture quality of experience, measures, and reports on said metrics. Uses forecasts and reports to create budgets and other strategic planning documentation.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}PRIOR EXPERIENCE{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Prior leadership experience in engineering, data center management, interconnection, purchasing, or supply chain.{linebreak}{linebreak}* 5+ years of direct experience in building out networks.{linebreak}{linebreak}* 5+ years of direct experience in sourcing, contract negotiation and administration, and/or in project management.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}QUALIFICATIONS{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Must be a capable leader with experience in running distributed teams.{linebreak}{linebreak}* Must be a strong networker and communicator, both internally and externally. Network strategy requires as much human networking skill as it does technical chops.{linebreak}{linebreak}* Must be proficient in finance for managers including P&L and budgets.{linebreak}{linebreak}* Capable of designing metrics, iterating on measurement, and driving change.{linebreak}{linebreak}* Comfortable with Microsoft Word, Excel, Powerpoint, bonus for any of SQL, R, Python.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Fastly provides equal employment opportunity without regard to an applicant’s race, sex, pregnancy, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, national origin, age, physical or mental disability, medical condition, religion, marital status or veteran status. {linebreak}{linebreak}Applicants with disabilities may be entitled to reasonable accommodation under the terms of the Americans with Disabilities Act and certain state or local laws. A reasonable accommodation is a change in the way things are normally done which will ensure an equal employment opportunity without imposing undue hardship on Fastly. Please inform us if you need assistance completing any forms or to otherwise participate in the application process.

See more jobs at Fastly

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Achievement Network

Director Data Science Insights


Achievement Network


exec

data science

exec

data science

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,089 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Location:  Flexible (Boston, MA or New England region preferred){linebreak}{linebreak}Position available: November 2017{linebreak}{linebreak}THE OPPORTUNITY{linebreak}{linebreak}We are seeking a Director to join the Organizational  Effectiveness (OE) team.  The OE team ensures that ANet has the right goals that motivate and drive us to achieve our mission, spearheads our shared organizational focus on improving our core service model, and builds a research mindset and capability across ANet’s internal teams. This role reports to the Vice President, Org Effectiveness and is the ideal position for someone who has a passion for growing an organization’s confident use of data in order to shape strategic decisions and to deepen its long-term impact.{linebreak}{linebreak}ANet is flexible to remote working, with occasional travel to ANet’s National Office in Boston. Therefore, proximity to the New England area and/or eastern time zone is preferable.{linebreak}{linebreak}WHAT YOU’LL DO{linebreak}{linebreak}Examine our organizational impact on school performance and hone our organizational focus on impacting school practice{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Lead organization-wide school and student learning impact reporting against annual goals  {linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Manage complex analyses to extract new insights and year-over-year data patterns that convey a clear, compelling picture of ANet’s national impact over time{linebreak}{linebreak}* Convey results on goals in a way that is user-friendly and compelling for internal teams  and that can be used for external generalist audiences (i.e. impact statements){linebreak}{linebreak}* Leverage strong visualizations and presentations to boost end user (primarily senior leadership & marketing/business development teams) comprehension of national impact results{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Lead impact analyses that test and improve ANet’s core service model{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Execute organization-wide annual analyses that identify the relationships between state assessment outcomes (student and school performance) and internal practice with inputs data sources (school demographic data, school practice data, partner school survey data, etc.){linebreak}{linebreak}* Conduct complex analyses to  extract relevant findings/insights and year-over-year data patterns to share with senior leadership tied to 2020 strategic plan and impact vision{linebreak}{linebreak}* Partner closely with key business leads to identify annual prioritized research questions, drawing from prior years’ results, annual strategic goals, and ongoing learning agenda priorities{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Lead reporting and analysis of ANet’s evolving non-core service model offerings to assess impact{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Lead long-cycle learning on ANet’s core service model, primarily via mix of data collection and analytic improvement strategies{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Lead data characterization and analyses of newer ANet data sources to deepen ANet’s ability to test and improve its core service model{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Lead exploratory analyses of school partner data to produce new, actionable findings that accelerate improving ANet’s core service model and other service offerings{linebreak}{linebreak}* In collaboration with other OE team members and internal clients, set key research questions{linebreak}{linebreak}* Partner with key internal product and program teams to finalize use cases and baseline set definitions, metrics, and modes of analyses{linebreak}{linebreak}* Define reporting requirements for Engineering team{linebreak}{linebreak}* Examine and conduct feasibility checks of data in Google Analytics and identify and establish business and analytic rules for using tools such as unSampler{linebreak}{linebreak}* Explore opportunities with the Engineering team to identify longer-term data storage and cloud solutions{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}WHO YOU ARE & WHAT YOU BRING{linebreak}{linebreak}Must Have:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You have prior experience and success designing and leading internal program evaluations and/or business intelligence projects for scaling organizations.{linebreak}{linebreak}* You bring proficiency and versatility with Excel and at least one statistical analysis software package (R, SAS, Stata, or SPSS) and are confident in advising others on matching the right analytic tool to the analytic task at hand.{linebreak}{linebreak}* You are optimistic that all of our schools can be successful if we learn together and that comes through in your facility with analyzing information and communicating complex findings to both technical and non-technical audiences.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You bring proficiency with data visualization software (i.e. Tableau) and website usage analytics and software tools (Google Analytics).{linebreak}{linebreak}* You are motivated by working in an environment where we live out our core values daily and are eager to examine personal archetypes and biases while discussing topics related to race, class, and privilege which relate to ANet’s Advance Equity and People Matter values{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Nice to Have:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Prior experience in a school, education, or non-profit setting{linebreak}{linebreak}* Degree in quantitative field, program evaluation, analytics, or statistics{linebreak}{linebreak}* Proficiency with unSampler{linebreak}{linebreak}* SQL proficiency{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}ANet is committed to maximizing the diversity of our organization. We are an equal opportunity employer and encourage individuals of all ethnic and racial backgrounds and gender identities to apply to our positions.

See more jobs at Achievement Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


WHAM Network

Backend Engineer


WHAM Network


golang

engineer

backend

golang

engineer

backend

2yr

Stats (beta): πŸ‘ 641 views,✍️ 0 applied (0%)
Los Angeles, United States - Gaming is exploding! There's been a massive void for a single, authoritative, unbiased source for news, information, and entertainment... until now! WHAM Network is the go-to source for news, information, and entertainment focused on the global gaming lifestyl...

See more jobs at WHAM Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


O3b Networks

Software Engineer


O3b Networks


golang

dev

engineer

digital nomad

golang

dev

engineer

digital nomad

2yr

Stats (beta): πŸ‘ 646 views,✍️ 0 applied (0%)
Manassas, United States - We are looking for Golang backend engineers to join a growing team in the satellite/telecom industry....

See more jobs at O3b Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Varsity News Network

Senior Fullstack PHP JavaScript Developer


Varsity News Network


dev

javascript

php

senior

dev

javascript

php

senior

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 933 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Varsity News Network is looking for experienced senior Fullstack/PHP/JavaScript developers. People who know software inside and out and can make insightful, every-day decisions to ensure delightful user experience.{linebreak}{linebreak}VNN enables athletic departments to leverage social technologies to promote their sports teams, in doing so crafting a unique and memorable experience for athletes. This person will be comfortable joining a small team leading that charge, based on a keen understanding of VNN’s business goals and strategy.{linebreak}{linebreak}We favor people who have a passion for sports, and can bring that background and insight into their daily development decisions. We need those who thrive on the pace of a start-up and embrace the many different roles they will have to play. Yet you will still be able to adapt processes and maintain strong design principles, making the trade-offs needed to meet timely delivery schedules.{linebreak}{linebreak}While you’ll be responsible to work with a small team to ensure the successful execution of our technology strategy, you shouldn’t view yourself as a simple “developer”. Your success will also result from cultivating an ongoing relationship with operations, sales, marketing, technology partners, and advertisers leveraging those unique insights to craft user experience. Being able to work independently and in collaborative phases is a must.

See more jobs at Varsity News Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Senior Software Engineer Endpoint Agent


Tenable Network Security


dev

senior

engineer

infosec

dev

senior

engineer

infosec

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 2,237 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable is more than ‘just’ the creator of Nessus. Our security solutions - including the first cloud-based platform, Tenable.io - are transforming global vulnerability management. We’re a global team, powered by creative thinkers who are wired for action, focused on delivering results and collaborating to enable decisive actions to protect what matters most. We’re in this together - colleagues, customers and partner communities working as One Tenable.{linebreak} {linebreak}Can you join Team Tenable? Yes you can - if you’re excited by the thought of working with over 700 colleagues, 20,000 customers and a range of revolutionary products that are shaping cybersecurity in 150 countries. Being valued for who you are as well as what you do, you can embrace the pace (we’re recognized as one of the fastest growing security product companies by SC Magazine, Red Herring, Info Securities, Deloitte and E&Y) as well as enjoy a superb rewards package (we’re seen as a Best Places to Work by Glassdoor, The Washington Post, The Baltimore Sun, The Baltimore Business Journal and Expert Marketplace). The key question is: Is This You?

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Software Engineer


Tenable Network Security


dev

engineer

infosec

digital nomad

dev

engineer

infosec

digital nomad

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 2,387 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We are looking for a self-motivated, senior-level back-end web developer to assist in the design and implementation of a next-generation enterprise web application.{linebreak}{linebreak}Responsibilities:{linebreak}{linebreak}As a key member of a small and versatile team, you will:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Work in a dynamic team to develop awesome new features{linebreak}{linebreak}* Work with other developers, front-end designers and various Tenable teams{linebreak}{linebreak}* Promote great software design and quality{linebreak}{linebreak}* Drive innovation by coming up with new ideas for our products and processes{linebreak}{linebreak}* Point out issues with the existing architecture and code, and fix it up{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Linkable Networks

Senior Software Engineer


Linkable Networks


dev

senior

engineer

digital nomad

dev

senior

engineer

digital nomad

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 482 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Linkable Networks was founded on the premise that the disconnect between digital media and physical retail was a major gap in delivering a great experience to consumers. Since 2011, we’ve been nose-down building a scalable platform that provides brands and retailers the ability to engage, reward and incent their consumers directly and across any channel – online, mobile and in-store.{linebreak}{linebreak}To do this we've built a sophisticated platform that spans the three major credit card networks and integrates into merchant POS data feeds.  We've built our cloud based platform to deal with scale from a number of directions- from high volume real-time user interaction to batch processing of huge data feeds.  As we continue to roll this platform out to customers we're recognizing the the application of our solution is broader than we ever realized and we're working hard to meet the demands of our customers to extend the range of our capabilities.{linebreak}{linebreak}In order to keep growing we’re seeking well rounded Senior Java Engineers who have demonstrated success at building large scale distributed systems in creative ways. We want engineers who are excited about the challenge of delivering software on horizontally scaled architectures to processes huge numbers of transactions and user requests a day.{linebreak}{linebreak}We have a great team of smart, committed and hard working engineers.  Everyone on our team has a stake in our process, our design, our delivery and our customers' satisfaction.  We're committed to building the best product possible and leading our space. {linebreak}{linebreak}Collaboration and communication are central to our process.  Successful candidates will possess a combination of strong technical expertise and communication ability.  You'll need to be able to clearly express (verbally and in writing) complex technical ideas to your engineering teammates and be able to translate those ideas so that colleagues in business operations can understand.{linebreak}{linebreak}If this sounds good to you we'd like to hear from you.  We offer competitive salary, benefits, stock options and weekly team lunches.  Please see our Stack Overflow Careers company page for more details.

See more jobs at Linkable Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Gannett A USA Today Network

DevOps Engineer With USA Today


Gannett A USA Today Network


devops

engineer

devops

devops

engineer

devops

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 929 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Position Summary{linebreak}{linebreak}Gannett is seeking a Developer to join its Platform-as-a-Service (PaaS) team, a new group responsible for implementing cutting-edge cloud technology, developing new processes and making dynamic changes that affect production-level systems organization-wide.{linebreak}{linebreak}The developer will play a key role in maintaining dozens of Gannett's applications already in the cloud, plus migrating hundreds more. They will be using Jenkins, Chef and Python to deploy code to a hybrid cloud running thousands of servers, and will have the opportunity to evaluate new processes and shape the policies of new environments.{linebreak}{linebreak}If picking a favorite automation tool sparks an argument in your own head, if you have strong opinions about the definition of 'high availability,' and if you pick cattle over pets every time, you'd probably fit in well here.

See more jobs at Gannett A USA Today Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


ID Networks

Software Developer


ID Networks


dev

digital nomad

dev

digital nomad

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 507 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We have multiple openings for developers of all levels. Our desktop, web, and mobile business-applications are used by police and fire departments, sheriff's offices, jails, courts, and other agencies around the country. 9-1-1 call centers use our software for real-time call-taking, mapping, dispatching, and tracking of units. Officers use it to respond to calls, run background checks, write their reports, and identify suspects via fingerprints and other biometric data. Administrators then use our products to analyze crime statistics and electronically submit their data to other institutions.

See more jobs at ID Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


GitHub

Senior Network Engineer


GitHub


senior

engineer

senior

engineer

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 890 views,✍️ 0 applied (0%)
Full Time: Senior Network Engineer at GitHub in Remote

See more jobs at GitHub

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Alliance Reservations Network

Interactive Designer UI Designer


Alliance Reservations Network


ui

design

digital nomad

ui

design

digital nomad

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 2,738 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Do not apply if you do not live in the United States. Direct hires only, no agencies. Do not apply if you are a programmer who can do some design, we want someone who specializes in interaction design.{linebreak}{linebreak}Our internet-based technology company based in Phoenix and Orlando is looking for a full time U/I and U/X designer with strong CSS/JavaScript skills and an very strong eye towards modern interactive design to help us create a better user experience for our existing application.{linebreak}{linebreak}Qualified candidates must understand and care deeply about the purpose of our proprietary application and various types of users that utilize this valuable tool. Each screen must be designed with the specific user and their needs and capabilities in mind, not in the candidate's own personal design aptitude. Candidates must be able to express a Zen sense of minimalism that considers the necessity of every element on a page to determine whether each element directly contributes to achieving the goal of the page.{linebreak}{linebreak}Candidates must push management to simplify the application versus management pushing them.{linebreak}{linebreak}Candidates must be able to create usable interfaces for both experienced and one-time users and understand their needs are vastly different. Also, candidates must be able to build a U/I a user can use without little of no instruction and without confusion. Candidates must want to step-up and take ownership of the user interface and take pride in its successes and be willing to take responsibility for its weaknesses understanding the design will constantly evolve and must always improve. {linebreak}{linebreak}Our company is looking to take our application to the 'next level' and we want a candidate who is self-managed and always pushing for progress without the need for constant supervision. As a leader of the design of this application, the candidate we select will be joining a team with two backend developers and a small sales staff. This candidate must be able to balance the requests from sales with the programmers ability to deliver features and functions that do not negatively impact the user experience.{linebreak}{linebreak}Lastly, the ideal candidate should be the kind of person who could name famous designers in your field that you follow or want to emulate rather than the type who lives in a bubble of his own personal design ego. During the interview process, the candidates should be able to discuss their inspirational leaders and discuss what I is about them that impresses you most. {linebreak}{linebreak}If you feel you have the requisite skills and experience for the position, and have a portfolio of work you would like to share, please email us [email protected] We will contact you only if we're interested, make sure your work is easily visible.

See more jobs at Alliance Reservations Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


DigitalOcean

Software Engineer Network


DigitalOcean


dev

engineer

digital nomad

dev

engineer

digital nomad

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 455 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}DigitalOcean’s software engineers develop next-generation cloud infrastructure technology that will change how millions of developers build, deploy, and scale web applications. Our mission is to simplify cloud infrastructure; this requires knowledge in many different fields including distributed systems, virtualization, software defined networking, scale-out storage, real-time data processing, and user interface design.{linebreak}{linebreak}As a software engineer on the Network team, the software you write will run on tens of thousands of hypervisors across our global infrastructure network.  You will be responsible for building the next generation of networking on our platform: providing flexible, yet simple, primitives that our customers have come to love.{linebreak}{linebreak}What You'll Be Doing:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Driving the design and implementation of the overlay network that supports how droplets interact with each other and the outside world{linebreak}{linebreak}* Building exciting new features that will enable developers to build highly available, robust, and secure services{linebreak}{linebreak}* Working closely with the network engineering team to build and support a performant and flexible software network architecture{linebreak}{linebreak}* Maintaining and ensuring a high standard for reliability and availability across multiple datacenters{linebreak}{linebreak}* Evolving our existing architecture and codebases to support building flexible networking capabilities both internally and for the product{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Technologies we use:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Open vSwitch, Go, Perl, C/C++, MySQL, Libvirt, KVM, chef, git{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at DigitalOcean

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Senior Software Engineer


Tenable Network Security


infosec

senior

engineer

dev

infosec

senior

engineer

dev

2yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 2,691 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We are looking for a self-motivated, senior-level Scala software engineer to assist in the development of an application security product, ideally with a background in program analysis.{linebreak}{linebreak}Responsibilities{linebreak}{linebreak}As a key member of a small and versatile team, you will:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Work in a full-stack development environment on a small agile team{linebreak}{linebreak}* Contribute to every aspect of a product developed in Scala (backend, frontend, database, program analysis software & engines, etc.){linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Alliance Reservations Network

UX UI Developer


Alliance Reservations Network


dev

ui

ux

digital nomad

dev

ui

ux

digital nomad

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,007 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}{linebreak}Our internet-based technology company based in Phoenix and Orlando is looking for a full time U/I and U/X designer with strong CSS/JavaScript skills and an very strong eye towards modern interactive design to help us create a better user experience for our existing application.{linebreak}{linebreak}Qualified candidates must understand and care deeply about the purpose of our proprietary application and various types of users that utilize this valuable tool. Each screen must be designed with the specific user and their needs and capabilities in mind, not in the candidate's own personal design aptitude. Candidates must be able to express a Zen sense of minimalism that considers the necessity of every element on a page to determine whether each element directly contributes to achieving the goal of the page.{linebreak}{linebreak}Candidates must push management to simplify the application versus management pushing them.{linebreak}{linebreak}Candidates must be able to create usable interfaces for both experienced and one-time users and understand their needs are vastly different. Also, candidates must be able to build a U/I a user can use without little of no instruction and without confusion. Candidates must want to step-up and take ownership of the user interface and take pride in its successes and be willing to take responsibility for its weaknesses understanding the design will constantly evolve and must always improve. {linebreak}{linebreak}Our company is looking to take our application to the 'next level' and we want a candidate who is self-managed and always pushing for progress without the need for constant supervision. As a leader of the design of this application, the candidate we select will be joining a team with two backend developers and a small sales staff. This candidate must be able to balance the requests from sales with the programmers ability to deliver features and functions that do not negatively impact the user experience.{linebreak}{linebreak}Lastly, the ideal candidate should be the kind of person who could name famous designers in your field that you follow or want to emulate rather than the type who lives in a bubble of his own personal design ego. During the interview process, the candidates should be able to discuss their inspirational leaders and discuss what I is about them that impresses you most. {linebreak}{linebreak}If you feel you have the requisite skills and experience for the position, and have a portfolio of work you would like to share, please email us [email protected]

See more jobs at Alliance Reservations Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Vulnerability Research Engineer


Tenable Network Security


infosec

engineer

infosec

engineer

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,241 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable maintains a staff of engineers who keep track of all new publicized vulnerabilities and then develop 'plugins' for the Nessus vulnerability scanner. These 'plugins' are short programs that efficiently and accurately test scanned systems for the presence of the vulnerability. Vulnerability Research Engineers will spend a good portion of their time researching and exploiting disclosed vulnerabilities, while also coding production-level plugins to add to the Nessus Vulnerability Scanner.{linebreak}{linebreak}Often, being able to accurately test for the vulnerability involves analyzing vendor-supplied security patches, manually configuring vulnerable targets in a virtual environment, analyzing the system or application to reliably understand the impact of the vulnerability then developing a method to test for the vulnerability remotely.{linebreak}{linebreak}Key Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Keep track of the newest published vulnerabilities{linebreak}{linebreak}* Analyze vendor-supplied security patches{linebreak}{linebreak}* Reproduce the conditions to exploit a vulnerability{linebreak}{linebreak}* Setting up and exploring new software in a lab environment to determine feasibility for vulnerability checks{linebreak}{linebreak}* Develop plugins to be utilized by Nessus that will recognize the presence of the vulnerability remotely or local{linebreak}{linebreak}* Work with vulnerability data, log data and security events{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


MGF

Lead Developer Architect For Social Network


MGF


architecture

dev

digital nomad

exec

architecture

dev

digital nomad

exec

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 523 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak} We are seeking a lead developer for our progressive social network. Launched 7 years ago, the social network is well established, profitable and has received significant positive attention from top news and culture sites. As it is an adults only community, you must be comfortable with adult themes and content. We do not produce content, so we are not a 'porn company', but we do allow our members to upload and share adult content. In all other respects, we operate like a mainstream social networking company and face the same technological challenges and opportunities. Our focus is on facilitating interactions, connections and community building. 

See more jobs at MGF

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

User Experience


Tenable Network Security


infosec

ux

design

digital nomad

infosec

ux

design

digital nomad

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,123 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}What we need{linebreak}{linebreak}We’re looking for an experienced, senior-­level individual to join our user experience design team at Tenable Network Security.{linebreak}{linebreak}The Senior UX Designer will report to the UX Design Manager, and will play a crucial role in ensuring that our products are easy to learn, use, and manage. You will work with a cross­functional team consisting of Engineers and Product Managers to advance design mockups/prototypes into production implementations.{linebreak}{linebreak}You specialize in interactions, flows, visual design, and communication methods to ensure we’re building products our existing and new customers will love. You will work to shape how our design and product teams work together. Most importantly, you care deeply about helping to our customers to experience a technical product that is easy to use.{linebreak}{linebreak}Who we need{linebreak}{linebreak}You are eager to learn. Our product solves extremely technical problems and is used by a tech­savvy audience. In order for you to solve problems and come up with smart solutions—you’ll need to work hard at understanding not only our products, but our industry as well. That means you will need to come in as a student first, seeking to understand and not quick to drive change.{linebreak}{linebreak}You are a team player. Our team is highly collaborative and we have design critiques frequently. You should have strong opinions that are also loosely held. You should be willing to fight for your ideas, but willing to accept feedback from anyone. Your goal should be the best solution over anything else. The UX team at Tenable uses the word “we” rather than “I” as much as possible. That is because all of our designers, engineers and product teams influence the design—not just the designer. We have incredibly smart people in our teams and therefore we treat everyone as a fellow designer.{linebreak}{linebreak}You have a strong and diverse background. At Tenable, we believe that UX Designers are individuals experienced in visual design, interaction design, information architecture and more. You have the ability to turn research into basic wireframes, then into rich interactive prototypes and also to produce high-­fidelity graphics. You can explain each piece of an interaction and write specifications for our engineers.{linebreak}{linebreak}Your organization skills are unmatched. We work hard to create transparency with all of our work. Our team shares everything and has a zero­-ownership mentality. Therefore your ability to organize your work so that it can be easily accessed and understood by another designer is incredibly important.{linebreak}{linebreak}You are a great communicator. We believe that great designers are also great communicators. But, part of being a great communicator is also being a great listener. Your speaking, presenting, and listening skills should be top notch.{linebreak}{linebreak}You don’t let your experience, title, or talents go to your head. You start from a place of learning, listening and understanding. You realize that your job and goals have nothing to do with you, but has everything to do with the user and solving their problems. Your job is about the big picture, user satisfaction.{linebreak}{linebreak}Day to Day{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Designing and prototyping for evolving web­based applications.{linebreak}{linebreak}* Conceptualizing, designing and producing deliverables for user interface.{linebreak}{linebreak}* Create high-­fidelity visual mockups{linebreak}{linebreak}* Work closely with product managers, engineering, customers and other stakeholders to proactively gather and understand usability concerns and areas for improvement{linebreak}{linebreak}* Establish detailed usability and design guidelines for product development based on industry best practices and competitive benchmarking{linebreak}{linebreak}* Create and maintaining a library of design and interface resources for use by product teams{linebreak}{linebreak}* Ideate and storyboard design solutions based on user feedback.{linebreak}{linebreak}* Proactively look for opportunities to improve the design and interface for our web­-based applications.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Alliance Reservations Network

Junior Mid Level Software Engineer


Alliance Reservations Network


dev

junior

engineer

digital nomad

dev

junior

engineer

digital nomad

3yr

Apply

{linebreak}Agencies please do not apply, we are not interested.  We are interested in U.S. residents only, this is full time remote work 9 to 5 type job.{linebreak}{linebreak}Are you ready to work from home with a flexible schedule with a team of similarly motivated self starters?   Have direct responsibility to make an immediate difference?  See your code in action in days, not months or years? Work on interesting problems across a wide range of technologies and platforms and perhaps introduce some of your own?  Our 20 year old travel technology company with over a billion reservations to our credit needs a junior to mid level software engineer/developer. Duties include developing, collaborating, and working closely with others on our web-based business software to meet the needs of our closely coordinated business unit.{linebreak}{linebreak}Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Serve as a developer implementing enterprise web applications using API driven .NET technologies (C# / VB.Net / JavaScript / AngularJS / Bootstrap) to deliver products to the travel industry as part of ongoing business initiatives{linebreak}{linebreak}* Enhance and support existing large, mission-critical .NET applications that support core functions of the business as needed{linebreak}{linebreak}* Assist in uncovering and implementing ways to improve the level of customer service, quality, and efficiency of the company{linebreak}{linebreak}* Develop new features and make modifications to existing features{linebreak}{linebreak}* Test and debug applications to ensure client needs are met{linebreak}{linebreak}* Various other duties as assigned{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Alliance Reservations Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

User Interface Developer


Tenable Network Security


infosec

ui

dev

digital nomad

infosec

ui

dev

digital nomad

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,291 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security delivers comprehensive security solutions that provide continuous visibility and critical context, enabling decisive actions to protect your organization.  Transform security with Tenable, the creators of Nessus and pioneers of continuous monitoring.{linebreak}{linebreak}Our global expansion is creating job opportunities for creative thinkers who are wired for action and delivering big results. We’re also stacked with industry rock stars who are just as comfortable keynoting a conference or delivering a podcast as they are mentoring up-and-coming colleagues. But what our employees are most excited about is our products and customers!{linebreak}{linebreak}Tenable now has over 600 employees globally and over 20,000 customers in 150 countries. Tenable Network Security is recognized as one of the fastest growing security product companies by SC Magazine, Red Herring, Info Securities, Deloitte, E&Y and as a Best Places to Work by Glassdoor, The Washington Post, The Baltimore Sun, The Washingtonian, The Baltimore Business Journal and Expert Marketplace.{linebreak}{linebreak}Tenable Network Security is looking for a self-motivated front-end web developer to assist in the design and implementation of a next-generation enterprise web application. {linebreak}{linebreak}Key Responsibilities:{linebreak}{linebreak}As a key member of a small and versatile team, you will:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Design, prototype, and develop compelling user experiences{linebreak}{linebreak}* Research user needs and requirements and identify areas where changes can make maximum impact{linebreak}{linebreak}* Build dashboards and data models based on the Nessus product roadmap.{linebreak}{linebreak}* Work in a dynamic team oriented environment using agile methodologies{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


novi AMS part of iLS Network

VP Of Software Engineering Product Development


novi AMS part of iLS Network


product manager

dev

digital nomad

exec

product manager

dev

digital nomad

exec

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 763 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}novi AMS is a new SaaS product for managing trade associations. It is being built by the team behind iLS Network (www.ilsnetwork.com), a popular series of online apartment guides in Florida.{linebreak}{linebreak}We're a small but great team of 8 people who are building a product that will make a big impact. We're headquartered in Orlando, Florida, but some of our team is distributed across Florida and Georgia, so we're used to working remotely. For this position, we're looking for candidates anywhere in the Southeast U.S. (We are not accepting international candidates or candidates in the Pacific or Mountain time zones){linebreak}{linebreak}You will be the leader of our company’s software engineering and product development, reporting directly to our president. You will manage our dev team and our product, including managing backlogs, development efforts and bug triage. Since our software team is small (1 developer and 1 designer), you'll be doing a lot of development yourself (ASP.NET MVC C# / SQL) - 75%+ of your job will be development, with the rest being product and team management.

See more jobs at novi AMS part of iLS Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Linux Appliance Software Engineer


Tenable Network Security


infosec

engineer

linux

dev

infosec

engineer

linux

dev

3yr

Apply

{linebreak}Linux Appliance Software Engineer{linebreak}{linebreak}We are looking for a self-motivated, senior-level, Linux Appliance Engineer to assist in the maintenance and improvement of our Linux based virtual and hardware appliances.{linebreak}{linebreak}Key Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Work with other designers and developers to build new features{linebreak}{linebreak}* Perform maintenance fixes and improve on existing functionality across multiple hardware and virtual systems{linebreak}{linebreak}* Point out issues with the existing architecture and fix it{linebreak}{linebreak}* Work with Quality Assurance to identify and troubleshoot issues{linebreak}{linebreak}* Unit testing{linebreak}{linebreak}* Promote great software design and quality{linebreak}{linebreak}* Drive innovation by coming up with new ideas for our products and processes{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.

We are a custom software development shop based out of the Washington DC Metro area. We are constantly looking for remote developers to fill out projects that come our way.{linebreak}{linebreak}If you are interested, please fill out the application online and we will reach out to you depending on project needs.{linebreak}{linebreak}We have projects that span almost all stacks - node, .net, java, php, angular, ember, react, iOS, android, enterprise and more.{linebreak}{linebreak}Extra tags: javascript, node, dotnet, ios, php, angular, ember, react, java, php

See more jobs at Dot Net Factory

Visit Dot Net Factory's website

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Cloud Operations Engineer


Tenable Network Security


infosec

cloud

engineer

ops

infosec

cloud

engineer

ops

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,244 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security delivers comprehensive security solutions that provide continuous visibility and critical context, enabling decisive actions to protect your organization.  Transform security with Tenable, the creators of Nessus and pioneers of continuous monitoring.{linebreak}{linebreak}Our global expansion is creating job opportunities for creative thinkers who are wired for action and delivering big results. We’re also stacked with industry rock stars who are just as comfortable keynoting a conference or delivering a podcast as they are mentoring up-and-coming colleagues. But what our employees are most excited about is our products and customers!{linebreak}{linebreak}Tenable now has over 600 employees globally and over 20,000 customers in 150 countries. Tenable Network Security is recognized as one of the fastest growing security product companies by SC Magazine, Red Herring, Info Securities, Deloitte, E&Y and as a Best Places to Work by Glassdoor, The Washington Post, The Baltimore Sun, The Washingtonian, The Baltimore Business Journal and Expert Marketplace.{linebreak}{linebreak}The Cloud Services Engineer position will support the implementation of Cloud technologies for Tenable. The position will utilize strong technical skills as part of a team of engineers responsible for the automated deployment and support of full application stacks from the system (Linux) up through a custom application in all cloud environments. Cross-functional collaboration with internal teams to ensure a consistent and high-quality level of service delivery will be a critical focus.{linebreak}{linebreak}Role Requirements:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Responsible for responding to support escalations which involve troubleshooting complex technical problems and resolving data/configuration issues within defined service level objectives{linebreak}{linebreak}* Responsible for developing software, tools, and scripts to automate deployment, management, and monitoring of production systems in all environments{linebreak}{linebreak}* Provide strategic and thought leadership among peers on complex projects{linebreak}{linebreak}* Collaboration with cloud engineers in understanding new cloud technologies, assessing impact to security services operations, and proposing solutions to existing business problems{linebreak}{linebreak}* Collaboration in the software development lifecycle to develop detailed enhancement/bug definitions, write functional requirements, translate the requirements into solution designs, and navigate the functional requirements through to Production deployments{linebreak}{linebreak}* Proactively look for ways to create efficiencies within operations as it pertains to the tools and technology used by Tenable to support their customer base{linebreak}{linebreak}* Manage, participate in, or directly work on any additional projects, assignments, or initiatives assigned by management{linebreak}{linebreak}* Create/maintain documentation for operational procedures{linebreak}{linebreak}* Document and perform system upgrades, application updates, and define monitoring requirements based on customer needs{linebreak}{linebreak}* Participate in an on-call rotation{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


MGF

Lead Developer For Social Network


MGF


dev

digital nomad

exec

dev

digital nomad

exec

3yr

Apply

{linebreak}We are seeking a lead developer for our progressive social network. Launched 7 years ago, the social network is well established, profitable and has received significant positive attention from top news and culture sites. As it is an adults only community, you must be comfortable with adult themes and content. We do not produce content, so we are not a 'porn company', but we do allow our members to upload and share adult content. In all other respects, we operate like a mainstream social networking company and face the same technological challenges and opportunities. Our focus is on facilitating interactions, connections and community building. 

See more jobs at MGF

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Elastic

Sr Java Engineer Networking


Elastic


java

engineer

java

engineer

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 514 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Want to work for one of the fastest growing software companies in the World and love Open Source?{linebreak}{linebreak}Elastic is looking for top software engineers with networking and Java expertise to join our team. This is a great opportunity to work on one of the most popular open source products.{linebreak}{linebreak}Responsibilities{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Be responsible for and lead network feature and infrastructure development for Elasticsearch{linebreak}{linebreak}* Collaborate with other development teams, our community, and our customers to execute on product deliverables{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Elastic

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Stats (beta): πŸ‘ 938 views,✍️ 0 applied (0%)
Responsibilities & Goals:{linebreak}Great coders{linebreak}Full stack development: NodeJS, MongoDB, AngularJS{linebreak}Full cycle responsibility: own your product, feature design, architecture, implementation, deployment, monitoring, end-user satisfaction.{linebreak}World-class development{linebreak}Out-of-the-box thinking{linebreak}Find ways to improve current coding practices{linebreak}Maintain a very high coding standard{linebreak}{linebreak}{linebreak}Extra tags: javascript

See more jobs at Hola Networks

Visit Hola Networks's website

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


GitHub

Application Engineer Network Intelligence


GitHub


engineer

engineer

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 602 views,✍️ 0 applied (0%)
Full Time: Application Engineer - Network Intelligence at GitHub in San Francisco, California or Remote

See more jobs at GitHub

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Crossover

Senior Datacenter Networking Engineer


Crossover


senior

engineer

senior

engineer

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 507 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Sr. Datacenter Networking Engineer (CCNA)- $100k {linebreak} {linebreak}If you are a highly skilled Network Engineer, fed up with doing routine work on physical data centers and looking for new challenging opportunities, that will let you show off your skills and grow them, by delivering solutions to genuine hard to resolve issues, this is the role for you. {linebreak}About Aurea {linebreak}Since our inception, our mission has been to create a radically different kind of enterprise software company: one that places customer success before our growth, embraces unwavering accountability, strives for truly innovative business value, and most importantly, is based on the irrefutable logic of customer success. This drives each and every one of us from our front line support teams, to engineering, to our product innovators and our industry-focused delivery experts. {linebreak}We help large global enterprises like Disney, British Airways, and eBay create transformative experiences for their end consumers. Our technologies enable our customers to design, execute, monitor, and optimize end-to-end customer journeys that drive loyalty, retention and growth. {linebreak}At Aurea, the notion of delivering an exceptional customer experience is core to our mission, and we start with the experience our customers have with us - our products, our services, and most importantly, our people. This role will be central to delivering on our promise of a world class experience for our customers. {linebreak}Job Description {linebreak}Aurea is looking for a Senior Network Engineer for supporting our 2 data centers in San Jose, Coresite and Level3. The role will require you to be on call for supporting potential production outages, replacing faulty hardware and configuring Cisco, Juniper and Palo Alto devices. You will also need to reverse engineer unmaintained and abandoned cages with 500+ servers, create topology diagrams and understand how routing is configured between the 2 data centers.{linebreak} Additionally, you will be working with Aureas AWS migration team to support our products migration on AWS and transforming our current physically bound deployment to a cloud hybrid solution between AWS and one of the 2 DCs. You will be dealing with all the hard problems hybrid cloud solutions suffer from, like network bandwidth, latencies, redundancy and uptime. {linebreak} {linebreak}Key Responsibilities {linebreak} {linebreak} * {linebreak}Maintaining hardware infrastructure, replacing faulty hardware. {linebreak} * {linebreak}Being on call for troubleshooting and fixing network related issues that affect our products uptime metrics. {linebreak} * {linebreak}Being the POC between Aurea and the Datacenters. {linebreak} * {linebreak}Working with switches, routers, inter-site connectivity. {linebreak} * {linebreak}Doing reverse engineering in abandoned purely maintained cages and creating network topologies. {linebreak} * BGP & IPs Advertising. Working with ISP to advertise IPs from our datacenters.{linebreak} {linebreak}

See more jobs at Crossover

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


AdTaxi Networks

Data Warehouse Engineer


AdTaxi Networks


engineer

engineer

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 814 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We are looking for a Data Warehouse Engineer who will be responsible for architecting, designing, implementing, and maintaining an analytics data warehouse for AdTaxi and Digital First’s company-wide advertising, traffic, and analytics data. Will need to work closely with data scientists and product managers to plan and implement a solution from scratch. Must have a desire to keep warehouse running smoothly and efficiently while providing key stakeholder’s timely business data and reporting.

See more jobs at AdTaxi Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Varsity News Network

Mobile Developer


Varsity News Network


mobile

dev

digital nomad

mobile

dev

digital nomad

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,073 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Varsity News Network is looking for a game changing Senior Mobile Developer to join our team, impacting the success of our business and leading our charge to the forefront of the industry.  This position will be tasked with product ownership and the direction setting of our mobile application.  The focus will be extending the functionality of the current 'read-only' application, which fetches high school sports information such as schedules & event results, news, and photos, to deliver more interesting and relevant information.  The candidate will also be responsible for leading development of a more 'interactive' release of the application that accepts and later curates user generated content.  If you have the ability and desire to lead the charge and push the envelope on technology developments, appreciate a great amount of autonomy to make impactful decisions, and enjoy working with a team of highly skilled individuals – then look no further than this opportunity.  

See more jobs at Varsity News Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Frontend User Interface Developer


Tenable Network Security


infosec

ui

front end

dev

infosec

ui

front end

dev

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 4,026 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable now has over 600 employees globally and over 20,000 customers in 150 countries. Tenable Network Security is recognized as one of the fastest growing security product companies by SC Magazine, Red Herring, Info Securities, Deloitte, E&Y and as a Best Places to Work by Glassdoor, The Washington Post, The Baltimore Sun, The Washingtonian, The Baltimore Business Journal and Expert Marketplace.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}The scoop:{linebreak}{linebreak}Working from the comfort of our cozy Columbia, MD HQ, you can help shape Tenable’s next great product offering. That’s right, we’re cookin’ up something new and looking for several software engineers to build it from the ground up. So, if you’re looking for a new gig that allows you to do what you do best, then this is the role for you.{linebreak}{linebreak}We need you to be a bad ass in all flavors of Javascript, particularly Node.js and traditional web dev skills, but beyond that, we want you to be excited about bringing skills from your past experience, as well as the desire to learn new technology from your new team members. In this role, you'll focus mostly on the application frontend and user interface, but you could also work on the backend, too. We can’t say much about the new product, just know that it’s something we’re excited about and hope you are too. 

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Director Of Business Application Development


Tenable Network Security


infosec

exec

infosec

exec

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,328 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security, founded in 2002, provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.  Our products are relied upon by more than 20,000 organizations, including the entire U.S. Department of Defense and many of the world’s largest companies and governments --- -- we call this a start!{linebreak}{linebreak}Our global expansion is creating job opportunities for creative thinkers who are wired for action and delivering big results. We’re also stacked with industry rock stars who are just as comfortable keynoting a conference or delivering a podcast as they are mentoring up-and-coming colleagues. But what our employees are most excited about is our products. Our market-defining technology provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.{linebreak}{linebreak}Job Responsibilities{linebreak}{linebreak}As the Director of Application Development within Tenable's Business Platforms Team, you will direct the strategic business and functional infrastructure (existing and future) of the underlying systems that support the respective business platforms for all products, programs, services and markets served by Tenable.  You are expected to act as the business owner of these functions and direct the daily operations of the underlying systems - including defining strategic and tactical initiatives to improve these business platforms and support the underlying workflow of these systems.  We expect you to be a major contributor to the corporate and/or divisional strategic planning process and executive management team.  {linebreak}{linebreak}In addition to defining and supporting the underlying systems and processes, you are responsible for directing the identification of enhancements and expanded capabilities of major enterprise systems. This responsibility includes design, developing, modifying, adapting and implementing short- and long-term solutions to information technology (IT) and business process solutions through new and existing applications, systems architecture, systems and applications infrastructure.  Reviews system requirements and business processes, participates in code walkthroughs and tests, debugs to implement software solutions. {linebreak}{linebreak}Essential Responsibilities: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Serves as the virtual Program Manager for the underlying systems and processes and directs the infrastructure support for the respective business platform and directs platform support and integration of data and knowledge used to service group customers, consumer's and/or providers. {linebreak}{linebreak}* Directly facilitates active and ongoing communication with the user community.{linebreak}{linebreak}* Responsible for driving the design, development, modification, adaptation and implementation of short- and long-term solutions to information system (IS) and business process solutions through new and existing applications, systems architecture, systems and applications infrastructure.{linebreak}{linebreak}* Identify, implement, and adhere to multi-state and federal government regulations, corporate policy mandates, corrective action plans, compliance requirements and process improvement initiatives impacting systems, operating platform and associated process and workflows.{linebreak}{linebreak}* Work with executive leaders to develop the department and corporate strategic and tactical plans. Directly responsible for their departments annual planning process and documentation of their plan. Responsible for facilitation of all necessary planning to support the annual corporate strategic planning process as it relates to their assigned applications and impacts to those systems or processes.{linebreak}{linebreak}* This role will at times also be accountable to directly deliver projects or programs and/or actively participate in transformational initiatives. These could include managing complex matrix relationships across business units or even business entities within Tenable or its strategic business partners. When this is the case, there may be less direct reporting relationships and more matrix relationships demanding extensive relationship management skills. These types of assignments would be of the small to medium sized projects / programs and/or mid-level complexity or scope.{linebreak}{linebreak}* Other duties as assigned or requested.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

UX Designer


Tenable Network Security


infosec

ux

design

digital nomad

infosec

ux

design

digital nomad

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 4,992 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable now has over 600 employees globally and 20,000 customers in 150 countries. Tenable Network Security is recognized as one of the fastest growing security product companies by SC Magazine, Red Herring, Info Securities, Deloitte, E&Y and as a Best Places to Work by the Washington Post, Baltimore Sun, Baltimore Business Journal and Expert Marketplace.{linebreak}{linebreak}Description{linebreak}{linebreak}Tenable Network Security, Inc. is searching for a User Experience Designer to join our Nessus product team.  The UX Designer will report to the Vulnerability Research Manager, and will play a crucial role in ensuring that Nessus is easy to buy, learn, use and manage.  You will work with a cross-functional team including Research & Development, Engineering and Marketing to advance design mockups/prototypes into production implementations. In addition the User Experience Designer will act as an evangelist for design of Nessus.{linebreak}{linebreak}Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Designing and evolving web-based applications.{linebreak}{linebreak}* Conceptualizing, designing and producing deliverables for user interface and navigation.{linebreak}{linebreak}* Create graphical mock ups{linebreak}{linebreak}* Work closely with product managers, engineering, customers and other stakeholders to proactively gather and understand usability concerns and areas for improvement{linebreak}{linebreak}* Establish detailed usability and design guidelines for product development based on industry best practices and competitive benchmarking{linebreak}{linebreak}* Create and maintaining a library of design and interface resources for use by product teams{linebreak}{linebreak}* Plan and conducting user research and usability tests, documenting, communicating and acting upon the results.{linebreak}{linebreak}* Ideate and storyboard design solutions based on user feedback.{linebreak}{linebreak}* Proactively look for opportunities to improve the design of and interface for our web-based applications.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Smart-X Net Apps

Senior Systems Engineer


Smart-X Net Apps


senior

engineer

senior

engineer

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 591 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}SmartX Net Apps is seeking a highly motivated IT professional for the position of Systems Engineer. In this role you will have the opportunity to work on a wide range of technologies including Virtualization, Disaster Recovery, Private and Public Cloud services, and much more. In addition, you will be interacting regularly with individuals at all levels of the organization as a leader and mentor. If you are someone looking to bridge your technical knowledge with strategizing needs of client organizations, this is an exciting opportunity to apply your skills across a diverse landscape.{linebreak}{linebreak}SmartX Net Apps provides Internet development services to a group of customers that run some of the largest, most successful websites in the world. One of our main projects consists in maintaining and developing a website visited daily by 5-6'000'000 unique users (among top 300 in the world traffic-wise).{linebreak}{linebreak}Our challenges include maintaining high uptime availability, delivering key features for product growth in a fast-paced environment while at the same time keeping an engineering culture based on code-reviews, unit-tests and high hiring standards.{linebreak}{linebreak}SmartX is a growing company with an expanding team of great people. We enjoy supporting our staff with a warm office environment, kitchen essentials including coffee, tea and espresso, and celebratory company outings. We are an equal opportunity employer looking to develop a diverse workforce that reflects our vibrant city, and shares in our corporate values. The successful candidate will:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Consult on new system requirements and be part in architectural design phase;{linebreak}{linebreak}* Research and recommend technologies and tools for systems administration tasks;{linebreak}{linebreak}* Guide less experienced members of the team;{linebreak}{linebreak}* Work closely with development and testing teams to ensure the smooth launch of new code updates or additions.{linebreak}{linebreak}* Install and document new systems and application servers;{linebreak}{linebreak}* Operate, update, maintain and monitor environments on a daily basis;{linebreak}{linebreak}* Define, improve, document standard operational procedures where needed;{linebreak}{linebreak}* Troubleshoot environments and correct issues;{linebreak}{linebreak}* Perform periodic reporting of performance and tuning actions for assigned systems;{linebreak}{linebreak}* Write automation and monitoring scripts{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Smart-X Net Apps

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Alliance Reservations Network

Mid Level Software Engineer


Alliance Reservations Network


dev

engineer

digital nomad

dev

engineer

digital nomad

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 665 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Agencies please do not apply, we are not interested.{linebreak}{linebreak}Are you ready to work from home with a flexible schedule with a team of similarly motivated self starters?   Have direct responsibility to make an immediate difference?  See your code in action in days, not months or years? Work on interesting problems across a wide range of technologies and platforms and perhaps introduce some of your own?  Our 20 year old travel technology company with over a billion reservations to our credit needs an experienced travel industry software engineer/developer. Duties include developing, collaborating, and working closely with others on our web-based business software to meet the needs of our closely coordinated business unit, as directed by project management.{linebreak}{linebreak}Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Serve as a mid-level developer implementing enterprise web applications using API driven .NET technologies (C# / NodeJS / JavaScript / AngularJS / Bootstrap) to deliver products to the travel industry as part of ongoing business initiatives{linebreak}{linebreak}* Enhance and support existing large, mission-critical .NET applications that support core functions of the business as needed{linebreak}{linebreak}* Assist in uncovering and implementing ways to improve the level of customer service, quality, and efficiency of the company{linebreak}{linebreak}* Actively participate in architectural discussions{linebreak}{linebreak}* Develop new features and make modifications to existing features{linebreak}{linebreak}* Test and debug applications to ensure client needs are met{linebreak}{linebreak}* Various other duties as assigned{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Alliance Reservations Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Alliance Reservations Network

Seaside Smalltalk Developer


Alliance Reservations Network


dev

digital nomad

dev

digital nomad

3yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 893 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We're looking for a full time remote mid-level front-end Smalltalk/Seaside/? developer with some additional non Smalltalk skills. 4+ years experience or equivalent talent, with strong emphasis on front-end JavaScript and AJAX development. Must be skilled in client-side web technologies: HTML, CSS, JavaScript and jQuery (must have skills), Prototype (can learn). Must be familiar with tools like firebug/chrome and Visual Studio.  Our primary application is a Seaside 2.8 web app running on Pharo 1.1 Smalltalk. A little out of date but it serves us well and it's in need of some additions. {linebreak} {linebreak}There won't be enough Smalltalk work for a full time position, so you need to have some additional skills with which we can keep you busy the rest of the time.  So we're interested in either a Seaside Smalltalk / JavaScript guy, or a Seaside Smalltalk / .Net guy. {linebreak} {linebreak}We are interested in U.S. residents only, this is full time remote work 9 to 5 type thing. {linebreak} {linebreak}So if you're more the Smalltalk/JavaScript type please visit: {linebreak}     {linebreak}    http://www.alliancereservations.com/javascript-test.html {linebreak} {linebreak}and follow the instructions there, if you're the Smalltalk/.Net type please visit: {linebreak} {linebreak}    http://www.alliancereservations.com/developer-test.html {linebreak} {linebreak}and follow the instructions there.  Along with those, find a way to show me your Smalltalk/Seaside skills, I don't have a specific test for it, but your code is your resume; it's what I'm looking at. {linebreak} {linebreak}Compensation: 60-75k depending on skill set.

See more jobs at Alliance Reservations Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Crossover

Senior Network Operations Engineer


Crossover


senior

engineer

ops

senior

engineer

ops

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,428 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Come work with the top 1% of global talent to deliver critical enterprise apps for Fortune 500 companies. We offer a fast-pace environment where inventiveness and entrepreneurial drive are rewarded. Were also one of the few IT companies offering high-paying jobs that are 100% remote, work from home. You never have to fight traffic to office again and you have the freedom to choose when and where you put in your 40 hours to be most effective each week. {linebreak} {linebreak}What do we need from you? {linebreak} {linebreak}As a Senior Network Operations Engineer, you will: {linebreak} * {linebreak}Monitor, troubleshoot, and correct server and network issues {linebreak} * {linebreak}Proactively and reactively develop and document procedures for problem resolution {linebreak} * {linebreak}Create and maintain tools, alerts, and scripts to monitor and administer our deployed networks and software {linebreak} * {linebreak}Perform advanced system administration, including phased installs of proprietary software across our deployed networks {linebreak} * {linebreak}Develop and provide training to Operations and Engineering personnel on a variety of operational concepts and procedure {linebreak} * {linebreak}Serve as liaison cross-functionally, representing the Operations group to isolate problems, quickly achieve resolution, operationalize products, and facilitate the deployment of software {linebreak} * {linebreak}Track progress of issues using trouble tickets through resolution and effectively communicate to others with a clearly documented log {linebreak} * {linebreak}Participate in on-call rotation {linebreak} {linebreak} {linebreak}. {linebreak}Total compensation is US$30/hour for a full-time, 40-hour work week.

See more jobs at Crossover

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Alliance Reservations Network

Front End Developer


Alliance Reservations Network


front end

dev

digital nomad

front end

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,465 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We're looking for a full time remote mid-level front-end developer. 5+ years coding experience, with strong emphasis on front-end AJAX development. Must be skilled in client-side web technologies: HTML, CSS (less/sass), JavaScript and jQuery (must have skills), Prototype (can learn). Knowledge of browser/platform compatibility issues and workarounds.  Must be familiar with tools like firebug and Visual Studio.{linebreak}{linebreak}Must be familiar with .Net MVC as well as the older .Net webforms platforms. Good design and UX skills are preferred so you can work with and assist our designer in developing a good user experience without needing assistance for animating the UI.  Must be familiar with responsive design and css frameworks.  Must be self-motivated and a natural problem solver and communicate and work well with others.  Must be able to take constructive feedback on code/work without drama.  Your job will be to step up and show us what a modern AJAX user interface can be as well as handling customer support issues/requests/bugs etc. You must take pride in your work; it will be inspected for style and consistency.{linebreak}{linebreak}Interested candidates please email [email protected] and show us some of your work, your work is your initial resume; if you peak our interested we'll contact you for more information.

See more jobs at Alliance Reservations Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Backend Web Developer


Tenable Network Security


infosec

backend

web dev

dev

infosec

backend

web dev

dev

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 4,048 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security, founded in 2002, provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.  Our products are relied upon by more than 20,000 organizations, including the entire U.S. Department of Defense and many of the world’s largest companies and governments --- -- we call this a start!{linebreak}{linebreak}Our global expansion is creating job opportunities for creative thinkers who are wired for action and delivering big results. We’re also stacked with industry rock stars who are just as comfortable keynoting a conference or delivering a podcast as they are mentoring up-and-coming colleagues. But what our employees are most excited about is our products. Our market-defining technology provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.{linebreak}{linebreak}We are looking for a self-motivated, senior-level back-end web developer to assist in the design and implementation of a next-generation enterprise web application.{linebreak}{linebreak}Key Responsibilities:{linebreak}{linebreak}As a key member of a small and versatile team, you will:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Work in a dynamic team to develop awesome new features{linebreak}{linebreak}* Work with other developers, front-end designers and various Tenable teams{linebreak}{linebreak}* Promote great software design and quality{linebreak}{linebreak}* Drive innovation by coming up with new ideas for our products and processes{linebreak}{linebreak}* Point out issues with the existing architecture and code, and fix it up{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Elasticsearch Engineer


Tenable Network Security


infosec

elasticsearch

engineer

infosec

elasticsearch

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 4,173 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security, founded in 2002, provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance. Our products are relied upon by more than 20,000 organizations, including many of the world’s largest companies and governments --- -- we call this a start!{linebreak}{linebreak}Our global expansion is creating job opportunities for creative thinkers who are wired for action and delivering big results. We’re also stacked with industry rock stars who are just as comfortable keynoting a conference or delivering a podcast as they are mentoring up-and-coming colleagues. But what our employees are most excited about is our products. Our market-defining technology provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.{linebreak}{linebreak}Tenable now has over 400 employees globally and 20,000 customers in 150 countries. Tenable Network Security is recognized as one of the fastest growing security product companies by SC Magazine, Red Herring, Info Securities, Deloitte, E&Y and as a Best Places to Work by the Washington Post, Baltimore Sun, Baltimore Business Journal and Expert Marketplace.{linebreak}{linebreak}Description{linebreak}{linebreak}Do you get amped learning new technology? Does brainstorming new product ideas and ways to implement them keep you energized?  Then Tenable’s Engineering team is the place for you.  We are looking for a Senior Software Engineer to help create new product features built around ElasticSearch. You’ll also assist in the architecture of features and functionality of a robust platform that can handle powerful data processing and analytics. {linebreak}{linebreak}Responsibilities{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Leverage the latest technology in search, data model design, optimization and devs ops tasks.{linebreak}{linebreak}* Participate in planning and architecture meetings with senior management and Product Management to define the product roadmap.{linebreak}{linebreak}* Build key platform features with a focus on data processing{linebreak}{linebreak}* Build high volume and scalable services.{linebreak}{linebreak}* Define and set coding standards for the team.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

User Interface Engineer


Tenable Network Security


infosec

ui

engineer

design

infosec

ui

engineer

design

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 4,084 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security, founded in 2002, provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance. Our products are relied upon by more than 20,000 organizations, including many of the world’s largest companies and governments --- -- we call this a start!{linebreak}{linebreak}Our global expansion is creating job opportunities for creative thinkers who are wired for action and delivering big results. We’re also stacked with industry rock stars who are just as comfortable keynoting a conference or delivering a podcast as they are mentoring up-and-coming colleagues. But what our employees are most excited about is our products. Our market-defining technology provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.{linebreak}{linebreak}Tenable now has over 400 employees globally and 20,000 customers in 150 countries. Tenable Network Security is recognized as one of the fastest growing security product companies by SC Magazine, Red Herring, Info Securities, Deloitte, E&Y and as a Best Places to Work by the Washington Post, Baltimore Sun, Baltimore Business Journal and Expert Marketplace.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Tenable Network Security is looking for a self-motivated front-end web developer to assist in the design and implementation of a next-generation enterprise web application. {linebreak}{linebreak}Key Responsibilities:{linebreak}{linebreak}As a key member of a small and versatile team, you will:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Design, prototype, and develop compelling user experiences{linebreak}{linebreak}* Research user needs and requirements and identify areas where changes can make maximum impact{linebreak}{linebreak}* Build dashboards and data models based on the Nessus product roadmap.{linebreak}{linebreak}* Work in a dynamic team oriented environment using agile methodologies{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


TruMedia Networks

Senior Sports Software Engineer


TruMedia Networks


senior

engineer

dev

digital nomad

senior

engineer

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 792 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}TruMedia is looking for software engineers to help build tier one sports analytics and scouting solutions. The ideal candidate will be a passionate sports fan, have a strong interest in data science and have the ability to work on the full software stack with a focus on web development and user interface design. Interfaces will be needed for web based solutions as well as mobile platforms.

See more jobs at TruMedia Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Rocksteady Studios

Lead Network Programmer


Rocksteady Studios


exec

dev

digital nomad

exec

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 668 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Rocksteady Studios is looking to add to its family of staff. Reporting to the Technical Director, the Lead Network Programmer will manage a growing team of network coders and drive through all aspects of an ‘AAA’ game’s requirements in accordance with the Technical Director’s lead.   {linebreak}{linebreak} Key Responsibilities{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Lead a team, with an industry wide reputation, in the creative vision for the project. Conduct regular reviews and manage the network coding team to excellence.{linebreak}{linebreak}* Be responsible for overseeing all networked and online components on a game project.{linebreak}{linebreak}* Advising gameplay and content teams and evangelising good network processes.{linebreak}{linebreak}* Be a role-model for the coders by emphasizing project and company goals, providing feedback on performance and mentoring.{linebreak}{linebreak}* Train coders in the team. Be well aware of the ‘state of the art’ and assess new trends and emerging techniques.{linebreak}{linebreak}* Be the point of contact for all network code work.{linebreak}{linebreak}* Manage the network programmers, including regular one-on-ones.{linebreak}{linebreak}* Manage network code schedule and bugs to minimise risk and ensure smooth running of the department.{linebreak}{linebreak}* Oversee, advise and drive the whole network team to ensure quality results and efficient working practices.{linebreak}{linebreak}* Oversee all relevant documentation to the project.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Rocksteady Studios

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Performance Engineer


Tenable Network Security


infosec

engineer

infosec

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,628 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security, founded in 2002, provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.  Our products are relied upon by more than 20,000 organizations, including the entire U.S. Department of Defense and many of the world’s largest companies and governments --- -- we call this a start!{linebreak}{linebreak}Our global expansion is creating job opportunities for creative thinkers who are wired for action and delivering big results. We’re also stacked with industry rock stars who are just as comfortable keynoting a conference or delivering a podcast as they are mentoring up-and-coming colleagues. But what our employees are most excited about is our products. Our market-defining technology provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.{linebreak}{linebreak}Tenable is looking for a highly technical Performance Engineer to join the Passive Vulnerability Scanner (PVS) product team. The PVS is the only vulnerability scanning product that delivers continuous real-time network monitoring in a non-intrusive manner. As a Performance Engineer, you will be responsible for building and executing a strategy for performance and scale testing of the PVS.{linebreak}{linebreak}Can you do this consistently?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Work within an Agile development environment.{linebreak}{linebreak}* Design, implement and execute automated tools for ongoing performance measurements of existing versions of the product under various network environments and loads.{linebreak}{linebreak}* Develop methods to measure performance and scalability for new features and create tuning guides.{linebreak}{linebreak}* Develop automated processes to execute performance tests and record test results.{linebreak}{linebreak}* Maintain a deep passion for performance measurement automation, and strive to keep it effective and well balanced with manual testing.{linebreak}{linebreak}* Create and maintain complex test environments for performance and stress testing.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Sony Network Entertainment International

User Interface Engineer Frontend Web Developer


Sony Network Entertainment International


front end

dev

web dev

ui

front end

dev

web dev

ui

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,829 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Do you want to be part of an engineering team that is building a world class cloud platform that scales to millions of users? Are you excited to dive into new projects, have an enthusiasm for UI,  and enjoy working in a strong collaborate culture?  If so, join us!{linebreak}{linebreak}As a part of Sony Computer Entertainment, Gaikai is leading the cloud gaming revolution, putting console-quality video games on any device, from TVs to consoles to mobile devices and beyond. {linebreak}{linebreak}We are looking for the best and brightest engineers to join our team to help realize a fun, engaging platform for our users.  {linebreak}{linebreak}Our development stack is Ember-CLI, broccoli, npm, bower, and Ember.js.  We use SASS for our styles and handlebars for our templates. {linebreak}{linebreak}What we’re looking for in a top candidate:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* You’ve figured out all of the tricks with chrome devtools{linebreak}{linebreak}* You know why animating with top/left is wrong, and can explain why{linebreak}{linebreak}* You know the difference between a transition and a tween, and when to use them{linebreak}{linebreak}* 60 fps isn’t a goal, it’s a requirement{linebreak}{linebreak}* You keep your github up to date with experiments{linebreak}{linebreak}* You have a codepen.io account{linebreak}{linebreak}* ‘Jank’ is a swear word{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Writing tasks to user stories that explain the ‘hows’ to the ‘whys’{linebreak}{linebreak}* Collaboration with an energetic, frantic team whose sole dedication is world domination at any cost{linebreak}{linebreak}* Implementation of features in a timely fashion, and understanding the difference between construction and implementation{linebreak}{linebreak}* Resolution of defects, with the unit and integration tests to back up being “Fixed”.{linebreak}{linebreak}* High and low level optimization of a the render loop, animation management, and jankbusting {linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Sony Network Entertainment International

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


rFactr Providing the leading Enterprise Social Selling Platform

Front End Developer Social Networking Big Data Analytics


rFactr Providing the leading Enterprise Social Selling Platform


front end

big data

dev

stats

front end

big data

dev

stats

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,373 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}{linebreak}* Design and develop highly scalable front-end code for web applications using the Microsoft ASP.NET MVC stack{linebreak}{linebreak}* Determine architectural strategy for the front-end component of web applications{linebreak}{linebreak}* Write clean, elegant code with an eye toward maintainability, flexibility and high performance, balance elegant solutions and a quality product with rapid time to market{linebreak}{linebreak}* Integrate with social networks, service providers and client via their published APIs{linebreak}{linebreak}* Work in an Agile development environment with fast iterations and short cycles{linebreak}{linebreak}* Work effectively with business, technology and our clients to prototype, design, code and deploy web and mobile applications{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at rFactr Providing the leading Enterprise Social Selling Platform

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Linkable Networks

Senior Cloud Systems Engineer


Linkable Networks


cloud

senior

engineer

cloud

senior

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 650 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We’re seeking well rounded Senior Systems Engineers to help us build out our cloud based SaaS platform. Successful candidates will have demonstrated success at managing large scale distributed systems. We want engineers who are excited about the challenge of deploying and managing software on horizontally scaled architectures to processes huge numbers of transactions and user requests a day.{linebreak}{linebreak}We have a great team of smart, committed and hard working engineers.  Everyone on our team has a stake in our process, our design, our delivery and our customers' satisfaction.  We're committed to building the best product possible and leading our space. {linebreak}{linebreak}Collaboration and communication are central to our process.  Successful candidates will possess a combination of strong technical expertise and communication ability.  You'll need to be able to clearly express (verbally and in writing) complex technical ideas to your engineering teammates and be able to translate those ideas so that colleagues in business operations can understand.{linebreak}{linebreak}Linkable Networks was founded on the premise that the disconnect between digital media and physical retail was a major gap in delivering a great experience to consumers. Since 2011, we’ve been nose-down building a scalable platform that provides brands and retailers the ability to engage, reward and incent their consumers directly and across any channel – online, mobile and in-store.{linebreak}{linebreak}To do this we've built a sophisticated platform that spans the three major credit card networks and integrates into merchant POS data feeds.  We've built our cloud based platform to deal with scale from a number of directions- from high volume real-time user interaction to batch processing of huge data feeds.  As we continue to roll this platform out to customers we're recognizing the the application of our solution is broader than we ever realized and we're working hard to meet the demands of our customers to extend the range of our capabilities.{linebreak}{linebreak}If this sounds good to you we'd like to hear from you.  We offer competitive salary, benefits, stock options and weekly team lunches.  Please see our Stack Overflow Careers company page for more details.

See more jobs at Linkable Networks

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


iLS Network

C# .NET MVC Web Software Developer For Exciting New Saas Product


iLS Network


c

c plus plus

saas

product manager

c

c plus plus

saas

product manager

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 4,143 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}iLS Network is building an exciting new SaaS product to disrupt the apartment industry and other industries. We are looking for a talented C# .NET MVC Web & Software Developer to join our team to bring our ideas to life.{linebreak}{linebreak}This is a full-time salaried position with benefits, and you can work remotely with our distributed team.{linebreak}{linebreak}iLS Network is well established apartment Internet Listing Service (iLS) company in Florida, and is a client of 352 Inc., a renowned digital product development agency.

See more jobs at iLS Network

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


ROBLOX

Senior Network C Engineer


ROBLOX


c

c plus plus

senior

engineer

c

c plus plus

senior

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,287 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}ROBLOX allows builders to create elaborate online environments that simulate the real world, then share and play them with the community. ROBLOX is ranked #1 among kids’ entertainment sites by comScore in the U.S. for daily visitors, total minutes, total page views, total visits, and average visits per visitor. ROBLOX generates over 1.4 billion page views and 70 million total engagement hours each month. Our mission is to become the global leader in user-generated gaming and creation for all ages. Check out our latest news at blog.roblox.com{linebreak}{linebreak}We are seeking a highly skilled senior software engineer to join the Network team. If you enjoy building a large scale distributed 3D physics simulation environment and hunger to understand the workings and infrastructure of a massive online user-generated gaming platform, this is your dream job.{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Participate in determining technical approaches and developing new or enhancing network technologies.{linebreak}{linebreak}* Implement and own major distributed simulation features.{linebreak}{linebreak}* Implement and optimize the virtual world replication protocol.{linebreak}{linebreak}* Maintain and optimize the test automation framework for distributed simulation.{linebreak}{linebreak}* Collaborate with all client engineering teams to build a scalable and versatile game networking environment.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Perks & Benefits: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Robust medical, dental and vision insurance{linebreak}{linebreak}* 401k {linebreak}{linebreak}* Flexible time-off{linebreak}{linebreak}* Wellness reimbursement{linebreak}{linebreak}* Free onsite parking & other commuter benefits{linebreak}{linebreak}* Free catered lunches & a fully stocked kitchen with unlimited snacks!{linebreak}{linebreak}* Chance to work with a top-notch team on cool and unique projects!{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Visas: {linebreak}{linebreak}Will transfer existing H1 visas holders and will sponsor new E-3 and TN only. {linebreak}{linebreak}{linebreak}ROBLOX does not accept unsolicited resumes from 3rd party recruiters. 

See more jobs at ROBLOX

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


SOFTGAMES Mobile Entertainment Services

Senior JavaScript Developer For Innovative Cross Platform Entertainment Network


SOFTGAMES Mobile Entertainment Services


javascript

senior

dev

digital nomad

javascript

senior

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 671 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}SOFTGAMES is looking for a Senior JavaScript Developer (m/f) to support and complement our internal development / IT team. The position is full-time and based in our Berlin office. The Senior JavaScript Developer will have a core role in our team of experienced developers, designers and project managers.{linebreak}{linebreak}This is an exciting position for an individual looking to break into the world of internet/media startups with room for personal growth and advancement. This is a great opportunity for someone to learn how ideas turn into reality using the latest technologies while playing a core role in a fast-growing company and having a direct impact on its success.{linebreak}{linebreak}Your role:{linebreak}{linebreak}- Design, develop and maintain our innovative app discovery platform and all connected services and UI components{linebreak}{linebreak}- Delivering best quality in a fast-paced agile startup environment{linebreak}{linebreak}- Follow our principles KISS, YAGNI & DRY

See more jobs at SOFTGAMES Mobile Entertainment Services

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


LegalZoom

Senior Network Engineer


LegalZoom


senior

engineer

senior

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,052 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}LegalZoom’s infrastructure team is responsible for all aspects of infrastructure operations and maintaining the highest levels of uptime to support millions of users. Responsibilities include designing and supporting LegalZoom network infrastructure for high-availability and security, planning and executing multiple projects, and supporting 24/7/365 site operations. Our ideal candidate is an experienced network engineer who thrives in fast-paced environments, enjoys multitasking, and is able to work independently or as part of a project team. Provide research, recommendations and solutions for redundancy, availability, scalability, and performance improvement.  {linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}What you will do:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Provide network services support at an advanced level to users and provide group design and product recommendations, evaluations, configurations, etc.{linebreak}{linebreak}* Ability to lead the resolution of client business network problems through research, network installation and customization, network administration and network management support.{linebreak}{linebreak}* Responsible for implementing and maintaining all aspects of the network infrastructure (i.e. Racking/LAN/WAN/WLAN/VoIP/VPN/Network Security) for multiple office and co-location sites{linebreak}{linebreak}* Provide 24/7 on-call (on a rotation) operational level support for all aspects of the network.{linebreak}{linebreak}* Conduct Proof of Concepts for emerging technologies and present recommendations to design team and management.{linebreak}{linebreak}* Participate in multi-discipline design teams to provide solutions and capacity planning of equipment and network.{linebreak}{linebreak}* Candidate should have a very strong background in Security (ASA, IPS, overall edge security).{linebreak}{linebreak}* Perform analytical, technical and administrative work in the planning, design, installation, documentation and administration of all telecommunication and network systems.{linebreak}{linebreak}* Serve as lead technical troubleshooter on complex data and voice network problems including working with vendors of related equipment and services.{linebreak}{linebreak}* Maintain network health monitoring and notification tools.{linebreak}{linebreak}* Maintain telecommunication and data circuits/vendors (PRIs, T1, Private Lines, POTS, DS3, MPLS, etc.).{linebreak}{linebreak}* Maintain network infrastructure hardware including ongoing software/firmware patches or upgrades, and bandwidth analysis.{linebreak}{linebreak}* Document network architecture and topology.{linebreak}{linebreak}* Support end users as required to provide a positive customer experience.{linebreak}{linebreak}* Assist with other IT related special projects as determined by business need.{linebreak}{linebreak}* Develop and implement policies and procedures relative to telecommunication, data network and Internet security.{linebreak}{linebreak}* Coordinate with peer and contract-consulting staff to achieve project deliverables and time lines.{linebreak}{linebreak}* Proactively identify ongoing cost optimization, performance enhancement, and growth strategies.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at LegalZoom

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Diploma Sender

Junior Network Engineer


Diploma Sender


junior

engineer

junior

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,199 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We are looking for a junior network engineer to primarily assist in managing the VoiP system and maintain roughly a dozen computers.  Additional responsibilities will be creating and supporting document templates using an XML format, converting SQL into Reports using SQL Server Reporting Services, and managing email and FTP accounts.  We are a small IT shop where being able to jump in and help out on a wide range of tasks is necessary.{linebreak}{linebreak}{linebreak}Future responsibilities might include managing servers in an Azure Cloud, and software development.  We have plenty of tasks that need to be done, so responsibilities can change as automation is implemented and proficiency demonstrated.{linebreak}{linebreak}{linebreak}Candidate must be able to pass a background and drug screening check.{linebreak}{linebreak}{linebreak}Benefits and Compensation{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Salary will be based on experience and on the structure of the candidates availability.  This is an entry level position.{linebreak}{linebreak}* Position can be full or part time, salaried or contract, hourly or annual.  We are looking for the right person.  Scheduling can be adjusted to accommodate.{linebreak}{linebreak}* Telecommuting is a possibility, where only 1 day a week in the office is required for full time employees.{linebreak}{linebreak}* 100% employer paid insurance for full time employees.{linebreak}{linebreak}* Flexible PTO.{linebreak}{linebreak}* On the job training to get certifications or education to advance skills sets is available.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Diploma Sender

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Diploma Sender

Jr Network Engineer


Diploma Sender


engineer

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 581 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}We are looking for a junior network engineer to primarily assist in managing the VoiP system and maintain roughly a dozen computers.  Additional responsibilities will be creating and supporting document templates using an XML format, converting SQL into Reports using SQL Server Reporting Services, and managing email and FTP accounts.  We are a small IT shop where being able to jump in and help out on a wide range of tasks is necessary.{linebreak}{linebreak}Future responsibilities might include managing servers in an Azure Cloud, and software development. We have plenty of tasks that need to be done, so responsibilities can change as automation is implemented and proficiency demonstrated.{linebreak}{linebreak}Candidate must be able to pass a background and drug screening check.{linebreak}{linebreak}Benefits and Compensation{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Salary will be based on experience and on the structure of the candidates availability.  This is an entry level position.{linebreak}{linebreak}* Position can be full or part time, salaried or contract, hourly or annual.  We are looking for the right person.  Scheduling can be adjusted to accommodate.{linebreak}{linebreak}* Telecommuting is a possibility, where only 1 day a week in the office is required for full time employees.  Due to the urgency of most network and hardware issues, the candidate must be around the Norman, OK area to assist in the office if there is an issue.{linebreak}{linebreak}* 100% employer paid insurance for full time employees.{linebreak}{linebreak}* Flexible PTO.{linebreak}{linebreak}* On the job training to get certifications or education to advance skills sets is available.{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Diploma Sender

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


trivago

System Network Administrator


trivago


admin

sys admin

admin

sys admin

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 1,800 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Join our team and actively shape the technical future of the world’s largest online hotel search. Work with top-notch technologies in a unique work environment with exciting career perspectives. Enjoy the freedom to question established processes, broaden your horizons and develop new things to impress our 80 million users per month!{linebreak} {linebreak} {linebreak} {linebreak} To keep our site running optimally, our employees need to be connected and our internal IT tools need to be in top shape. Our Internal Infrastructure team is looking for an experienced network or system administrator who can monitor and maintain our fast growing, heterogeneous network. You will identify, troubleshoot, solve and document network connectivity and performance issues and consider how we can optimize network speed and availability. You will be responsible for discovering the reasons behind critical malfunctions in our server farms so that we can avoid the same problems happening again. You will also take on the planning, installation and configuration of server, storage and network components. We’re always looking for how we can make changes in order to improve so you will be encouraged to implement your own ideas for building up our infrastructure.

See more jobs at trivago

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Fastly

Software Engineer Network Systems


Fastly


dev

engineer

digital nomad

dev

engineer

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 546 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}SOFTWARE ENGINEER - NETWORK SYSTEMS{linebreak}{linebreak}Fastly is looking for engineers to create the software responsible for configuring, controlling and coordinating our global network. While we operate within the same constraints imposed by network hardware as our competitors, Fastly distinguishes itself by being a software company first and foremost, and we pride ourselves in having always taken a systems perspective to computer networking.{linebreak}{linebreak}Whether you work on pushing packet performance at the data plane, defining APIs for interacting with network processes at the control plane, or applying decomposition methods to global traffic management is largely immaterial: if you have built a solid understanding of a problem space and are now ready to drive clean slate solutions, you should talk to us.

See more jobs at Fastly

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Bloomberg

Senior Network Engineer


Bloomberg


senior

engineer

senior

engineer

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 657 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}The Role:{linebreak}{linebreak}Bloomberg's R&D Network Design & Information Security (NDIS) group is responsible for the design, architecture, development and security of Bloomberg's internal and client-facing global networks, security, and cloud infrastructures. The Core Network WAN Engineering team is the part of the NDIS Core Networks group that is focused on the architecture, development and escalated support of the global WAN infrastructure.{linebreak}{linebreak}Bloomberg's private WAN is a sophisticated carrier-grade multi-vendor network that leverages technologies such as MPLS, MPBGP, LDP, RSVP, MVPN, etc. The private WAN currently connects 14,000+ customer sites via 100+ global POP sites using 20,000+ CE network devices and 800+ core network devices.{linebreak}{linebreak}The Core Network WAN Engineering team is seeking a dynamic, talented and experienced network engineer who thrives on being 'in the trenches'. The successful candidate must possess extensive programming experience in network automation, provisioning & performance management. The candidate is also expected to possess expert networking knowledge, experience, creativity and capability to work in a complex and fast paced network technology environment. The candidate will work closely with network operation groups to provide technical assistance and guidance. The candidate will also work directly with vendors to drive feature enhancements that are necessary to meet business needs. Ability to drive relevant strategic solutions in a complex environment is highly desirable.

See more jobs at Bloomberg

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Barracuda Networks AG

Software Engineer


Barracuda Networks AG


engineer

dev

digital nomad

engineer

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 494 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Barracuda Networks AG is looking for a Senior Software Engineer to be part of the growing Network Security Business Unit. Together with our professional Software Engineers you will develop and maintain our Firewall products. In this position you will work on the engine of our Next Generation Firewall. {linebreak}{linebreak}Job Description: {linebreak}{linebreak}{linebreak}* Software Development of low level network applications{linebreak}{linebreak}* Kernel Development in the area of Firewall, VPN IPS{linebreak}{linebreak}* Performance optimization and parallelization of low level network. {linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Barracuda Networks AG

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Barracuda Networks AG

Web Developer


Barracuda Networks AG


web dev

dev

digital nomad

web dev

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,110 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Barracuda Networks is looking for a highly motivated and experienced software engineer for the design and development of the frontend for our Firewall product family. We are looking for a teamplayer with excellent programming skills, who is willing and capable to work in an internationally distributed team. This includes flexibility and the willingness to travel.{linebreak}{linebreak}{linebreak}Job Description{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Technical design and development of the frontend and backend of our firewall product family{linebreak}{linebreak}* Documentation of Developments{linebreak}{linebreak}* Cooperation with the UI/UX team and the firewall backend development team{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Barracuda Networks AG

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

PHP Application Developer


Tenable Network Security


infosec

php

dev

digital nomad

infosec

php

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 4,179 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable Network Security, founded in 2002, provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.  Our products are relied upon by more than 20,000 organizations, including the entire U.S. Department of Defense and many of the world’s largest companies and governments --- -- we call this a start!{linebreak}{linebreak}Tenable Network Security, founded in 2002, provides continuous network monitoring to identify vulnerabilities, reduce risk and ensure compliance.  Our products are relied upon by more than 20,000 organizations, including the entire U.S. Department of Defense and many of the world’s largest companies and governments --- -- we call this a start!{linebreak}{linebreak}Tenable Network Security is looking for a qualified individual to join our Internal Development team. The translation of PHP-based business functionality from internal systems to NetSuite and/or Salesforce will be a key exercise in addition to the development and maintenance of internal and external PHP-based systems.{linebreak}{linebreak}Key Responsibilities:{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Development and maintenance of existing systems such as ZenCart and Moodle in addition to Tenable's proprietary PHP-based systems{linebreak}{linebreak}* Migration and conversion of Tenable PHP-based code (including customer data) to NetSuite and/or Salesforce{linebreak}{linebreak}* Collaboration with management and/or fellow programmers to ensure requirements are implemented correctly and efficiently{linebreak}{linebreak}* Documentation of internal requirements and solution sets as applicable{linebreak}{linebreak}* Other duties and projects as required{linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.


Tenable Network Security

Technical Software Manager


Tenable Network Security


infosec

exec

dev

digital nomad

infosec

exec

dev

digital nomad

4yr

Apply


Stats (beta): πŸ‘ 3,667 views,✍️ 0 applied (0%)
{linebreak}Tenable is looking for a Software Engineering Manager to join the Passive Vulnerability Scanner (PVS) engineering team. The Passive Vulnerability Scanner is the only vulnerability scanning product that delivers continuous real-time network monitoring in a non-intrusive manner. As a Software Engineering Manager, you will manage a team of engineers working on several projects related to the PVS product.{linebreak}{linebreak}{linebreak}Can you do this consistently?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Manage day-to-day activities of the PVS product engineering team through the development, unit testing and maintenance phases.{linebreak}{linebreak}* Directly manage engineers and provide feedback and guidance to them.{linebreak}{linebreak}* Work within an Agile development environment and manage the sprint activities and its schedule.{linebreak}{linebreak}* Maintain clear and effective communication within the PVS engineering team.{linebreak}{linebreak}* Continuous focus on improvement in the areas of performance, quality and reliability of the product.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Do you have the right skills?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* 7+ years of professional experience in enterprise network security applications.{linebreak}{linebreak}* At least 2 years experience leading or managing engineering teams.{linebreak}{linebreak}* Experience managing engineers and workflows in an Agile development life cycle.{linebreak}{linebreak}* Experience in at least one object oriented language or scripting language.{linebreak}{linebreak}* Experience in building automated processes to accelerate development and unit testing processes.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}* B.S or M.S. Degree in Computer Science or a related field.{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}{linebreak}Do you want to actually like where you work?{linebreak}{linebreak}{linebreak}* Great Product: PVS is the only product of its kind.{linebreak}{linebreak}* Great Company:  Tenable was recognized as one of the top five workplaces in Maryland, and earned the highest ranking of any midsized tech company.{linebreak}{linebreak}* Great People: Tenable is a magnet for smart, creative people who lead by example and share what they know.{linebreak}{linebreak}* Make a difference: With the freedom to innovate and encouragement to think out of the box, there are opportunities to build solutions to complex problems.{linebreak}{linebreak}* Benefits: To continue attracting and retaining great people, we’ve made Tenable a place where work is empowering with generous benefits that reward your contributions.      {linebreak}{linebreak}{linebreak}

See more jobs at Tenable Network Security

Apply for this Job

πŸ‘‰ Please reference you found the job on Remote OK, this helps us get more companies to post here!

When applying for jobs, you should NEVER have to pay to apply. That is a scam! Always verify you're actually talking to the company in the job post and not an imposter. Scams in remote work are rampant, be careful! When clicking on the button to apply above, you will leave Remote OK and go to the job application page for that company outside this site. Remote OK accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information on there (external sites) or here.